31 Aralık 2023 tarihli araştırma görevlisi ilanı nihai değerlendirme sonuçları

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%35) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%30) (B)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%35)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
917 Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik Programı
Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6/1 Mü**** Se**** ÜN*** ASIL 82,2584 28,79044 74,56000 22,36800 40,00000 14,00000 65,15844

 

TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (Form örneği için tıklayınız)
2- Dört (4) adet fotoğraf
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Lisans diplomasının onaylı örneği
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği
6- Yüksek lisans diplomasının onaylı örneği
7- ALES belgesi
8- Yabancı dil belgesi
9- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
10- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için)
11- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa)
12- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler.
13- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte)

NOT: Son evrak teslimi 28 Şubat 2024 Cuma günü Mesai bitimine kadar olacak olup; e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.