29.12.2023 tarihli ilan sonucunda göreve başlatılmaya hak kazanan adaylar

Merkez

Aşağıda adı geçen asil adayların  tabloda belirtilen tarih ve saatte Personel Daire Başkanlığı İdari Büroda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatte Personel Daire Başkanlığında hazır bulunmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SN TC ADI SOYADI ÜNVAN/ ÜST KURULUŞ HAZIR BULUNACAĞI YER VE ZAMAN

1

52*****40

İS************ DU***

Veteriner/Merkez-Sürmene

01.04.2024 Tarihinde / Personel Daire Başkanlığında/ Saat:08:00'de

2

69*****84

EM*** YI***

Destek Personeli-Elektrik/Merkez

01.04.2024 Tarihinde / Personel Daire Başkanlığında/ Saat:08:00'de

 

Farabi Hastanesi Başhekimliği

Aşağıda adı geçen asil adayların  tabloda belirtilen tarih ve saatte Farabi Hastanesi Başhekimliği Personel Bürosunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SN TC ADI SOYADI ÜNVANI/ ÜST KURULUŞ HAZIR BULUNACAĞI YER VE ZAMAN

1

20*****92

SE**** AY**

Psikolog/Farabi

01.04.2024 Tarihinde / Farabi Hastanesi Başhekimliği Personel Bürosu/ Saat:08:00'de

Diş Hekimliği Fakültesi

Aşağıda adı geçen aday 11.05.2023 tarihli ilana yaptığı müracatla göreve başlamaya hak kazananmış olup;  tabloda belirtilen  ve saatte Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Binası Personel Bürosunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Sms Bilgilendirilmesi kazanan adaylara yapılmıştır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SN TC ADI SOYADI ÜNVAN/ÜST KURULUŞ HAZIR BULUNACAĞI YER VE ZAMAN

1

21********18

ME***  ER***

Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)

01.04.2024 Tarihinde /Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Binası Personel Bürosu/ Saat:08:00'de