29.12.2023 ilan sonucunda atanmaya hak kazanan yedek adaylar

Genel Açıklama

29.12.2023-12.01.2024 Tarihli 4/b sözleşmeli personel alım ilanımıza yapılan başvurular arasındanYerleşmeye Hak Kazanan aşağıda bilgileri bulunan Yedek Adayların en geç 29.03.2024 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Psikolog

-PSİKOLOG (PS01): FARABİ HASTANESİ/2 KİŞİ

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI SOYADI

2022 KPSS_P3

DURUM

PS01

PSİKOLOG

46*****66

HA****ME***

82,30

2.YEDEK

İstenilen Belgeler

1- 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2- Diploma aslı veya e-devlet/e-okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-devlet veya Askerlik şubesi)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)
5- Mal Bildirim Beyan Formu (Kapalı Zarf İçinde)
6- Sabıka Beyan Formu
7- İkamet Beyan Formu
8- Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl Hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.
9- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı)
10- Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir

11- 1 adet yarım kapaklı karton dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.