15.11.2023 tarihli öğretim üyesi alım ilanı

Genel Açıklama

Akademik kadrolar için, kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise  https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

Genel Açıklamalar:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil sınavından en az 65 veya bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

 

İstenilen Belgeler

Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar için İstenilen Belgeler:

 • 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş ve eserlerin listesi 
 • Doçentlik belgesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Usb harici belleğe kaydedilen yayınlarınının bir örneği

Personel Daire Başkanlığına fiziki olarak göndereceklerdir. 

 

Doçen Kadrolarına Başvuran Adaylar için İstenilen Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş ve eserlerin listesi
 • doçentlik belgesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Usb harici belleğe kaydedilen yayınlarınının bir örneğini

Personel Daire Başkanlığına fiziki olarak göndereceklerdir. 

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar için İstenilen Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş ve eserlerin listesi
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdan örneği
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi
 • Lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri
 • Usb harici belleğe kaydedilen yayınlarınının bir örneğini

Personel Daire Başkanlığına fiziki olarak göndereceklerdir. 

Öğretim Üyesi İlanı

İlan Tarihi 15.11.2023
Son Başvuru Tarihi 29.11.2023

 

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı / Programı Kadro Unvanı Kadro Der. Kadro Adedi Açıklama
810 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 Temporomandibular eklem cerrahisinin işitme fonksiyonuna etkisi ve dental anksiyete konularında çalışma yapmış olmak.
811 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Profesör 1 1 Doçentliğini Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Bilim Alanında almış olmak. Bitkilerde sekonder metabolitlerin saflaştırılması ile scorzonera türleri üzerinde fitokimyasal ve biyolojik aktivite konusunda çalışmalar yapmış olmak.
812 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılıkta Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. llysimachia türlerinin yara iyileştirme etkileri ile antioksidan ve enzim inhibisyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
813 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Profesör 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Sosyal kimlik ve terör endüstrisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
865 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Suç sosyolojisi, suç, kent, medya ve kadın alanında çalışmalar yapmış olmak. 
814 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Aile içi ilişkiler, ebeveyn katılımı, erken çocukluk döneminde sosyal uyum konularında çalışmalar yapmış olmak. 
866 Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Ortaçağ Avrupa tarihi, Alman tarihi ve haçlı seferleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
815 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Çağdaş Türk lehçeleri ile Türkçe sözdizimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
816 Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans mezunu olup doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında almış olmak. Teknoloji kabul ve kullanım konularında çalışmalar yapmış olmak.
817 Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak. Titanyum dioksit ile modifiye polistiren atıkları ve fotokatalizörler ile kirleticilerin giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak. Uluslararası proje deneyimine sahip olmak.
818 Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doçent 1 1 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda doçentliğini almış olmak. Ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu, elektrokimyasal redoks ve elektro katalitik oksijen indirgenme özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.
819 Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim dalında doktora yapmış olmak.  Lojistik regresyon, makine öğrenmesi, tahmin teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
820 Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Biyokütlenin gazlaştırılması, katalitik pirolizi ve faz değiştiren maddelerle ısıl depolama konularında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
821 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Doçentliğini Muhasebe bilim alanında almış olmak. Gelir/Kurumlar vergisi standart iade sistemi, defter beyan sistemi, finansal olmayan bilgilerin raporlanması konularında çalışma yapmış olmak.
822 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Doçent 1 1 Doçentliğini Açık ve Uzaktan Öğrenme bilim alanında almış olmak. Teknoloji kabulü ve engellilere yönelik yardımcı teknolojiler konularında çalışmalar yapmış olmak.
823 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş ve Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak. Sendikalar, yabancılar ve kayıtdışı istihdam konularında çalışmalar yapmış olmak.
824 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak. Küresel kamusal malların finansmanı, vergi konularında uluslararası bilgi paylaşımı, servet vergileri, çevre vergileri konularında çalışma yapmış olmak.
825 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Devletler Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası hukukta üçüncü Dünya yaklaşımları, arktik ve demokratik barış teorisi konularında çalışma yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
826 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak. Türk-Yunan ilişkileri, Hindistan, Birleşik Krallık siyaseti ve Avrupa bütünleşmesi konularında çalışma yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
827 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Yöneylem Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Ekonometri alanında doktora yapmış olmak. Zaman serisi analizlerinde farklı frekanslı veri yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar yapmış olmak.
829 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Doçentliğini Mimarlık bilim alanında almış olmak. Evrensel ve engelsiz tasarım, bellek-mekân, eğitim mekânları ve tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
830 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Doçentliğini Mimarlık bilim alanında almış olmak. Mimarlıkta saydamlık, algı ve anlam, kültürel mirasın sürdürülebilirliği ve vernaküler mimari konularında çalışmalar yapmış olmak.
831 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Profesör 1 1 Doçentliğini Mimarlık bilim alanında almış olmak. Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri / sistemleri, mimarlıkta malzeme ve teknoloji, ahşap prefabrike sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak.
832 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Profesör 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Bilgisayar ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
833 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Bilgisayarlı görü, görüntü işleme ve derin öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
834 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Profesör 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Siber güvenlik, bilgi güvenliği ve çoklu ortam güvenliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
835 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Profesör 1 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Kablosuz optik haberleşme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
836 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Doçentliğini Makina Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Triboloji, triboinformatik modelelleme ve makina öğrenmesine dayalı triboloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
837 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji Profesör 1 1 Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Toz metalürjisi, kompozit malzemeler ve eklemeli imalat konularında çalışmalar yapmış olmak.
838 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher-Kömür Hazırlama ve Değerlendirme Profesör 1 1 Doçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Atıklardan metallerin geri kazanımı alanında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
839 Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Fotogrametri Doçent 1 1 Harita Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olup doçentliğini Harita Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Fotogrametri, uzaktan algılama ve LİDAR uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
840 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Endüstri Mühendisliğinde matematiksel modelleme ve optimizasyon uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
841 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yapı ve deprem mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
842 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden Mekanizasyonu Teknolojisi  Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Maden Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.  Doğal taşların kesilebilirliği konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
843 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mühendislik Fakültelerinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Isıl enerji depolayan malzemeler alanlarında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
844 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği  Yazılım Mühendisliği  Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Akıllı şebeke ağları, siber güvenlik ve blok zincir teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
845 Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında doktora almış olmak.  RF enerji hasatlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
846 Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tarihi yapılar konusunda çalışma yapmış olmak.
847 Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Profesör 1 1 Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Ahşap üst yüzey işlemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
848 Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarım Profesör 1 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Kampüs açık mekânları tasarımı, gençlerin açık mekân kullanımları konularında çalışmalar yapmış olmak.
849 Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarım Profesör 1 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Hayvanat bahçesi tasarımı, açık yeşil alanların mekânsal kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
850 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Doçent 1 1 Doçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Orman ağaçlarında morfogenetik, fizyoloji ve orman bakımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
851 Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Profesör 1 1 Doçentliğini Hemşirelik Esasları ve Yönetim Bilim Alanında  almış olmak. Hemşirelikte  yönetim, hemşirelikte motivasyon ve  performans değerlendirme, liderlik, hasta ve çalışan güvenliği  konularında  çalışmalar yapmış olmak.
852 Sağlik Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Çocuk beden koordinasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
853 Sağlik Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  alanında  doktora yapmış olmak. Sporcu  sağlığı ve ortopedik  rehabilitasyon konularında  çalışma yapmış olmak.
854 Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Hemşirelikte yönetim, hemşirelikte liderlik konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
855 Sağlik Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora  yapmış olmak. Sağlık hizmetlerine  erişim  konularında  çalışmalar yapmış olmak.
856 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Deniz Teknolojisi Profesör 1 1 Doçentliğini Su Ürünleri Bilim Alanında almış olmak. Ekoloji ve kirlilik, kıyı bölgesi yönetimi ve fiziksel oşinografi konularında çalışma yapmış olmak.
857 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Seyir ve Denizde Güvenlik Profesör 1 1 Doçentliğini Deniz ve Gemi Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak. Denizcilik, ekonomi ve finans konularında çalışmalar yapmış olmak.
858 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Hidromekaniği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Gemilerde yalpa hareketi sönümü ve rüzgâr rotorları üzerine çalışma yapmış olmak.
859 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
860 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Endokrinolojisi Bilim Alanında doçentliğini almış olmak.
867 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
861 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak. Stereotaksik tedavilerde en az 2 yıl süreli klinik deneyime sahip olmak.
862 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak. Geriatrik hastalar ve nutrisyon tedavisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
863 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. Hücre kültürü uygulamaları, virüs kantitasyonu ve plak azalma testinin kullanıldığı virolojik; serolojik çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
        TOPLAM 56    

Online Başvuru

Online Başvuru Videosu

Resmi Gazete

Öğretim üyesi atama iş akış