11.05.2023 ve 29.12.2023 tarihli ilanlar neticesinde yerleştirilmeye hak kazanan yedek adaylar

Genel Açıklama

Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların en geç 04.03.2024 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sağlık Teknikeri

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)/DİŞ HEKİMLİĞi/5

UNVAN

TC KIMLIK

ADI SOYADI

2022 KPSS_P93

DURUM

SAĞLIK TEKNİKERİ

21********18

ME*** ER***

80,65750

YEDEK8

Veteriner

VETERİNER (VT01): MERKEZ-SÜRMENE/1 KİŞİ

UNVAN

TC KIMLIK

ADI SOYADI

2022 KPSS_P3

DURUM

VETERİNER

52*****40

İS************* DU***

77,26

2.YEDEK

İstenilen Belgeler

1- 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
2- Diploma aslı veya e-devlet/e-okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-devlet veya Askerlik şubesi)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)
5- Mal Bildirim Beyan Formu (Kapalı Zarf İçinde)
6- Sabıka Beyan Formu
7- İkamet Beyan Formu
8- Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl Hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.
9- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı)
10- Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir
11- 1 adet yarım kapaklı karton dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.