yüksek lisans tezleri

2021 yılından itibaren bölümümüzde tamamlanan yüksek lisans tezleri aşağıda verilmiştir.

Not: Veriler YÖK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Tez Merkezi'nden temin edilmiştir

YAZAR

YIL

DANIŞMAN

TEZ ADI (ORJİNAL / ÇEVİRİ)

TEZ TÜRÜ

FATİH FARUK MARKAL

2022

PROF. DR. MEHMET EMİN ARICI

Konutlarda bireysel ve merkezi ısıtma uygulamalarının karşılaştırmalı analizi

Yüksek Lisans

Comparative analysis of the individual and the central heating applications for the housings

MUHAMMED ŞAHİN

2022

DOÇ. DR. HÜCCET KAHRAMANZADE

Farklı kafes yapılar ile gözenekli dental implant tasarımı ve biyomekanik davranışlarının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi

Yüksek Lisans

Porous dental implant design with different lattice structures and investigation of biomechanical behaviors by finite element method

OSMAN GÜNAYDIN

2022

PROF. DR. TEVFİK KÜÇÜKÖMEROĞLU

Al ve Ti katkısının CRN kaplamasının tribolojiközelliklerine etkisi

Yüksek Lisans

Effect of Al and Ti additives on tribological properties of CRN coating

YAVUZ KÖKSAL

2022

PROF. DR. GENÇAĞA PÜRÇEK

AISI 4140 çeliklerinden üretilen hafif silah kapak bileşenlerinin yüzey özelliklerinin nitrokarbürizasyon yöntemi ile geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Development of surface characteristics of light weapon slide components to be made of AISI 4140 steels with nitrocarburization

ADIL FAROOQ

2022

DOÇ. DR. ÖMER NECATİ CORA

Fabrication and characterization of polyethersulfone hollow fiber membranes

Yüksek Lisans

Fabrication and characterization of polyethersulfone hollow fiber membranes

MUHAMMET UZUN

2022

PROF. DR. YASİN ALEMDAĞ

Yaşlandırma ve dövme işlemlerini içeren termomekanik bir işlemin Al-40Zn-3Cu alaşımının yapı, mekanik ve tribolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Effect of a thermomechanical process including aging and multi directional forging processes on microstructure, mechanical and tribological properties of Al-40Zn-3Cu alloy

TUFAN ÇAVRAR

2022

DOÇ. DR. ÖMER NECATİ CORA

Lazer yüzey desenleme parametrelerinin ultra-yüksek moleküler ağırlıklı polietilen yüzeylerin tribolojik performanslarına etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effect of laser surface texturing parameters on the tribological performances of ultra-high molecular weight polyethylene surfaces

İLHAN UYAR

2022

PROF. DR. ALİ CAN DALOĞLU

Ani daralma ile oluşan dairesel jet akışına kanal uzunluğu etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effect of the channel length on the circular jet flow caused by a sudden contraction

SONGÜL TÜRKYILMAZ

2021

PROF. DR. BURHAN ÇUHADAROĞLU

Daralmış karotis arterdeki kan akışının sayısal olarak incelenmesi

Yüksek Lisans

Numerical investigation of the blood flow in atheroscleroticcarotid artery

MUSTAFA YEŞİLYURT

2021

PROF. DR. TEVFİK KÜÇÜKÖMEROĞLU

Darbeli yüklemenin TiN esaslı kaplamaların aşınma davranışına etkisi

Yüksek Lisans

Effect of impact loading on wear behavior of TiN-based coatings

İBRAHİM CAN DUMAN

2021

DOÇ. DR. MEHMET İTİK

Maden transfer ekipmanlarının ayrık elemanlar yöntemi ile aşınma analizi

Yüksek Lisans

Wear analysis of mining transfer equipments by discrete element method

MEHMET YUSUF BAYAT

2021

DOÇ. DR. MUSTAFA SARIOĞLU

Ardışık olarak üretilen farklı yapıdaki jetlerin çarpan jet ısı transferi üzerine etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Investigation of the effects of jets having different structures, produced sequentially, on impinging jet heat transfer

MUSTAFA ATMACA

2021

PROF. DR. YASİN ALEMDAĞ

Çok yönlü dövme işleminin Al-9Si-0,6Mg-0,1Sr alaşımının yapı, mekanik ve tribolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Effect of multi directional forging on microstructure, mechanical and tribological properties of Al-9Si-0,6Mg-0,1Sr alloy

UTKU USLU

2021

PROF. DR. TEVFİK KÜÇÜKÖMEROĞLU

Yer altı yatay mikserlerde kaynak hasarlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Determine welding damages in underground horizontal mixers

AMIR RAHMANPARAST

2021

PROF. DR. BURHAN ÇUHADAROĞLU

Yapı duvar malzemelerindeki boşluk geometrisinin ısı geçişine etkisi

Yüksek Lisans

The effect of cavity geometry on heat transfer in building wall materials

HAMDİ LEVENT KOÇALİOĞLU

2021

PROF. DR. MEHMET EMİN ARICI

Ayrık ve bitişik düzen konutlarda enerji ihtiyacının incelenmesi: Isıl bileşen etkisi

Yüksek Lisans

Investigation of energy need for the discrete and the adjacent houses: Thermal parameter effects