doktora tezleri

2021 yılından itibaren bölümümüzde tamamlanan doktora tezleri aşağıda verilmiştir.

Not: Veriler YÖK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Tez Merkezi'nden temin edilmiştir

YAZAR

YIL

DANIŞMAN

TEZ ADI (ORJİNAL / ÇEVİRİ)

TEZ TÜRÜ

BİRKUT GÜLER

2022

PROF. DR. MEHMET EMİN ARICI

Anaerobik membran reaktörlerde akış hızı ve su sıcaklığının membran performansı üzerine etkilerinin sayısal olarak incelenmesi

Doktora

Numerical investigation of the effects of flow rate and water temperature on membrane performance in anaerobic membrane reactors

ERSİN HAYDARASLAN

2022

PROF. DR. BURHAN ÇUHADAROĞLU

Faz değiştiren malzeme (FDM) içeren duvar bloklarının içyapı formlarının Türkiye'deki iklim bölgeleri için belirlenmesi

Doktora

Determination of inner forms of wall blocks containing phase changing-material (PCM) for climate regions in Turkey

İSMAİL ÖZEN

2022

PROF. DR. HASAN GEDİKLİ

Kompozit yapılarda makro ve mikro hasar davranışının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi

Doktora

Experimental and numerical investigation of macro and micro damage behavior in composite structures

SALİM ÇAM

2022

PROF. DR. HASAN SOFUOĞLU

Kompozit malzemelerden üretilmiş otomobil ön tampon sisteminin tasarımı, bağlantı yerlerinin optimizasyonu ve darbe davranışının belirlenmesi

Doktora

Design and optimization of the composite automobile frontal bumper system under high speed impact loading

HALUK KELEŞ

2022

PROF. DR. YÜCEL ÖZMEN

Çarpan hava jeti akışlarında ısı transferinin iyileştirilmesi

Doktora

Enhancement of heat transfer in impinging air jets

MEHMET SEYHAN

2022

DOÇ. DR. MUSTAFA SARIOĞLU ; PROF. DR. YAHYA ERKAN AKANSU

Genlik modülasyonlu dalgalı geometriye sahip uçak kanadınınaerodinamik performansının deneysel incelenmesi

Doktora

Experimental investigation of the aerodynamic performance of a tubercle airfoil with amplitude modulation

CANER SANCAK

2022

DOÇ. DR. MEHMET İTİK

Kablo ile sürülen paralel bir robotun tahmin ve öğrenme temelli yöntemler ile konum ve düzlem dışı titreşim denetimi

Doktora

Position and out-of-plane vibration control of a cable-driven parallel robot with estimation and learning-based methods

CAHİT SOYSAL

2022

PROF. DR. ZEHRA ŞAHİN

Bir dizel motorunda biyodizelin ve biyodizel-dizel yakıtı karışımlarının kullanılmasının yanmaya, motor performansına ve eksoz emisyonlarına etkilerinin incelenmesi

Doktora

Investigation of the effects of the using biodiesel and biodiesel-diesel fuel blends on combustion, engine performance, and exhaust emissions in a diesel engine

YAŞAR SERT

2022

PROF. DR. TEVFİK KÜÇÜKÖMEROĞLU

Sıcak dövme kalıpları için yüzey kaplama tabakası geliştirilmesi

Doktora

Development of surface coating layer for hot forging molds

MUSTAFA SUAT HACISALİHOĞLU

2021

PROF. DR. BURHAN ÇUHADAROĞLU

Su esaslı CuO nanoakışkan için plakalı ısı değiştirgecinde performans incelemesi

Doktora

Performance analysis of water based CuO nanofluids in a plate heat exchanger

YUNUS EMRE KARABACAK

2021

PROF. DR. LEVENT GÜMÜŞEL

Sonsuz vidalı redüktörlerde yapay zekâ teknikleri ile arızaların tespiti ve sınıflandırılması

Doktora

Fault detection and classification with artificial intelligence techniques on worm gearboxes