kurum dışı uluslararası projeler

Destekleyen 

Yürütücü

Diğer Katılımcılar

Konu

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

TÜBİTAK

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK

 

Tane Boyutu ve Nano Çökeltiler Üzerinden Yüksek Mukavemetli Dövme Al Alaşımlarının Servis Performanslarının Optimize Edilmesi

2022

2025

TÜBİTAK

Doç. Dr. Ömer Necati CORA

Doğan ACAR (KTÜ);

Damjan Klobčar, Uroš Trdan (University of Ljubljana, Slovenya)

Ultrasonik Birleştirme ile Üretilmiş Ti-Al Lamine Metal Kompozitlerin Alüminyum Alaşımları İle Katı Hal Kaynağı Yardımıyla Birleştirilmesi: Mekanik ve Korozyon Özellikleri ile Lazer Şoklarına Karşı Bağ Mukavemetinin İncelenmesi

2022

2024