projeler

DEVAM EDEN PROJELER

 

Doç. Dr. Mustafa SARIOĞLU, “Hücum ve Firar Kenarı Dalgalı Geometriye Sahip Uçak Kanadı Performansına Artan Azalan Genlik Modülasyonunun Etkisinin İncelenmesi", TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 118M592, Yürütücü, 2019.

Doç. Dr. Ömer Necati CORA, “Otomotiv ve Zırh Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin Nanogirinim Yöntemiyle İncelenmesi”, TÜBİTAK 1002 Projesi,   Yürütücü, Proje No: 218M913, 2019.

Prof. Dr. Murat AYDIN, “Eş Kanalda Açısal Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretilen Ti-5Al-2,5Sn Alaşımının Yorulma Davranışının İncelenmesi”, TÜBİTAK 3001 Projesi,  Proje No: 118M776, Yürütücü, 2018.

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, “Yüksek Sıcaklık Uygulamaları için Nitrürlenmis H13 Çeliği Üzerine Kaplanan Dereceli Tialcrnbn Filmin Sentezi ve Mekanik-Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması”, TÜBITAK 3001 Projesi, Proje No: 116M734, Yürütücü, 2016.

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, “Çift Fazlı Çeliklerin (DP600-800) Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemiyle Birlestirilebilirliğinin İncelenmesi”, BAP, Proje No: FBA-2016-5509, Yürütücü, 2016.

 

TAMAMLANMIŞ PROJELER

 

Prof. Dr. Orhan AYDIN, “Hava ile Elektronik Soğutmada Optimum Geometri ve İşletme Parametrelerinin Araştırılması”, TUBİTAK 1001 Projesi, Yürütücü, 2017.

Prof. Dr. Orhan AYDIN, “Mikro Kanal Akışlarında Kaynamada Isı Transferi ve Sistem Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, TUBİTAK 1001 Projesi, Yürütücü, 2016.

Prof. Dr. Atilla BİLGİN, “ Dizel Motorlarında Dizel Yakıtı-Biyodizel Yakıt Karışımları Kullanımının Yanma Karakteristikleri ve Motor Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, BAP01, Yürütücü, 2019.

Prof. Dr. Atilla BİLGİN, “ Çeşitli Üretim Parametrelerinin Bazı Bölgesel Bitkisel Yağlardan Üretilen Biyodizelin Önemli Yakıt Özelliklerine Etkisinin Deneysel İnvelenmesi, BAP02, Yürütücü, 2014.

Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU, “Atık Gazların Yerleşim Merkezleri Üzerindeki Dağılımının Deneysel ve Sayısal Olarak Belirlenmesi”, BAP, Proje No: 94.112.003.1, Yürütücü, 1998.

Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU, “Geçirgen Yüzeyler Üzerindeki Türbülanslı Sınır Tabaka Gelişiminin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi”, BAP, Proje No: 97.112.003.10, Yürütücü, 2001.

Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU, “Fındıkkabuğu Katkısı ile Isı Yalıtım Özelliği Kazandırılmış Briket Geliştirilmesi”, DPT Projesi, Proje No: 99.112.003.2, Yürütücü, 2003.

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI, “Jireskopun Yapılarda Titreşim Sönümleyici Olarak Kullanımı”, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 114M760, Yürütücü, 2017.

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, “Nikel Alümınyum Bronz Alasımın Sürtünme Karıstırma Kaynak Yöntemıyle Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi”, BAP, Yürütücü, 2016

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, “Yüksek Sıcaklık Uygulamaları İçin Yüzey Kaplamalarının Yapısal Ve Tribolojık Özellıklerının İncelenmesı”, BAP, Yürütücü, 2015  

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU,“Yüzeyi İnce Film Kaplanmış 100Cr6 Çeliğinin Çeşitli Ortamındaki Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi”, BAP, Yürütücü, 2012

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK, “Demiryolu Taşıtları için Kompozit Fren Balata Bileşiminin Geliştirilmesi”, BAP, Proje No: FBA-2018-7627, Yürütücü, 2018.

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK, “Çok Fonksiyonlu Özgün Bir Tribolojik Test Sisteminin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 1005 Projesi, Proje No: 117M510, Yürütücü, 2019.

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK, “Zn-22Al Alaşımının Oda Sıcaklığındaki Süperplastik Davranışının Geliştirilmesi ve Sönümleyici Malzeme Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, BAP, Proje No: 10501, Yürütücü, 2017.

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK, “Aşırı Plastik Deformasyon ve Yaşlandırma İşlemlerinin Bileşik Etkisi ile Yüksek Performanslı Cu-Cr-Zr Elektrot Malzemesinin Geliştirilmesi ve Bunun için Yarı Mamul Pilot Üretim Sisteminin Oluşturulması”, SAN-TEZ, Proje No:1533.STZ.2012-2, Yürütücü, 2015.

Prof. Dr. Zehra ŞAHİN, “Benzin Motorlarında Emme Havasına Su Eklenmesinin Motor Performansına ve Eksoz Emisyonlarına Etkisi, Yönetici, BAP, Proje No: 9184, Yürütücü, 2017.

Prof. Dr. Zehra ŞAHİN, “Güncel Taşıt Motorlarının Performans Parametrelerinin ve Eksoz Emisyonlarının Belirlenmesi ve Motorlarda Alternatif Yakıt ve Su kullanımı”, BAP Alt Yapı Projesi, Proje No: FAY-2015-5195, Yürütücü, 2017.

Prof. Dr. Zehra ŞAHİN, “Elektrikli ve Hidromobil Taşıt Geliştirme Laboratuvarı Kurulması”, BAP, Proje No: BAP04, Temel Araştırmacı, 2015

Doç. Dr. Hasan BAŞ, “Atık NdFeB Mıknatıs Katkılı EPDM Esaslı Kompozit Malzeme Üretimi ve İnelastik Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, BAP, Proje No: 5796/9589, Yürütücü, 2018.

Doç. Dr. Hasan BAŞ, “Borik Asitin Katkılı Motor Yağı Olarak Ullanılması Ve Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi”, BAP, Proje No: 5895/701, Yürütücü, 2018.

Doç. Dr. Ömer Necati CORA, "İçme Suyu Kalitesindeki Suyun İsrafının Önlenmesi ve Yağmur Sularının Toplanması İçin Bir Sistem Tasarım ve İmalatı", Teknogirişim Sermayesi Desteği, Proje No:1637.TGSD.2014, Yürütücü, 2015.

Doç. Dr. Hasan GEDİKLİ, "Düşük Enerjili Çarpışma Altında Aşınma Kalkanında Meydana Gelen Hasarın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi", TUSAŞ, Proje No:(TAI)_DKTM 2015/03, Yönetici, 2017

Doç. Dr. Recep GÜMRÜK, “Yüksek Performanslı Difüzif Reflektör İmalatı”, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No:2170563, Yürütücü, 2018.

Doç. Dr. Mehmet İTİK, “Kablo İle Sürülen Bir Manipülatörün Konumlandırma Performansının İyileştirilmesi”, BAP, Yürütücü, 2019.

Doç. Dr. Mehmet İTİK, “Üç Katmanlı Konjuge Elektro-Aktif Polimer Eyleyici Üretimi, Karakterizasyonu ve Denetimi” TÜBİTAK 3001 Projesi, Proje No: 114M781, Yürütücü,  2015.

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet DEMİRTAŞ, “Güneş Panellerinin (PV) m Veriminin Soğutularak Artırılması”, TÜBİTAK 1002 Projesi, Proje No: FHD-2017- 5660, Yürütücü, 2017.