haberler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde "KA154" Proje Başarısı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  Öğr. Gör. Alaeddin TÜRKMEN koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin  paydaş olarak yer aldığı Karadeniz Teknik, Sakarya, Ankara Hacı Bayram Veli, Atatürk, Kayseri ve  Mardin Artuklu Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Sivil Yaşam Derneği’nin paydaşlığında hazırlanan “Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0” Projesi 2023 yılında ilan edilen “Avrupa Beceri Yılı’na’’ somut katkılar sağlamayı amaçlayan projenin Karadeniz Bölgesi Çalıştayı KTÜ Kariyer Merkezi Eğitim Salonunda  16-19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi adına Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU tarafından yürütülen projeye 30 (19-30 yaş) üniversiteli gencin katılımı sağlanmıştır. Programda; KTÜ’den Prof. Dr. Oktay YILDIZ; KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi çalışmaları, İş Kulübü Lideri İş ve Meslek danışmanı; Emel ŞAHİNLER Europass CV hazırlama, Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU; Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği, Kulüpler yöneticisi Eyüp YILDIRIM; KTÜ’de öğrenci topluluklarının çalışma esasları hakkında eğitimler vermiştir. Ofis ve saha çalışmalarında KTÜ Kariyer Merkezinden Derya KALAYCIOĞLU ve Nuray EKŞİ görev almıştır. 3 gün süren eğitim sertifika töreni ile sona erdirilmiştir. 

Bu projede gençlerin kariyer planlamalarının desteklenmesi, teknoloji transfer ofislerinin ve kariyer merkezlerinin daha etkin tanıtılması ve gençlerin kariyer planlamasına yönelik politika önerisi sunmaları, beceri uyumsuzluğunun azaltılması, gençlerin ders dışı kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve üniversiteler arası ortak çalışma kültürünün oluşturulması gibi faydalar da ortaya konulmuştur.

Projenin devamlılığında Ankara’da bir kapanış zirvesi gerçekleştirilecek olup elde edilen somut veriler ve öneriler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetkilileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilgili komisyonlarda görevli milletvekillerine sunulacaktır.


21 Mayıs 2024