etkinlikler

04

Aralık

06

Aralık

Kariyer Planlamasında Şirketleşme: Teknokentlerde Yer Almanın Yolları ve Avantajları

 

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Başvuru Formu


TÜBİTAK - 2237A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Kariyer Planlamasında Şirketleşme: Teknokentlerde Yer Almanın Yolları ve Avantajları Eğitimi 

04-06 ARALIK 2023,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, TRABZON

(Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2023)

ETKİNLİĞİN AMACI: Bu eğitimle sürdürülebilir şirketleşme üzerine teknokentlerde yer alma yolları ile teknokentlerin avantajlarının katılımcılara anlatılması amaçlanmaktadır. Özellikle sürdürülebilirlik hedefinin eğitimin önemli bir kısmında katılımcılara finansal okuryazarlık içeriğinin aktarılması ile sağlanması planlanmaktadır.  


KAPSAMI: TÜBİTAK kendi işini kurmak isteyen ve inovatif iş fikri olanlara 2012 yılından beri kısa adı BİGG olarak bilinen 1512 Girişimcilik Destek Programı ile %100 hibe vermektedir. Bu programdan destek alan girişimciler çoğunlukla şirketlerini Teknokent bünyelerinde kurmaktadırlar. Tabi teknokentlere girmenin tek yolu BİGG destek programları değildir. Ar-Ge özelliğine sahip proje önerileri ile Teknokentlere başvurup kabul alan girişimciler de kendi sermayeleri ile bu çatı altında şirketlerini kurup ticari faaliyetlerde bulunabilirler.

KTÜ Kariyer Merkezi
10:00