performans

  • Yıllık Stratejik Plan Performans Sonuçları

               2022 /  2021 / 2020 /  2019

  • Anahtar Performans Göstergeleri
  • Araştırma Üniversiteleri Karşılaştırmalı Performans Sonuçları
  • Yükseköğretim Kurulu İzleme ve  Değerlendirme Raporları

             2018-2021