kurumsal akreditasyon programı ara değerlendirme sürecimiz başlıyor

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) üniversitelerdeki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir.

KAP, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

YÖKAK tarafından Değerlendirme Takımları oluşturulmakta ve bu değerlendirme takımları tarafından üniversitelere saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Bu ziyaretleri neticesinde değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmakta ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK Tutarlılık Komisyonunun kararı ile birlikte ilgili üniversite için YÖKAK;

  • Tam akreditasyon (beş yıl süreyle)
  • Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle)
  • Akreditasyonun reddi kararı vermektedir.

Bilindiği üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi yukarıda özetlenen KAP sürecini Aralık 2021-Ocak-2022 döneminde tamamlamış ve YÖKAK tarafından 25 Mayıs 2022 tarihinde beş yıl süreli TAM AKREDİTE edilmiştir.

KAP kapsamına alınarak değerlendirmesi tamamlanan ve değerlendirme sonucunda tam veya koşullu akreditasyon kararı verilen üniversiteler, akreditasyon kararını izleyen ikinci yılda ara değerlendirme sürecine dâhil olmaktadır.

Ara Değerlendirme sürecine giren tam akredite üniversiteler; ara değerlendirme neticesinde iç kalite güvencesi sisteminde KAP’ın gerçekleştirildiği dönemdeki olgunluk düzeyini koruyorsa ve/veya gelişmeye açık yanlar kapsamında iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyorsa tam akreditasyonun devam etmesine, ara değerlendirme neticesinde iç kalite güvencesi sisteminde KAP’ın gerçekleştirildiği dönemdeki olgunluk düzeyini koruyamadıysa tam akreditasyonun sonlandırılmasına karar verilmektedir. 

Bu kapsamda Üniversitemiz YÖKAK tarafından Ara Değerlendirme sürecine alınmış olup YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından üniversitemize 16-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında saha ziyareti gerçekleştirilecektir.