anket sonuçları özet (2019-2023)

Memnuniyet Anketleri Özet Raporu, 2019-2023 yılları arasında üniversitemiz öğrencileri, idari personeli ve akademik personeline yönelik her yıl düzenlenen memnuniyet anketlerine ilişkin özeti,  Memnuniyetin Ölçülmesi Anketleri Değerlendirme Raporu ise kapsamlı değerlendirmeyi içermektedir.