kalite komisyonu

KTÜ Senatosu'nun 31.01.2020 tarih ve 305-10 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi'nin 4. maddesine istinaden kurulan Heyelan UYG-AR Kalite Komisyonunun üyeleri:

Prof. Dr. S. Banu İKİZLER

Prof. Dr. Hakan ERSOY

Doç. Dr. Ali Erden BABACAN