Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Telefon :0 462 3774070
E-mail :m_oksuz@ktu.edu.tr
Web :.
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Mimarlik Bölümü 61080 Trabzon TÜRKIYE
Telefon :+90 462 377 2605
Faks :m_oksuz@ktu.edu.tr
Web :mimarlik@ktu.edu.tr
Bölüm Hakkında :
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki program bulunmaktadır. Eğitim süreleri yüksek lisans programı için iki yıl, doktora programı için ise dört yıldır. Her iki programın da eğitim dili Türkçedir. Mimarlık Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilmektedir. Mimarlık lisansı olmayan, adaylar, 1 yıllık bilimsel hazırlık programına katılıp, başarılı oldukları takdirde yüksek lisans programına devam edebilirler. Mimarlık Yüksek Lisans programı kapsamında Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Şehircilik bilim dallarında akademik çalışmalar yapılmaktadır. Mimarlık Yüksek Lisans programı çerçevesinde lisans düzeyinde elde edilen kuramsal ve uygulamaya yönelik kazanılan bilgileri mevcut bilim dallarında derinlemesine ele alınarak yapılı veya yapılı olmayan çevre ölçeğinden kuramsal yaklaşımlara, mimarlık tarihinden kültürel mimarasın korunmasına ve mimari ürünün detaylarına, kadar uzanan geniş bir yelpazede, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program derslerini başarı ile tamamlayıp özgün tezlerini üreten öğrenciler mimarlık yüksek lisans programı diploması alamaya hak kazanmaktadır. Mimari Anabilim Dalı Doktora Programının amacı; öğrenciye Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Şehircilik bilim dalları ile diğer alanlarda yapılan akademik bilimsel çalışmaların disiplinler arası bir ortamda farklı bağlamlarda araştırmak, irdelemek ve yorumlamak, akademik platformda kullanabilme yetisinin kazandırmaktır. Doktora programı, doktor adayına bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktadır. Doktora programı yalnızca belirli bir konuda uzmanlaşmak için değil, aynı zamanda araştırma kültürüne sahip olarak akademik elemanlar yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Programı derslerin başarı ile tamamlayarak özgün tezlerini üreten öğrenciler mimarlık doktora programı diploması alamaya hak kazanmaktadır.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ Şehircilik m_oksuz@ktu.edu.tr 0 462 3774070
Prof. Dr. Ali ASASOĞLU Bina Bilgisi asas@ktu.edu.tr 0 462 3771629
Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN Yapı Bilgisi apehlevan@ktu.edu.tr 0 462 3772698
Prof. Dr. Asu BEŞGEN Bina abesgen@ktu.edu.tr 462 3772035
Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR Bina Bilgisi ilkayozdemir61@hotmail.com 0 462 3771652-1622
Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU Bina Bilgisi melek@ktu.edu.tr 0 462 3772679
Prof. Dr. Ömer İskender TULUK Mimarlık Tarihi otuluk@hotmail.com 0 462 3772691
Prof. Dr. Sonay ÇEVİK Bina Bilgisi csonay@ktu.edu.tr 0 462 3772685
Prof. Dr. Yalçın YAŞAR Yapı Bilgisi yyasar@ktu.edu.tr 0462 3772050
Doç. Dr. Ayça USTAÖMEROĞLU Bina Bilgisi aycaarus@ktu.edu.tr 0 462 3772677
Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN Bina Bilgisi ctavsan@hotmail.com 0 462 3772676
Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN Bina Bilgisi d_elmali@ktu.edu.tr 0 462 3772045
Doç. Dr. Murat TUTKUN Restorasyon m_tutkun@ktu.edu.tr 0 462 3772650
Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ Yapı Bilgisi mkavraz@ktu.edu.tr 0 462 3772681
Doç. Dr. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU Bina Bilgisi nataoglu@ktu.edu.tr 3772605
Doç. Dr. Nihan ENGİN Yapı Bilgisi nengin@ktu.edu.tr 0 462 3772678
Doç. Dr. Nilhan VURAL Yapı Bilgisi nvural@ktu.edu.tr 0 462 3772693
Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI Bina Bilgisi remidilli@hotmail.com 0 462 3772621
Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK Bina bilgisi serapdurmus@ktu.edu.tr 0462 377 1643
Doç. Dr. Serbülent VURAL Bina Bilgisi svural@ktu.edu.tr 0 462 3772037
Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN Restorasyon sozgen@ktu.edu.tr 0 462 3772681
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARADAYI Bina Bilgisi karadayi@ktu.edu.tr 0 462 3772044
Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYDIN ÖKSÜZ Mimarlık Tarihi mimar_aysun@ktu.edu.tr 3771657
Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM Bina Bilgisi yilmazdemett@hotmail.com 0462-3772031
Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA Mimarlık Tarihi . .
Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet ÖZEN Restorasyon hamiyeto@hotmail.com +90 462 377 2627
Dr. Öğr. Üyesi Hare KILIÇASLAN Bina Bilgisi hkilicaslan@ktu.edu.tr 3771674
Dr. Öğr. Üyesi Sibel MAÇKA KALFA Yapı bilgisi sibelmacka@ktu.edu.tr 0462 377 1618
Öğr. Gör. Dr. Fatih ŞAHİN Bina Bilgisi fatihsahin@ktu.edu.tr 0462-3772650
Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ Bina bilgisi . .
Öğr. Gör. Dr. Özlem AYDIN Yapı Bilgisi ozlem.aydin@ktu.edu.tr 3771620
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
MIM 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
MIM 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
MIMT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5020 Proje 0-6-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5080 Mimarlıkta Form Bilgisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5100 İleri Strüktürel Sistemler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 5110 Yeni Kentsel Projeler ve Uygulamalar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5120 Yapımda Malzeme Seçimi 3-0-0-3 Doç. Dr. Nihan ENGİN
MIM 5130 Mimarlık Kuram ve Kavramları 3-0-0-3 Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU
MIM 5140 Fiziksel Çevre Analizi Yöntem ve Teknikleri 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Özlem AYDIN
MIML 5150 Anadaluda Türk Yerleşmeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5170 Koruma-Yenileme Teori ve Kavramları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5180 Mimarlıkta Estetik 3-0-0-3 Prof. Dr. Asu BEŞGEN
MIM 5190 Tasarlama Metodolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5200 Mimari Eleştiri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5210 Restorasyon Yapım Teknikleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Murat TUTKUN
MIML 5220 Kentsel Tasarım Kavramları 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
MIM 5230 Trabzon da Türk Devri Yapıları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5240 Mekan Organizasyonu 3-0-0-3 Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
MIML 5260 Mimarlıkta Enerji Etkin Tasarım 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 5270 20. yy. Türkiye Mimarlığının Sorunları 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYDIN ÖKSÜZ
MIML 5280 Kentsel Tasarım Kuramları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 5310 Mimarlıkta Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
MIM 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 6010 Seminer 0-2-0-1 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 6020 Proje 0-6-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7170 Kentsel Tasarımın Gelişmesinde Etkili İsimler Yaklaşımlar Akımlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7173 Kensel Tasarımda Biçimlendirme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7177 Kent Mekanları ve Anılar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7178 Yoğun Görüşme-Sohbet Tekniği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7180 Mimari Yapılarda Derzler ve Derz Dolgu Malzemeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7181 Giydirme Cephe Sistemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7182 Binalarda Isı-Nem Yalıtımı İlkeleri ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7183 Bitki Çatılarda Katmanlaşma ve Yalıtım 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7200 Temellerde Su ve Neme Karşı Yalıtım 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7201 Yapı Elemanlarında Isı ve Buhar Akımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7202 Az Eğimli Çatılarda Yalıtım Sorunları 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Sibel MAÇKA KALFA
MIM 7203 Yapı Hasarları ve Yapıların Korunumu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7221 İç ve Dış Mekan Organizasyonlarında Donatı/Malzeme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7240 Kentsel Tasarım İlke, Yöntem ve Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7241 Konut Alanları Tasarım İlkeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7242 Kentsel Tasarımda Analiz 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7243 Kentsel Dönüşüm 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7260 Conservation of Urban Historic Site and Its Problems 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7261 Rural Architecture Heritage and Preservation 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet ÖZEN
MIM 7262 Korumada Belgeleme ve Tespit Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7300 Mimari Tasarım Bürosu Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7301 Mimarlık Yarışmaları: Süreç ve Sonuçlar 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARADAYI
MIM 7303 Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7304 Sağlık Yapıları: Planlama, Tasarım, Yönetim 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7320 Mimarlık Tarihinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Ömer İskender TULUK
MIML 7321 Mimarlık Tarihi Araştırmalarında Restitüsyon 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7322 Osmanlı Mimarları ve Mimar Sinan 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7341 20. Yüzyıl Mobilya Tasarımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7350 Mimaride Görsel Algı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7351 Sürdürülebilir Mimarlık 3-0-0-3 Doç. Dr. Ayça USTAÖMEROĞLU
MIML 7360 Mimarlık, Bilim ve Teknoloji Etkileşimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7361 Computational Design and Applications 3-0-0-3 Doç. Dr. Serbülent VURAL
MIM 7370 Ahşap Prefabrike Sistemler 3-0-0-3 Doç. Dr. Nilhan VURAL
MIM 7380 Yapı Biyolojisi 3-0-0-3 Doç. Dr. Nihan ENGİN
MIM 7382 Endüstriyel Yapı Malzemeleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Nihan ENGİN
MIM 7390 20. yy. Sanat ve Mimarlık Diyaloğu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7391 Sinema ve Mimarlık 3-0-0-3 Prof. Dr. Asu BEŞGEN
MIML 7410 Mimari Yapılarda Gürültü Kontrolü 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7411 Advanced Evaluation Methods of Room Acoustic 3-0-0-3 Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ
MIML 7412 Designs of Theatre Buildings 3-0-0-3 Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ
MIML 7430 Mimarlıkta Biçim Strüktür ve Konstrüksiyon İlişkisi 3-0-0-3 Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN
MIML 7450 Yaşlılar İçin Tasarım 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7451 Kullanıcı Odaklı Tasarım 3-0-0-3 Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
MIML 7460 Mimarlıkta Saydam ve Opak Tasarımlar 3-0-0-3 Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
MIML 7461 Mimarlıkta Algı ve Anlam 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7470 Restorasyonda Metraj, Kesif ve Proje Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7474 Arkeolojik Alanlarda Mimari Restorasyon 3-0-0-3 Doç. Dr. Murat TUTKUN
MIML 7490 Tarihi Çevre İçinde Modelleme 3-0-0-3 Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN
MIML 7520 Mimarlıkta İhtişam 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM
MIML 7521 Dünya Kentleri ve Mega Kentler 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM
MIML 7530 Mimarlıkta İktidar ve İdeoloji Sorunları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7532 19. Y.Y. Sonrası Osmanlı Mimarlığının Sorunları 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYDIN ÖKSÜZ
MIML 7533 19. YY Sonrası Avrupa Mimarlığının Sorunları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7540 Mimarlıkta Dizimsel ve Anlamsal Tasarım 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Fatih ŞAHİN
MIML 7560 Mimarlıkta Retorik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7561 Mimarlık Düşüncesinin Kuramsal İnşası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7562 Mimarlikta Söylem Analizi 3-0-0-3 Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK
MIML 7570 Trabzon Kentinin Tarihsel Topografyası 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA
MIML 7620 Binalarda Enerji Simülasyon Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIML 7622 Binaların Yaşam Dönemi Maliyet Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7630 Mimaride Grafik Tasarım 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ
MIML 7680 Mimarlıkta Göstergebilimsel Söylemler 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Hare KILIÇASLAN
MIML 7681 Mekânda Etkileşim Ve Anlam 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Hare KILIÇASLAN
MIML 7690 Modern Mimariden Günümüze Sirkülasyon Alanı 3-0-0-3 Doç. Dr. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU
MIML 7691 Mimarlık, Moda ve Çağın Ruhu 3-0-0-3 Doç. Dr. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
MIM 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0İlgili Öğretim Üyesi
MIM 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5020ProjeTRK0-6-0-3Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 5120Yapımda Malzeme SeçimiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nihan ENGİN
MIM 5130Mimarlık Kuram ve KavramlarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU
MIM 5140Fiziksel Çevre Analizi Yöntem ve TeknikleriTRK3-0-0-3Öğr. Gör. Dr. Özlem AYDIN
MIM 5180Mimarlıkta EstetikTRK3-0-0-3Prof. Dr. Asu BEŞGEN
MIM 5210Restorasyon Yapım TeknikleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Murat TUTKUN
MIM 5240Mekan OrganizasyonuTRK3-0-0-3Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
MIML 527020. yy. Türkiye Mimarlığının SorunlarıTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYDIN ÖKSÜZ
MIML 5310Mimarlıkta Araştırma Yöntem ve TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
MIM 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 6020ProjeTRK0-6-0-3Ilgili Ögretim Üyesi
MIM 7202Az Eğimli Çatılarda Yalıtım SorunlarıTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Sibel MAÇKA KALFA
MIML 7261Rural Architecture Heritage and PreservationTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet ÖZEN
MIML 7301Mimarlık Yarışmaları: Süreç ve SonuçlarTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARADAYI
MIM 7320Mimarlık Tarihinde Araştırma Yöntem ve TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ömer İskender TULUK
MIML 7351Sürdürülebilir MimarlıkTRK3-0-0-3Doç. Dr. Ayça USTAÖMEROĞLU
MIML 7361Computational Design and ApplicationsING3-0-0-3Doç. Dr. Serbülent VURAL
MIM 7382Endüstriyel Yapı MalzemeleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nihan ENGİN
MIML 7412Designs of Theatre BuildingsING3-0-0-3Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ
MIML 7430Mimarlıkta Biçim Strüktür ve Konstrüksiyon İlişkisiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN
MIML 7451Kullanıcı Odaklı TasarımTRK3-0-0-3Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
MIML 7460Mimarlıkta Saydam ve Opak TasarımlarTRK3-0-0-3Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
MIML 7474Arkeolojik Alanlarda Mimari RestorasyonTRK3-0-0-3Doç. Dr. Murat TUTKUN
MIML 7490Tarihi Çevre İçinde ModellemeTRK3-0-0-3Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN
MIML 7520Mimarlıkta İhtişamTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM
MIML 7540Mimarlıkta Dizimsel ve Anlamsal TasarımTRK3-0-0-3Öğr. Gör. Dr. Fatih ŞAHİN
MIML 7562Mimarlikta Söylem AnaliziTRK3-0-0-3Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK
MIML 7570Trabzon Kentinin Tarihsel TopografyasıTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA
MIML 7681Mekânda Etkileşim Ve AnlamTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Hare KILIÇASLAN
MIML 7691Mimarlık, Moda ve Çağın RuhuTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU
MIML 8453Mimaride Okunabilirlik KavramlarıTRK4-0-0-0Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
MIML 8460Mimarlıkta Güç ve GöstergeleriTRK4-0-0-0Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
MIML 8461Cinsiyet ve MekanTRK4-0-0-0Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
MIML 8471Tarihi Köprüler ve RestorasyonuTRK4-0-0-0Doç. Dr. Murat TUTKUN
MIML 8540Karma Yapı TasarımlarıTRK4-0-0-0Öğr. Gör. Dr. Fatih ŞAHİN
MIML 8630Dijital Teknolojilerin Tasarım Eğitimine KatkısıTRK4-0-0-0Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ
MIML 9321Osmanlı Konutunda MahremiyetTRK4-0-0-0Prof. Dr. Ömer İskender TULUK
MIML 9322Safranbolu Konut GeleneğiTRK4-0-0-0Prof. Dr. Ömer İskender TULUK
MIM 9340Gelenekselden Günümüze Konutlarda Sınır ÖğeleriTRK4-0-0-0Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
MIML 9343Konut Mekanı ve BelirleyicileriTRK4-0-0-0Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
MIML 9361Tasarım ve Fabrikasyonda Robot Kol KullanımıTRK4-0-0-0Doç. Dr. Serbülent VURAL
MIML 9410Mekanlarda Yapay Aydınlatma TRK4-0-0-0Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ
MIML 9412Dini Yapılarda Akustik TasarımTRK4-0-0-0Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ
MIML 9430Mimaride Genetik Algoritma ve Parametrik ModellemeTRK4-0-0-0Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN
MIML 9450Üstün Yetenekli Çocukların Mekan AlgısıTRK4-0-0-0Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
MIML 9470Kültürel Miras YönetimiTRK4-0-0-0Doç. Dr. Murat TUTKUN
MIML 9491Doğu Karadeniz Bölgesi ManastırlarıTRK4-0-0-0Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN
MIML 9492Koruma Bağlamında Çağdaş EkTRK4-0-0-0Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN
MIML 9520Kamusal Alan kamusal MekanTRK4-0-0-0Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM
MIML 9521Dini yapı kimlik ilişkisiTRK4-0-0-0Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM
MIML 9620Faz Değiştiren MalzemelerTRK4-0-0-0Dr. Öğr. Üyesi Sibel MAÇKA KALFA
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Yarıyıl Sınavı Saat
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Nil YILMAZ RESİM SANATINDA MİMARİ SEMBOLİZM Prof. Dr. Şengül Ö. GÜR
Fatih ŞAHİN THE PUBLIC ENVIRONMENT And THE CONCEPT Of PUBLIC WHICH HAVE AN IMPORTANT ROLE In THE SHAPING Of SHOPPING CENTERS Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Rabia KÖSE ARCHITECT AND HIS BUILDING: THE NATURE OF THE SUBJECT AND OBJECT INTERACTIONS Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Arzu AYDIN AKSOY A RESEARCH ON HISTORIC URBAN DISTRICT AT ZEYTINLIK SITE IN GİRESUN Assis. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Süheyla BİRLİK DESIGN IN HISTORICAL ENVIRONMENT: A CASE STUDY IN ORTAHISAR Prof. Dr. ZATER ERTÜRK
Nazım KINALI THE EVOLATION OF THE TRADITIONAL ANATOLAN HOUSE UNDER MODERNIZATION PROCESS Prof.Dr. Şengül GÜR
Mehmet İNCEOĞLU COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN AND POSTMODERN ARCHITECTURE IN TERMS OF SYNTACTIC AND SEMANTIC STRUCTURES Prof. Dr.Şengül GÜR
Nasrin SALARİ THE EFFECTS OF ARCHITECTURAL FORM AND ELEMENTS ON EARTHQUAKE ENDURING OF PLAN EFFECTS Asst. Prof. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Asiye Jule ERGÜNEY A TYPOLOGY STUDY OF GÜLBAHAR HATUN DISTRICT – KALCIOGLU AND ŞEYH TEMEL STREETS - IN TRABZON Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Ayşegül HANEDAN PARTICIPATION INTO PLANNING: AN APPROACH FOR A MODEL OF PARTICIPATION Prof.Dr. Şinasi AYDEMİR
Nihan ENGİN STAIRWAYS IN RESPECT OF “DESIGN AND STRUCTURE” OF HIGH – RISE RESIDENTAL BUILDINGS IN TRABZON Asst. Prof. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Sibel KARAHASANOĞLU A RESEARCH ON BALCONY PREFERENCES OF TRADITIONAL HOUSES IN TRABZON CITY Prof.Dr.Kutsal ÖZTÜRK
Nilhan VURAL SPACE FRAME STRUCTURE SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS IN TURKEY Assis. Prof. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Dilek ŞEN MONITORING OF URBAN DEVELOPMENT: AMENDEMENTS ON DEVELOPMENTS PLANS AND THEIR IMPACTS Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Serbülent VURAL A RESEARCH ABOUT THE “HI-TECH” ARCHITECTURE Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Nazmiye TİRALİ A RESEARCH ON THE INTERIOR SPACES OF JUVENILE PRISONS Prof .Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Sema EFENDİOĞLU OPEN KITCHEN: KITCHEN CONCEPT AT HOME FROM PAST TO PRESENT Assis. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Yelda AYDIN URBAN DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF CITY CENTERS: A MODEL TRABZON Assis. Prof. Dr. Nermin ÖKTEN
Gülcan KARADAYI CONTINUITY OF URBAN IDENTITY AND VISUAL IMPACT ASSESSMENT Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK
Erkan AYDINTAN AN EXPERIMENTAL STUDY ABOUT THE EFFECTS OF COATING OVER PERCEPTION OF INTERIOR SPACES Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK
Mustafa KAVRAZ THE REASONS OF THE BUILDING DAMAGES OF KOCAELI EARTHQUAKE AND THE REPAIR OF DAMAGES Prof. Dr. Ramiz ABDULRAHIMOV
Suleyman OZGEN AN INVESTIGETION CONCERNING THE ANALYSIS OF TRADITIONAL HOUSES-STREETS IN UC KUMBETLER AND THE NEAREST ENVIRONMENT/ERZURUM Assoc.Prof.Dr. Ayse SAGSOZ
Nihan CANBAKAL MUSEUMS WITH REGARD TO CONVENTIONS AND FASHION Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Hüseyin Emre ENGİN THE ANALYSIS AND RE-USE SUGGESTION OF THE HISTORIC URBAN INNS IN TRABZON Asst. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Nimet CANDAŞ APPROACHES AND TECHNIQUES IN CONSERVATION OF THE HISTORICAL PLACES CASE STUDY: URBAN HISTORICAL DISTRICTS IN DOGU KARADENIZ REGION Assoc. Dr. Gülay USTA
Aylin UZUNALİ ARE SMART HOUSES THOUGHTFUL? Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Ayça SÜRÜL A RESEARCH ON DEVELOPING A DATABASE OF THE CULTURAL HERITAGE OF TRABZON AT DIGITAL ENVIRONMENT Asst. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Özlem CELAP ENIGMA ASSOCIATED WITH MANUFACTURING, APPLICATION AND USE OF WOODEN WINDOWS: A CASE STUDY IN THE CITY OF TRABZON Asst. Prof. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Halil İbrahim DÜZENLİ THE ANALYSES OF FORM FUNCTION TECHNOLOGY AND MEANING IN TURGUT CANSEVER’S PROJECTS IN THE CONTEXT OF ARCHITECTURAL AUTONOMY AND CIVILISATIONAL BEN-IDRAKI Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Evrim GÜNGÖR A RESEARCH ABOUT THE EXİSTENTİAL SPACE İN MODERN CHURCH BUİLDİNG Assoc. Prof. Dr. Ayhan USTA
Arzu SERT RE-USE OF INDUSTRIAL BUILDINGS : THE ANALYSIS AND RE-USE SUGGESTION OF THE TEKEL FABRIC BUILDINGS IN BLACK SEA REGION Asst. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Fulya ERŞEN THE SPACE-SETTLEMENTS WİTH PRESERVATİON-PRİORİTY; EASTERN BLACK SEA REGİON FİSHİNG VİLLAGE Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Edibali AKTAR STUDYING THE PROBABILITIES AND POSSIBILITIES OF THE VIRTUAL SPACE IN THE SPACE-TIME CONTEXT Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Hacer ERDEM AN INVESTIGATION INTO THE METAL-FRAMED GLASS CURTAIN WALL SYSTEMS & PROOFING SOLUTIONS Assoc. Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN
Emriye MUHÇU A GEOMETRICAL FORM “CIRCLE” IN THE ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT PROCESS Assoc. Prof. Dr. Ali ASASOĞLU
Muteber ERBAY PLACES OF JUSTICE Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Gamze KAYMAK KONUT BİRİMİNDE FONKSİYONEL DEĞİŞME VE FİZİKSEL DEĞİŞME İLİŞKİLERİ Doç. Dr. Zafer ERTÜRK
Sonay ÇEVİK SOKAKLARDA MEKAN OLUŞUMUNA TRABZON ÖLÇEĞİNDE TİPOLOJİK BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ Doç. Dr. Orhan KUNTAY
Ümit GÜZEL Trabzon Yrd. Doç. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Recep ÖNAL GECEKONDULU KESİMDE ANOMİ-YABANCILAŞMA VE TOPLU SANAT Doç. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
İ. Naci ÇETİNGÖK YAPININ İKLİME UYUM DÜZEYİNİN SAPTANMASI İÇİN BİR YÖNTEM VE GELENEKSEL MİMARİ ÜZERİNDE ÖRNEKLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mesut ÖZDENİZ
Hicran BOZDEMİR KAHRAMANMARAŞ Doç. Dr. Veyis ÖZEK
Ayşe VELİOĞLU TRABZON TAŞ YAPI KONUT MİMARİSİNDE CEPHE ELEMANLARININ - ESTETİK AĞIRLIKLI - İNCELENMESİ Doç. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Sema OLGUN ESKİ YAPILARIN RESTORASYONUNDA KARŞILAŞILAN AKUSTİK SORUNLAR Yrd. Doç. Dr. Mesut ÖZDENİZ
Selma HACISALİHOĞLU PLANLAMAYA TEMEL OLMAK ÜZERE TRABZON UZUN SOKAK ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Zafer ERTÜRK
Nilgün KULOĞLU ÖZÜRLÜLER İÇİN MİMARİ TASARIM MİMARİ ÇEVRENİN TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKLİ ÖZÜRLÜ İNSAN GEREKSİNME, İLKE VE ÖLÇÜTLERİ Doç. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Moh'd İDRİS AKÇAABAT ORTAMAHALLE Yrd. Doç. Dr. Nural GÜNDÜZALP
Ali İhsan AKA KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLEN BİR MODEL:UYGUN TEKNOLOJİ ÜRETKEN TİP Doç. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Suat İSKENDER DOĞU KARADENİZ KONUT MİMARİSİNDE SÜSLEME ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Ayhan USTA TÜRKİYE’DE MODERN MİMARLIĞIN KONUT CEPHELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Ali ASASOĞLU ÇAĞDAŞ TÜRK MİMARLIĞI KİMLİK ARAYIŞI SÜRECİNDE EKLEKTİK EĞİLİMLER Doç. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
İrfan YILDIZHAN KONUT SORUNUNA ÇÖZÜM YOLU OLARAK ÖNERİLEN DÜŞÜK METREKARELİ KONUTLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Abd-A. AL-MOHAMAD OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILAN ÇEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ VE SON DURUMU İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Zerrin ENÖN
İlkay Maşat ÖZDEMİR YAŞAMA MEKANI DONATILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Orhan ALTEKİN BÜROLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Erkin ERTEN
Gülay KELEŞ KONUT PLAN ŞEMALARINDA DEĞİŞİMİN GRAFİK TEKNİKLERLE İNCELENMESİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Ahmet Melih ÖKSÜZ İMAR BAĞIŞLAMALARININ KENT PLANLARI ÜZERİNE GETİRDİĞİ İMAR YÜKLERİ (2981 SAYILI YASA UYGULAMASI VE SONUÇLARI:TRABZON ÖRNEĞİ) Doç. Dr. Şinasi AYDEMİR
Recep DÜZENLİ TOPLU KONUTLARDA KULLANICI-KONUT KULLANICI-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE SORUNLARI Doç. Dr. Saliha AYDEMİR
Gürsu TİRYAKİ 1839-1970 ARASI DÖNEM İÇİNDE ORTA DERECELİ EĞİTİM YAPILARININ İRDELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Zerrin ENÖN
Ayşegül PULATHAN TRABZONDA ÇARŞILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Tülya HATİPOĞLU BURSA’DA TARİHİ ÇEVRENİN KORUNMASI-UYGULAMALAR Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Reşit ATASOY TÜNEL KALIP SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TRABZONDA’Kİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Erkin ERTEN
Ayça ARAZ K.T.Ü. KAMPÜSÜ EĞİTİM BİNALARI FİZİKSEL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (1976-1990) Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Nazan TOKEL MİMARİ FORMUN BİLGİSAYARA TANIMI İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR YÖNTEM Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Murat YILMAZ TRABZON/ORTAHİSAR GELENEKSEL KONUTLARINDA İŞLEVSEL VE MEKANSAL YAPI ESNEKLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Semiha YILMAZER PERLİTLİ ISI YALITIM ELEMANLARININ HİGRO-TERMİK DAVRANIŞLARI Doç. Dr. Mesut B. ÖZDENİZ
Yüksel TURCAN ÜNİVERSİTE YAPILARINDA FONKSİYONEL ÇOK AMAÇLILIK ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Jale BOZKAYA ÇOCUĞUN OYUN MEKANLARI İÇİN OLANAKLARIN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Sevinç ERTÜRK
Cenap SANCAR TRABZON’DA İÇ GÖÇLER KENTLE EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Özlem SARAÇOĞLU ORDU’NUN ÇEVRE NÜFUSA VERDİĞİ HİZMETLER VE ORTA EĞİTİMDE ALAN STANDARDI Doç. Dr. Saliha AYDEMİR
Sümeyya AKDOĞAN VAN GÖLÜ ÇEVRESİNDE TURİZMİN GELİŞME POTANSİYELİ Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Güler TÜRKER BİNA CEPHELERİNİN TEMİZLENME VE KORUNMASINDA YÖNTEM VE MALZEME SEÇİMİ İÇİN BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Asiye PEHLEVAN
Esra TÜRKEL KENTLERDE GECE-GÜNDÜZ NÜFUS FARKININ PLANLAMAYA ETKİSİ VE GÜNDÜZ NÜFUSUNU KESTİRMEDE GRAVITY MODELİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ Doç. Dr. Saliha AYDEMİR
Cengiz TAVŞAN TRABZON KENTİ GELENEKSEL KONUT CEPHELERİ ÖRNEĞİNDE KULLANICI BİÇİM TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Cem YURDSEVEN BİR GECEKONDU İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ OLARAK KATILIM : TRABZON ZAFER MAHALLESİ’NDE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Murat DÜZOVALI KONUTLARDA MEKAN STANDARTLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Ülkü KAN TÜRKİYE BRİKETLERİNİN NEMSEL DAVRANIŞLARI Prof. Dr. Mesut B. ÖZDENİZ
Ferda YENİGÜN SAÇAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Mesut B. ÖZDENİZ
Sevim MUCİ YAPAY AYDINLATMANIN MİMARİ TASARIMLA İLİŞKİLİ YÖNLERİ Doç. Dr. Mesut ÖZDENİZ
Songül KULTUFAN TRABZON KENTİ SEMERCİLER VE KEMERALTI SOKAKLARININ TARİHİ DOKUSUNUN İNCELENMESİ, KORUMA VE RESTORASYON ÖNERİLERİ Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Ömer İskender TULUK ANADOLU TÜRK MİMARLIĞINDA CAMİ VE MEDRESELERDE STRÜKTÜR-KONSTRÜKSİYON-MALZEME İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Zeynep ORHAN TRABZON KENTİ GELENEKSEL KONUTLARINDA YAPI-SAĞLIK DONATILARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Arzu ALTINDAĞ DURUKAN TÜRK KONUTUNDA MEYDANA GELEN MEKANSAL DEĞİŞİMLERİN KOOPERATİF KONUTLARINDA İRDELENMESİNDETRABZON ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sevinç ERTÜRK
Filiz AKDENİZ SÜRMENE YÖRESİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Sevinç ERTÜRK
Serpil YAMAK YÜKSEL KORUMA GELİŞTİRME AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİSEL BAKIŞ VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Nazan KIRCI ORTAOYUNU VE KARAGÖZ İLE DEKONSTRÜKTİVİZM ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Figen KARS TÜRKİYE BRİKETLERİNİN ISIL DAVRANIŞLARI Yrd. Doç. Dr. Yalçın YAŞAR
Şencan HİLAL SAĞLAM TRABZON’DA KENT İÇİNDEKİ YAPILARDA ZEMİNLE TEMAS EDEN YAPI ELEMANLARININ SU VE NEME KARŞI KORUNMALARINDA ALINAN ÖNLEMLER VE SORUNLARI Doç. Dr. Erkin ERTEN
Havva KARA KENTSEL BULUŞMA MEKANLARI: KÖŞELER VE ODAK NOKTALARI Doç. Dr. Sonay ÇEVİK
Gülşen ÜÇÜNCÜ GÜN IŞIĞI KULLANIMI AÇISINDAN LE CORBUSIER, ALVAR AALTO TADAO ANDO ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR Prof. Dr. Mesut B. ÖZDENİZ
Sedat TÜRKMEN RİZE YÖRESİ KIRSAL KESİMİNDE GELENEKSEL SİVİL MİMARİDE KULLANILAN “AHŞAP BAĞLANTI TİPLERİ” Doç. Dr. Erkin ERTEN
Özge CORDAN KONAKLAMA TESİSLERİNİN TASARIMINDA BÖLGESEL FARKLILIKLARIN ANALİZİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Nil YILMAZ RESİM SANATINDA MİMARİ SEMBOLİZM Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Şebnem GEÇKİN KONUTTA MEKAN STANDARTLARININ GELİŞTİRLİMESİNE YÖNELİK EVRİMSEL BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Figen BAYRAKTAR GÖRME ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK MEKANLAR İÇİN BİR TASARIM VE DEĞERLENDİRME MODELİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Kadir GÜNAY KENTLEŞME VE KENTSEL ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI TRABZON ÖRNEĞİ Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Filiz TAVŞAN TRABZON KONUTLARI ÖRNEĞİNDE ÇOCUK ODALARI MEKAN VE DONATI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Sevinç KILIÇBAY BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI DETAYI TASARIMI İÇİN MODEL ARAŞTIRMASI Prof. Dr. Mesut ÖZDENİZ
Emine SAKA AKÇAABAT GELENEKSEL KONUTLARI ÖRNEĞİNDE YÖRESEL KİMLİK ARAYIŞI Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK
Birgül ÇAKIROĞLU GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE CEPHE DÜZEYİNDE MALZEME VE BİÇİM İNCELEMESİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Mehtap ÖZBAYRAKTAR 20. YÜZYIL MOBİLYA TASARIMI İLE MİMARLIĞI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK
Asu BEŞGEN KÜBİZM SANAT AKIMININ MODERN VE MODERN SONRASI MİMARLIĞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Simla ÖZDEMİR YAYLA EVLERİNİN MODERNİZASYONU Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Yavuz ERBİL TARİHİ ÇEVRENİN KORUMA VE KULLANIMINDA FARKLI MÜDAHALE ÖRNEKLERİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Şeref KAYA GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİNDE STRÜKTÜR Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Sena İNAN YAPILARDA DERZLERİN İNCELENMESİ VE DOLGU MALZEMELERİNİN SEÇİMİ Doç. Dr. Asiye PEHLEVAN
Hülya ERYİĞİT TRABZON Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Canan SESLİ TRABZON GELENEKSEL KENT KONUTLARININ GİRİŞLERİ ÜZERİNİ BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Mustafa AKKOL AKÇAABAT’TA ALTERNATİF KONUT EDİNME YÖNTEMİ VE OLUMLU OLUMSUZ SONUÇLARI Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Leyla DEMİRKIR İMAR PLANINDA REKREASYON İÇİN AYRILMIŞ ALANLARIN STANDARTLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nermin ÖKTEN
Yavuz POLAT ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİNİN YENİ FONKSİYONLA YÜKLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Tülay ZORLU TRABZON KENTİ ÖLÇEĞİNDE KULLANICI GEREKSİNMELERİNE BAĞLI OLARAK MUTFAK MEKANI VE TİPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Sonay AYYILDIZ AKÇAABAT GELENEKSEL KONUTLARI VE KTÜ LOJMANLARINDAKİ YAŞAMA MEKANLARININ “FERAHLIK” FAKTÖRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Hanife KAHRAMAN BOLAMAN-ORDU YÖRESİ GELENEK KONUT MİMARİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Mukaddes DEMİRBAŞ TUNCAY ÇAVDAR’IN MİMARLIĞI ÜZERİNE MONOGRAFİK BİR İNCELEME Doç. Dr. Mustafa KANDİL
Altay ÇOLAK GÜMÜŞHANE KENTİ GELENEKSEL KONUTLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Ahmet KOÇHAN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ YAYLALARI İÇİN ENERJİ DUYARLI BİR BUNGALOV ÖNERİSİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Murat Sefer ÖZDURMUŞ ÜNYE KADILAR SOKAĞI VE ÇEVRESİ İÇİN BİR KORUMA ÖNERİSİ Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK
Ahmet ÖZKAN MERİH KARAASLAN’IN MİMARLIĞI ÜZERİNE MONOGRAFİK BİR İNCELEME Prof. Dr. Mustafa KANDİL
Arzu GÜNCÜ ŞEVKİ VANLI’NIN MİMARLIĞI ÜZERİNE MONOGRAFİK BİR İNCELEME Prof. Dr. Mustafa KANDİL
Esma SEZEROĞLU ÇAĞDAŞ BÜRO MASASI TASARIMI Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Çiğdem TÜRKMEN HAVAALANI GÜRÜLTÜSÜNÜN KONUT ALANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Prof. Dr. Mesut Birol ÖZDENİZ
Ahmet BEKTAŞ İMAR PLANLAMASI SÜRECİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Esma AKBAY YAŞLILARIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPILARINA, EKONOMİK DÜZEYLERİNE, GEÇMİŞTE BULUNDUKLARI ORTAMLARA BAĞLI OLARAK MEKANSAL BEKLENTİLERİNİN TRABZON HUZUREVİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Şule BAHADIR KONUT MEKANLARINA YÖNELİK KULLANICI TERCİHLERİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Mine NORŞON ÖZYABA İLKÖĞRETİM OKULLARI AÇIK ALAN TASARIM İLKELERİ VE STANDARTLARININ TESPİTİ Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Zeynep İSKENDEROĞLU KONUT ALANLARINDA KENTSEL BOŞLUKLARIN KULLANIM DEĞERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TRABZON ÖRNEĞİ Prof . Dr. Saliha AYDEMİR
Zehra KANTAR KIRSAL YERLEŞMELERDE DIŞ MEKAN ORGANİZASYONU-ARTVİN İLİ KÖYLERİ Doç. Dr. Sonay ÇEVİK
Mehtap EMİRALİ ÖZKAZANÇ KENT MERKEZİNDE YAYA- ALIŞVERİŞ MEKANLARI TRABZON KUNDURACILAR CADDESİ ÖRNEĞİNDE YENİLEME-CANLANDIRMA ÇALIŞMASI Doç. Dr. Sonay ÇEVİK
Cengiz BAYDAR UYGULAMADA TUĞLA KAYIPLARI ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Hasan GÜNGÖR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE TURİZM FAALİYETLERİ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Nermin ÖKTEN
Rabia KÖSE MİMAR VE YAPISI : ÖZNE VE NESNE ETKİLEŞİMLERİNİN DOĞASI Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Arzu Aydın AKSOY GİRESUN ZEYTİNLİK MEVKİ KENTSEL SİT ALANI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN
Süheyla BİRLİK TARİHİ ÇEVREDE TASARIM: ORTAHİSAR'DA BİR DENEME Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Nazım KINALI MODERNLEŞME SÜRECİNİN ETKİSİ ALTINDA ANADOLU GELENEKSEL KONUT ANLAYIŞININ EVRİMİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Mehmet İNCEOĞLU MODERNİZM VE POSTMODERNİZMİN SENTAKTİK/SEMANTİK YAPISININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Nasrın SALARI MİMARİ FORM VE ELEMANLARIN DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINA ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Asiye Jule ERGÜNEY TRABZON KENTİ GÜLBAHAR HATUN MAHALLESİNDE –KALÇIOĞLU VE ŞEYH TEMEL SOKAKLARI – TOPOLOJİ ÇALIŞMASI Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Ayşegül HANEDAN PLANLAMAYA KATILIM: BİR KATILIM MODELİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Nihan ENGİN TRABZON’UN YÜKSEK KATLI KONUTLARINDA “TASARIM VE STRÜKTÜR” BAKIMINDAN MERDİVENLER Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Sibel KARAHASANOĞLU TRABZON KENTİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDEKİ ÇIKMALARIN BEĞENİ TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Nilhan VURAL UZAY KAFES STRÜKTÜR SİSTEMLERİ VE TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Dilek ŞEN KENTSEL GELİŞMENİN İZLENMESİ:İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE GELİŞMEYE ETKİLERİ Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Serbülent VURAL HI-TECH MİMARLIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Nazmiye TİRALİ ÇOCUK CEZAEVİ İÇ MEKANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Yelda AYDIN KENTSEL GELİŞME VE KENT MERKEZLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nermin ÖKTEN
Gülcan KARADAYI KENT KİMLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE GÖRSEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ :TRABZON ÖRNEĞİ Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK
Erkan AYDINTAN YÜZEY KAPLAMA MALZEMELERİNİN İÇ MEKAN ALGISINA ANLAMSAL BOYUTTA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Mustafa KAVRAZ KOCAELİ DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YAPI HASARLARININ NEDENLERİ VE HASARLARIN ONARIMI Prof. Dr. Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Süleyman ÖZGEN ERZURUM KENTİ ÜÇ KÜMBETLER VE YAKIN ÇEVRESİNDE GELENEKSEL KONUTLAR-SOKAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Nihan CANBAKAL KONVANSİYON VE MODA KAPSAMI İÇİNDE MÜZELER Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
H. Emre ENGİN TARİHİ TRABZON KENT İÇİ HANLARI’NIN ANALİZİ VE YENİ İŞLEV ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN
Nimet CANDAŞ TARİHİ ÇEVRE KORUMADA YAKLAŞIMLAR VE TEKNİKLER ÖRNEKLEME: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ KENTSEL SİTLERİ Doç. Dr. Gülay USTA
Aylin UZUNALİ AKILLI EVLER DÜŞÜNCELİ MİDİR ? Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Ayça SÜRÜL TRABZON KÜLTÜR MİRASI VERİTABANININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN
Fulya ERŞEN KORUMA-YAŞATMA ÖNCELİKLİ YERLEŞMELER, MEKANLAR; DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ BALIKÇI KÖYLERİ Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Edibali AKTAR SANAL MEKANIN OLASILIK VE OLANAKLARININ ZAMAN/MEKAN BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Hacer ERDEM METAL ÇERÇEVELİ CAM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ VE GEÇİRİMSİZLİK ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç. Dr. Asiye PEHLEVAN
Emriye MUHÇU MİMARLIKTA GEOMETRİK BİR BİÇİM “DAİRE” VE GELİŞİM SÜRECİ Doç. Dr. Ali ASASOĞLU
Muteber ERBAY ADALET MEKANLARI Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Halil İbrahim DÜZENLİ MİMARİ OTONOMİ VE MEDENİYET BEN-İDRAKİ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TURGUT CANSEVER PROJELERİNDE BİÇİM İŞLEV YAPI VE ANLAM ANALİZLERİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Esra GÜNAYDIN SU YALITIM MALZEMESİ KULLANIMININ “KALİTE VE EKONOMİ” AÇISINDAN AZ EĞİMLİ ÇATILARDA İRDELENMESİ Doç. Dr. Yalçın YAŞAR
Reyhan MİDİLLİ SARI TARİHİ ÇEVRE İÇİNDEKİ MİMARİ TASARIMLARDA “-İZM”LER; MODERNİZM, POSTMODERNİZM, DEKONSTRÜKTİVİZM Doç. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Derya ELMALI MİMARİDE SAYDAMLIK-OPAKLIK KAVRAMLARI VE CEPHELERİN ALGILANMASINA ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Kıymet SANCAR INTERACTIVE EDUCATION OVER INTERNET: A CASE OF ARCHITECTURAL GRAPHICS AND TECHNICAL DRAWING COURSE Asst. Prof. Dr. Ayhan KARADAYI
Yu XIN TÜRK THE GRAMMAR AND THE MEANING OF MANCHU TRADITIONAL HOUSE Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Şengül YALÇINKAYA AN ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE STANDARDS MODEL FOR COMPUTER AIDED ARCHITECTURAL DESIGN Asst. Prof. Dr. Ayhan KARADAYI
Murat TUTKUN AN APPLICATION OF COMPUTER AIDED MEASURED DRAWINGS AND MODELLING OF HISTORIC BUILDINGS Asst. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Levent ALVER POST-HUMANISTIC DISCOURSE AND THE CRITICISM OF DECONSTRUCTIVIST CRITICISM Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Derviş DEMİRKAYA SQUARE IN ARCHITECTURE & IT’S MOVEMENT Asst. Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU
Berna GÜÇ INTERACTIVE MODEL PROPOSAL FOR A UNIVERSITY CAMPUS Asst. Prof. Dr. Ayhan KARADAYI
Özgür HASANÇEBİ THE RELATIONSHIP BETWEEN BASIC DESIGN-ARCHITECTURAL DESIGN CREATIVITY IN THE ARCHITECTURE EDUCATION Assoc. Prof. Dr. Ayhan USTA
Zerrin AKAR SPATIAL ANALYSIS OF REPUBLIC PERIOD MOSQUES Prof. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Derya ELMALI TRANSPARENCY-OPACITY CONCEPTS IN ARCHITECTURE AND THEIR EFFECTS ON PERCEPTION OF FAÇADES Assoc. Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Esra GÜNAYDIN AN INVESTIGATION ABOUT THE USAGE OF SEALING MATERIALS ON FLAT ROOFS FOR “QUALITY AND ECONOMY” Assoc. Prof. Dr. Yalçın YAŞAR
Reyhan MİDİLLİ SARI “ –ISM’S” IN ARCHITECTURAL DESIGN IN THE HISTORICAL ENVIRONMENT; MODERNISM, POSTMODERNISM, DECONSTRUCTIVISM Assoc. Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Şükran AYMELEK BANKA YAPILARINDA CEPHE KURGUSU ÜZERİNE BİR İNCELEME: TRABZON MERKEZ ŞUBELERİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Şükran AYMELEK A RESEARCH ON FACADE INSTALLATIONS IN BANK BUILDINGS; CENTRE DEPARTMENTS CASE IN TRABZON Asist. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Demet YILMAZ Mimarlıkta İhtişam Prof.Dr. Sonay ÇEVİK
Demet YILMAZ Magnificence in Architecture Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Melek KURAL MİKROİKLİM OLUŞUMUNDA RÜZGAR VE SICAKLIK AÇISINDAN YÜKSEK/YOĞUN YAPILAŞMANIN ETKİSİ: RİZE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Ali ASASOĞLU
Melek KURAL The Effect of High/Density Buildings in Being Microclimate in terms of Wind and Temperature: Case in Rize Assoc. Prof. Dr. Ali ASASOĞLU
Çağrı YILMAZ KONUT ÜZERİNE ÜTOPYALAR Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Çağrı YILMAZ UTOPIAS ON HOUSING Assis. Prof. İlkay ÖZDEMİR
Sibel MAÇKA Türkiye İklim Bölgelerine Göre Enerji Etkin Pencere Türlerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Yalçın YAŞAR
Sibel MAÇKA Determination of Energy Efficient Window Types According to Turkish Climate Regions Prof. Dr. Yalçın YAŞAR
Esra ALTINTAŞ Termal Konfor Duyarlılık Ölçeğine Göre İlköğretim Dersliklerinin Termal Konfor Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Yalçın YAŞAR
Esra ALTINTAŞ The Evaluation of Thermal Comfort on the Primarily School Classrooms by Thermal Sensation Scale Prof. Dr. Yalçın YAŞAR
Pınar ALTUNKAYA TUTKALLI TABAKALANMIŞ AHŞAP STRÜKTÜR SİSTEMLERİNİN MİMARİDE KULLANIM OLANAKLARI Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN
Pınar ALTUNKAYA THE FACILITIES OF USING GLUED LAMINATED TIMBER STRUCTURAL SYSTEMS IN ARCHITECTURAL FIELD Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN
Fulya ÜSTÜN Tarihsel Kaynaklara Göre Sinop Şehrinin Fiziksel Gelişimi (Antik Dönemden 19.) Yrd. Doç. Dr. Ömer İskender TULUK
Fulya ÜSTÜN According to Historical Resources Physical Development of Sinop City (To End of 19. Century From Ancient Period) Yrd. Doç. Dr. Ömer İskender TULUK
Serpil BAŞLILAR ALTUN Geleneksel Türk Evleri, Kullanılan Yapı Yapı Malzemeleri, Yapı Elemanları Ve Yapım Sistemleri Prof. Dr. Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Serpil BAŞLILAR ALTUN Traditional Turkish Houses, Used Construction Materials, Construction Elements And ConstructionTechniques Prof. Dr. Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Serap DURMUŞ DİNİ MEKANLARDA YAPIBOZUMCU BİR OKUMA: KRAL FAYSAL CAMİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Serap DURMUŞ A DECONSTRUCTIONIST READING IN RELIGIOUS SPACES: SHAH FAISAL MOSQUE Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Erkan ÖKSÜZ TELEVİZYON PROGRAMI DEKORLARININ ESTETİK AÇIDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ali ASASOĞLU
Melike AYDIN ŞAHİN PLASTİK YALITIM MALZEMELERİNİN YAPIDA KULLANIM OLANAKLARI Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN
Melike AYDIN ŞAHİN USAGE POSSIBILITIES OF PLASTIC INSULATION MATERIALS AT STRUCTURE Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN
Zerrin AKAR CUMHURİYET DÖNEMİ CAMİLERİN MEKAN ANALİZİ Prof. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Hare KILIÇASLAN Tasarım Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama Doç. Dr. Ali O. ASASOĞLU
Hare KILIÇASLAN Creative Drama as an Approach in Design Education Doç. Dr. Ali O. ASASOĞLU
Servet KELEŞ Fotogrametrik Yöntemlerle Cephe Rölövesi Alımı : Şevket Bey Konağı Örneği Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN
Servet KELEŞ Facade Reliefs by Use of Architectural Photogrammetric Methods: Assist. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Ali USLU Savunma Yapılarının İncelenmesi ve Pazar Kız Kalesi Restorasyon Önerisi Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN
Ali USLU The Examination of Defensive Structures and Restoration Project of Pazar Kız Castle Assist. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Alev ÇİLİNGİR ÖZDEMİR Mimari Tasarım Eğitiminde Biçimin Değişen Anlamları Yrd. Doç. Dr. Asu BEŞGEN GENÇOSMANOĞLU
Alev ÇİLİNGİR ÖZDEMİR The Changing Meaning of Shape in Architectural Design Education Assist. Prof. Dr. Asu BEŞGEN GENÇOSMANOĞLU
Erdinç YOLDAŞ KENTSEL AVLULARIN DEĞİŞEN ANLAM VE BİÇİMLERİYLE İNCELENMESİ Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Erdinç YOLDAŞ THE RESEARCH OF THE URBAN COURTYARDS WITH CHANGING MEANINGS AND FORMS Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Şafak ŞAHİN ORDU GELENEKSEL EVLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Şafak ŞAHİN AN EXAMINATION ON THE TRATIONAL ORDU HOUSES Assoc. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Tülay ŞAMLIOĞLU Mimari Formda Boşluğun Keşfi Yrd.Doç.Dr. Nilgün KULOĞLU
Tülay ŞAMLIOĞLU Discovering the Void Concept in Architectural Form Ass.Prof.Dr. Nilgün KULOĞLU
Elçin KADİROĞLU The Design Criteria of Energy Operitive Construction in Turkey Assoc.Prof. Ali Osman ASASOĞLU
Seda NEZOR Mimarlık Eğitimi ve Soyutlama Yrd.Doç.Dr. Asu GENÇOSMANOĞLU
Seda NEZOR Architectural Education and Abstraction Assist.Prof. Asu GENÇOSMANOĞLU
Murat AYGENCEL Dikey Yeşil Sistemler Prof.Dr. Asiye PEHLEVAN
Murat AYGENCEL Vertical Green Systems Prof.Dr. Asiye PEHLEVAN
Meltem ERBAŞ Enerji Etkin Yapı Tasarımının Etkili Elemanlarından Olan Yeşil Çatıların Dünya ve Ülkemiz Örnekleri Üzerinden Bir İncelemesi Doç.Dr. Figen BEYHAN
Meltem ERBAŞ An Analysis Of Green Roof Being Of Effective Elements Of Energy-Efficient Bulding Design Over The World And Our Country Assoc.Prof. Figen BEYHAN
Beyhan SARICAOĞLU TRABZON MİMARLIK VE SANAT TARİHİ LİTERATÜRÜ: BİBLİYOGRAFYA, DİZİN VE DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Ömer İskender TULUK
Beyhan SARICAOĞLU LITERATURE OF ARCHITECTURE AND ART HISTORY OF TRABZON: BIBLIOGRAPHY, INDEX AND ASSESSMENT Assoc.Prof. Ömer İskender TULUK
Yusuf HOCAOĞLU Kentsel Tasarım - Mimarlık ve Medya Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Yusuf HOCAOĞLU Urban Designing - Architecture And Media Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Süheyla TURHAN YENİDEN KULLANIMDA ZAMANSALLIK BOYUTU: KALCIOĞLU KONAĞI, TRABZON Yrd.Doç.Dr. Nimet CANDAŞ KAHYA
Süheyla TURHAN METAMORPHOSIS OF RE-USE: KALCIOGLU MANSION, TRABZON Ass. Prof. Dr. Nimet CANDAŞ KAHYA
Esra İMAMOĞLU Facade Decay On Stone Buildings: A Surveyıng On Public Buildings Of Trabzon Cıty Ass. Prof. Süleyman ÖZGEN
Ali KARA Kentsel Dönüşümlerde Kentsel Kimliğin Sürdürülebilirliği: Trabzon Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN
Ali KARA Sustaınabılıty Of Urban Identıty On Urban Renewal: Trabzon Zagnos Valley An Example To Urban Renewal Project Ass. Prof. Cengiz TAVŞAN
Esra İMAMOĞLU Yapılarda Yüzey Bozulmaları: Trabzon Kenti Kamu Yapıları Üzerinde Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN
Gürkan Topaloğlu Bir Yok Mekan Öyküsü Trabzon Tekel Binası Doç. Dr. Asu Beşgen
Elif ÖZTÜRK Enerji Etkin Yapı Tasarım Yaklaşımlarının Geleneksel Yapılardaki Öğretileri Trabzon Örneği Yrd.Doç.Dr. Serbülent VURAL
Elif ÖZTÜRK Dıscıplınes Of Approaches To Energy-Effıcıent Structure Desıgn In Traditional Constructions Trabzon As A Sample Ass. Prof. Serbülent VURAL
Tuğba AKGÜN Kırsal Mimari Mirasın Korunması Bağlamında Bayburt Kırsal Geleneksel Evi Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN
Tuğba AKGÜN In The Context Of The Protectıon Of The Rural Architectural Heritage; Rural Tradıtıonal House Of Bayburt Ass. Prof. Hamiyet ÖZEN
Gürkan TOPALOĞLU A Non-Place History: Trabzon Tekel Building Asoc.Prof. Asu BEŞGEN
Şölen KÖSEOĞLU Kültür, Mekan Ve Sinema: Yeşim Ustaoğlu Filmleri Doç. Dr. Asu Beşgen
Şölen KÖSEOĞLU Culture, Space And Cınema: Yeşim Ustaoğlu Fılms Assoc. Prof. Dr. Asu BEŞGEN
Elif HATİPOĞLU Yer İçin Konut Tasarlama: Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Alanı Doç. Dr. Nimet CANDAŞ KAHYA
Elif HATİPOĞLU DESINING HOUSING FOR LOCATION: EASTERN BLACK SEA REGION RURAL AREA Doç. Dr. Nimet CANDAŞ KAHYA
Kader KESKİN ENERJİ ETKİN PASİF SİSTEM PARAMETRELERİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ / ILIMAN NEMLİ İKLİM BÖLGESİ ÖRNEĞİ Doç.Dr.Nihan ENGİN
Pelin HOCAOĞLU TÜRKİYE’DEKİ KARMA KULLANIMLI YAPILARIN KENTSEL TASARIM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ Öğr.Gör.Fatih Şahin
Pelin HOCAOĞLU MIXED USE STRUCTURE IN TURKEY IN THE DIRECTION OF URBAN DESIGN PRINCIPLES OF INVESTIGATION Inst. Check. Dr. Fatih ŞAHİN
Semih YILMAZ NANOMALZEMELERİN MİMARİDE KULLANIM OLANAKLARI Yrd. Doç. Dr. Nilhan VURAL
Semih YILMAZ APPLICATIONS OF NANOMATERIALS IN ARCHITECTURE Assoc. Prof. Dr. Nilhan VURAL
Merve KILIÇBAY MANNHEİM / ALMANYA ÖRNEĞİNDE Yrd.Doç.Dr.Serbülent VURAL
Merve KILIÇBAY Spatial Traces Of Emigration, Culture and Housıng Interactıon : A Case Study Mannheım / Germany Asst. Prof. Dr. Serbülent VURAL
Kader KESKİN Energy Efficient System Parameters For Liabilities And Proposal Of A Model / Temperate Humid Climate Regions Sample Doç. Dr. Nihan ENGİN
Sümeyye Aybike ÖZDAĞ A CONCEPTUAL ANALYSIS OF MONTESSORI METHOD S Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
Sümeyye Aybike ÖZDAĞ MONTESSORİ METODU NUN EĞİTİM MEKANLARINA Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
Sümeyye Aybike ÖZDAĞ A CONCEPTUAL ANALYSIS OF MONTESSORI METHOD S Doç. Dr. Reyhan MİDİLLİ SARI
Bahar KÜÇÜK MİMARLIĞIN AKTÖRLERİ: TRABZON (1970-2014) Yrd. Doç. Dr. Aysun AYDIN ÖKSÜZ
Bahar KÜÇÜK THE ACTORS OF THE ARCHITECTURE: TRABZON (1970-2014) Yrd. Doç. Dr. Aysun AYDIN ÖKSÜZ
Elif SÖNMEZ İÇ MEKAN TASARIM MODELİNDE MALZEMENİN YERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Elif SÖNMEZ THE PLACE OF MATERIAL AND ITS SELECTION CRITERIA IN INTERIOR DESIGN MODEL Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Deniz SAYLAM CANIM AN APPLICATION FOR ENERGY PERFORMANCE EVALUTION AND USABILITY OF Öğr. Gör. Dr. Özlem AYDIN
Güneş MUTLU AVİNÇ HESAPLAMALI TASARIM SÜRECİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Serbülent VURAL
Güneş MUTLU AVİNÇ A STUDY ON COMPUTATIONAL DESIGN PROCESS Yrd. Doç. Dr. Serbülent VURAL
Neva GERÇEK METAFOR ARACILIĞIYLA KAFKA DA MEKÂN OKUMALARI Doç. Dr. Nilgün KULOĞLU
Neva GERÇEK SPACE READINGS IN KAFKA THROUGH METAPHOR Doç. Dr. Nilgün KULOĞLU
Aisa FARHADİ İRAN YEZD KENTİ: RÜZGAR KULELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN
Aisa FARHADİ RESEARCH ON GENERAL FEATURES OF WIND CATCHERS IN THE YAZD CITY OF IRAN Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN
Seyed Farhad AHMADPOUR HOSSEINIZAD EKOLOJİK TASARIM İLKELERİ BAĞLAMINDA Yrd. Doç. Dr. Nilhan VURAL
Seyed Farhad AHMADPOUR HOSSEINIZAD ANALYSING TRADITIONAL HOUSES IN TABRIZ Yrd. Doç. Dr. Nilhan VURAL
Hare KILIÇASLAN MİMARLIK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Serbülent VURAL
Hare KILIÇASLAN A STUDY ON APPLICABILITY OF CREATIVE DRAMA METHOD IN ARCHITECTURAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Serbülent VURAL
Sema AKÇAM KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPILAŞMAYA ETKİSİNİN AYDER ÖRNEĞİNDE CEPHELER AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Sema AKÇAM EXAMİNATION OF THE EFFECT OF RECONSTRACTION PLANS FOR PROTECT TO STRUCTURING IN THE EXAMPLE OF AYDER HIGHLAND IN TERMS OF FACADES Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Aslıhan Öztürk Çocuklarda Ev Ve Yakın Çevre Algısı Üzerine Bir İrdeleme Doç. Dr. Nilgün Kuloğlu
Aslıhan Öztürk An Analysis Of The Childrens Perception Of Home And Immediate Environment Doç. Dr. Nilgün Kuloğlu
Osman Kaan Üçüncü Akçaabat Çarşı Bölgesinin 1950 Sonrası Fiziksel Değişimi Yrd. Doç. Dr. Serbülent Vural
Deniz BAYRAK TRABZON BELEDİYE MECLİS ZABITNAMELERİ VE ŞEHRİN İMARINA YÖNELİK FAALİYETLER Prof. Dr. Ömer İskender TULUK
Deniz BAYRAK DOCUMENTS OF TRABZON MUNICIPAL COUNCIL AND THE ACTIVITIES RELATED TO URBAN RECONSTRUCTIONS (1931-1958) Prof. Dr. Ömer İskender TULUK
Nadiye AKYÜZ SERBEST MİMARLIK PRATİĞİNDE KADIN MİMARLARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ; TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Demet YILMAZ YILDIRIM
Nadiye AKYÜZ VISIBILITY OF WOMEN ARCHITECTS IN FREELANCE ARCHITECTURAL PRACTICE; CASE OF TRABZON Assist. Prof. Dr. Demet YILMAZ YILDIRIM
Beyza ATALAY CBS ORTAMINDA KENTSEL SİT ALANLARINDAKİ ARKEOLOJİK DEĞERLERİN ALGILANABİLİRLİĞİ; SİDE ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Murat TUTKUN
Beyza ATALAY PERCEPTIBILITY OF ARCHAEOLOGICAL VALUES AT THE URBAN SITES IN GIS ENVIRONMENT; THE CASE STUDY ANCIENT CITY OF SIDE Assist. Prof. Murat TUTKUN
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Yük. Mimar M. Reşat SÜMERKAN BİÇİMLENDİREN ETKENLER AÇISINDAN DOĞU KARADENİZ KIRSAL KESİMİNDE GELENEKSEL EVLERİN YAPI ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Ayhan BEKLEYEN A SOCIO-CULTURAL INVESTIGATION ON THE TRADITIONAL HOUSES OF DIYARBAKIR-(TURKEY): PHYSICAL AND BEHAVIORAL SETTINGS Prof.Dr.Şengül Öymen GÜR
Figen KARS ANALYSIS OF FIRE SECURITY WITH COMPUTER MODELING AND PROGRAM ON THE BUILDING PROJECTS Prof. Dr. Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Ömer İskender TULUK A STRUCTURAL ANALYSIS IN CONNECTION WITH SPACE: A CASE STUDYON OTTOMAN ARCHITECTURE (15TH-17TH CENTURIES) Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Cengiz TAVŞAN RESEARCH ON A METHOD FOR ANALYSIS OF THE ARCHITECTURE FORM: THE LAST PERIOD MUSEUM BUILDINGS BASED ON CONTEMPORARY ARCHITECTURE STYLES Prof.Dr Kutsal ÖZTÜRK
Cenap SANCAR ECONOMY- ECOLOGY SENSITIVE PLANNING MODEL AND GIS FOR DETERMINATION OF URBAN DEVELOPMENT AREAS AND PLANNING Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Murat ÖZYABA SEARCHING FOR ECO TOURISM POSSIBILITIES AND IT’S EFFECTS ON URBAN AND REGIONAL ECONOMY IN THE BLACK SEA REGION’S HIGH PLATEAUS Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Nazan KIRCI THE MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE MASTER ARCHITECTS IN 20TH CENTURY Prof. Dr.Kutsal ÖZTÜRK
Sonay AYYILDIZ AN INVESTIGATION HAVILY UPON AESTHETIC VALUE IN ARCHITECTURAL ANALOGIES Prof.Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Asu BEŞGEN GENÇOSMANOĞLU CONCEPTIONS, CONCEPTUAL ANALYSIS AND CONCEPTUALISATION IN AESTHETICS AND ARCHITECTURE / SAMPLING ON THE ARCHITECTURAL BUILDINGS AFTER 1980 Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Özge CORDAN THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF ARCHITECTURAL FORM Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Mehtap ÖZBAYRAKTAR INSTITUTIONAL, SOCIAL AND PHYSICAL ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL Doç. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Havva ÖZDOĞAN SQUARES in TURKEY Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Fikret OKUTUCU OPTİMİZATİON IN BUİLDİNGS HEATED BY PASSİVE SOLAR ENERGY: MAGNİTUDES AND COSTS Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Tülay ZORLU CHANGES, TRANSFORMATİONS İn DETACHED HOUSİNG SİTES PROBLEMS And IDENTİTY :TRABZON EXAMPLE Doç.Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Altay ÇOLAK WALLS : A SEMANTIC And SYNTACTIC ANALYSİS Doç.Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Ayhan KARADAYI VIRTUAL REALITY MODEL FOR EASTERN BLACKSEA ARCHITECTURAL ARCHIVE Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Ali ÖZBİLEN MERYEMANA (SÜMELA) KIRSAL YÖRESİNDE, (Çevre Tasarımı İçin Kullanıcıya Referans Olan) YAPAY – DOĞAL İMGELEM ÖGELERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Turan ILGAZ
Erkin ERTEN HİGRO-TERMİK DAVRANIŞLAR AÇISINDAN ZEMİNLE SINIRLI DUVAR Prof. Dr. Turan ILGAZ
İzzet GÖLDELİ MİMARLIK GÖSTERGESİ, MİMARIK GÖSTERGESİNDE DÜZANLAM (DENOTATION) VE YANANLAM (CONNOTATION) Doç. Dr. Orhan KUNTAY
Sevinç ERTÜRK MİMARİ MEKANIN ALGILANMASI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Orhan KUNTAY
Mustafa KANDİL MİMARİ ÇEVREDE DEĞİŞME SÜRECİNİN ANALİZİ ULUS-ÇANKAYA AKSI (ANKARA) ÜZERİNDE BİR DENEME Doç. Dr. Zafer ERTÜRK
Türkan TURUTHAN TASARLAMA FAALİYETİ VE TASARIMCI NİTELİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Yalçın YAŞAR PARALEL YÜZEYLİ ISI KÖPRÜSÜ İÇEREN YAPI ELEMANINDA YÜZEY SICAKLIKLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILABİLECEK BİR YÖNTEM Doç. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Mustafa Reşat SÜMERKAN BİÇİMLENDİREN ETKENLER AÇISINDAN DOĞU KARADENİZ KIRSAL KESİMİNDE GELENEKSEL EVLERİN YAPI ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Kamuran ÖZTEKİN BİNA PROJE ÖRGÜTLERİNİN ETKİLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İDEAL BİR ÖLÇÜM MODELİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Sonay ÇEVİK MEKAN-KİMLİK-KİMLİKLENDİRME TRABZON SOKAKLARI ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Zerrin ENÖN
Ayşe VELİOĞLU TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE MİMARİ TASARIM SÜRECİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Tümerkan İBİŞ MİMARİ ÇEVRENİN SÜREKLİLİĞİ AÇISINDAN PENCERE ELEMANI: PENCERELERİN DEĞİŞİMİNİN ANALİZİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Ayhan USTA ANADOLU TÜRK MİMARLIĞINDA FORM ANALİZİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Gülay KELEŞ USTA ANADOLU OSMANLI MİMARİSİNDE MEKAN ANALİZİ -HAN VE KERVANSARAY YAPILARINDA UYGULAMA- Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Ali ASASOĞLU KATILIM GEREĞİ OLARAK BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR SİMÜLASYON MODELİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Nilgün KULOĞLU KONUTTAKİ İŞLEVSEL DEĞİŞİMİN TARİHİ ÇEVRELERİN KORUNMASINDA OLUŞTURDUĞU GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ORTAHİSAR ÖRNEK ÇALIŞMASI Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
İlkay ÖZDEMİR MİMARİ MEKANIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MEKAN ÖRGÜTLENMESİ KAVRAMI: KONUTTA YAŞAMA MEKANLARI Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Sibel ERTEZ URAL MİMARLIKTA RENK: YAPAY ORTAMLARIN RENKLENDİRİLMESİNDE RENK DİNAMİKLERİ Prof . Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Yüksel TURCAN TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE YÜKSEKÖĞRETİM YAPILARININ MEKANSAL ANALİZİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Ahmet Melih ÖKSÜZ KENTSEL İŞLEVLERİN BOYUTLARI VE MEKANSAL DAĞILIMI KESTİRMEDE KULLANILABİLECEK BİR MODEL -VEKTÖR OTOREGRESYON: TRABZON ÖRNEĞİ Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Semiha YILMAZER PERLİTLİ AKUSTİK PLAKALARIN NEMLİ ORTAMLARDAKİ DAVRANIŞLARI Prof. Dr. Mesut ÖZDENİZ
Ayça ARAZ USTAÖMEROĞLU MİMARİ ANALİZ İÇİN TEMEL TASARIM ÖĞE VE İLKELERİNİN KULLANIMI İLE OLUŞTURULAN ESTETİK AĞIRLIKLI BİR YÖNTEM ARAŞTIRMASI Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Vehbi TOSUN BİÇİM ANLAMI İZLER: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KIRSAL ALANLARINDAKİ YÖRESEL EV VE YERLEŞME BİÇİMLERİNİN DEĞİŞİMİNİN ANALİZİ İÇİN KURAN VE YÖNTEM Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Ayhan BEKLEYEN ESKİ DİYARBAKIR EVLERİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN İNCELENMESİ:FİZİKSEL VE DAVRANIŞSAL KONUMLAR Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Figen KARS YAPILARIN PROJELERİ ÜZERİNDEN YANGIN GÜVENLİK ANALİZİNİN BİLGİSAYAR MODELİ VE PROGRAMI Prof. Dr. Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Ömer İskender TULUK MEKANA BAĞLI STRÜKTÜR ANALİZİ: OSMANLI DİNİ MİMARİSİNDE ÖRNEKLEME (15.-17.YY.) Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Cengiz TAVŞAN MİMARİ FORM ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ARAŞTIRMASI: ÇAĞDAŞ MİMARLIK AKIMLARINA BAĞLI SON DÖNEM MÜZE YAPILARINDA UYGULANMASI Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Cenap SANCAR KENTSEL GELİŞİM ALANLARININ SAPTANMASI VE PLANLANMASINDA GIS VE EKOLOJİ-EKONOMİ DUYARLI PLANLAMA MODELİ Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Ayhan KARADAYI DOĞU KARADENİZ MİMARİ ARŞİVİ İÇİN SANAL GERÇEKLİK MODELİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Murat ÖZYABA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ YAYLALARINDA EKO TURİZM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KENTSEL BÖLGESEL EKONOMİYE OLAN ETKİLERİ Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Nazan KIRCI 20. YY MASTER MİMARLARININ MÜSTAKİL KONUTLARININ MORFOLOJİK ANALİZİ Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Sonay AYYILDIZ MİMARLIKTA ANALOJİLER ÜZERİNE ESTETİK AĞIRLIKLI BİR İNCELEME Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Asu BEŞGEN GENÇOSMANOĞLU ESTETİK VE MİMARLIKTA KAVRAM, KAVRAMSAL ANALİZ, KAVRAMLAŞTIRMA / 1980 SONRASI MİMARLIK ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ÖRNEKLEMELER Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Özge CORDAN MİMARİ FORMUN KAVRAMSAL ANALİZİ Prof. Dr. Zafer ERTÜRK
Mehtap ÖZBAYRAKTAR İLKÖĞRETİM OKULLARININ KURUMSAL-TOPLUMSAL VE FİZİKSEL ANALİZİ Doç. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Havva ÖZDOĞAN TÜRKİYE’DE MEYDANLAR Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Fikret OKUTUCU PASİF GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITILAN YAPILARDA OPTİMİZASYON: BOYUTLAR VE MALİYET Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Tülay ZORLU MÜSTAKİL KONUT SİTELERİNDE DEĞİŞİM / DÖNÜŞÜM SORUNSALI VE KİMLİK: TRABZON ÖRNEĞİ Doç. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Altay ÇOLAK DUVARLAR: ANLAMSAL (SEMANTİK) VE DİZİMSEL (SENTAKTİK) BİR ANALİZ Doç. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Zehra EMİNAĞAOĞLU DWELLINS’ OUTER ORGANIZATIONS OF RURAL SETTLEMENTS-RELATED POLITICISES AND UTILIZE Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Ahmet KOÇHAN SYSTEMATIC APPROACH TO ECOLOCIGAL AND SUSTAINABLE HOUSING DESIGN CONTINGENT WITH CLIMATIC REGIONS Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Dilek BEYAZLI INDIVIDUAL, URBAN, URBANNESS AND URBANNESS CONSCIOUSNESS IN URBAN PLANNING Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Nilhan VURAL A MODELING ON THE USE OF A WOOD-BASED PREFABRICATED SYSTEM IN THE RURAL SETTLEMENTS IN EASTERN BLACK SEA REGION Asst. Prof. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Serbülent VURAL AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TECHNOLOGY AND SCIENCE ON ARCHITECTURE UNDER THE HEADINGS OF “ARCHITECT–ARCHITECTURE–ARCHITECTURAL PRODUCT” Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Nihan ENGİN “AN EXAMPLOF WARM-HUMID CLIMATE REGION” - A COMPUTER PROGRAM RELATED TO THE PARAMETERS WHICH EFFECT THE LEVEL OF HUMIDITY IN THE INTERIOR CLIMATE OF THE BUILDINGS Asst. Prof. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
Filiz TAVŞAN A MODEL FOR AIMING THE SYSTEMATIC ANALYSES OF THE INTERIOR SPACE STYLES Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Mustafa KAVRAZ MEKANLARDA GÜRÜLTÜ KAYNAĞI İLE ALICI ARASINA YERLEŞTİRİLEN ENGELLERLE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Mustafa KAVRAZ A STUDY ON CONTROLLING OF NOISE WITH BARRIERS PLACED BETWEEN NOISE SOURCE AND RECEIVER IN PLACES Prof. Dr. Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Yelda AYDIN TÜRK BÜTÜNLEŞİK KENT PLANLAMA VE TASARIMINA YÖNELİK BİR YÖNTEM Prof.Dr. Saliha AYDEMİR
Yelda Aydın TÜRK A METHOD DEVOTED TO COMPLEMENTARY URBAN PLANNING AND DESIGN Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Erkan AYDINTAN İÇ MEKAN YÜZEYLERİNDEN DUVARLARDA GRAFİK TASARIM: YARARSAL VE DİZİMSEL AÇIDAN BİR ANALİZ ÇALIŞMASI Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Erkan AYDINTAN GRAPHIC DESIGN ON THE WALLS OF THE INTERIOR SPACE SURFACES: PRAGMATIC AND SYNTACTIC ANALYSIS Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Süheyla BİRLİK Threshold Analysis of Change in Urban Identity in the Historical Environments: A Case Study in Trabzon Asst.Prof.Dr. Hamiyet ÖZEN
Süheyla BİRLİK Tarihi Çevrelerde Kentsel Kimlik-Değişiminin Eşik Analizi: Trabzon’da Bir Deneme Yrd.Doç.Dr. Hamiyet ÖZEN
Çağla ÇOLAK Baraj İşleyiş Süreçlerinde Sosyal Ve Fiziksel Çevre Etkileri-Doğu Karadeniz Bölgesi Barajları Prof.Dr.Sonay ÇEVİK
Çağla ÇOLAK The Effects Of Socıal And Physıcal Envıronments On The Operatıonal Processes Of Dams - Dams In The Eastern Black Sea Regıon Prof.Dr.Sonay ÇEVİK
Nimet CANDAŞ KAHYA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ KENTSEL SİTLERİNDE KORUMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Nimet CANDAŞ KAHYA EVALUATION OF PRESERVATION PROCESS OF THE URBAN DISTRICTS IN THE EASTERN BLACK SEA REGION Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Nihan CANBAKAL ATAOĞLU Çağdaş Mimaride Bir Antitez: Sirkülasyon Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Nihan CANBAKAL ATAOĞLU An Antithesis in Contemporary Achitecture: Circulation Spaces Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Güler ERÜZ Gümüşhane Kurum Vadisi Maden Köyü Yerleşmeleri Yrd. Doç. Dr. Ömer İskender TULUK
Güler ERÜZ MINE VILLAGE SETTLEMETS OF KURUM VALLEY IN GÜMÜŞHANE, TURKEY Assis. Prof. Dr. Ömer İskender TULUK
Emine SAKA AKIN TOKAT KENTİNİN FİZİKSEL GELİŞİMİ ANITSAL VE SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN
Emine SAKA AKIN ANALYSİS AND EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT MONUMENTAL AND CIVIL ARCHITECTURAL EXAMPLES OF TOKAT CITY Asis. Prof. Dr. Hamiyet ÖZEN
Derviş DEMİRKAYA MİMARLIKTA SINIFLAMA VE GRUPLAMA SINIFLAMA SORUNU: İSTANBUL BEŞLİSİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KULOĞLU
Derviş DEMİRKAYA CLASSIFICATION AND GROUPING PROBLEM IN ARCHITECTURE: THE QUINTET OF ISTANBUL Assist. Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU
Halil İbrahim DÜZENLİ MİMAR MEHMED AĞA VE DÜNYASI: RİSÂLE-İ Mİ‘MÂRİYYE ÜZERİNDEN 16. VE 17. YÜZYIL OSMANLI ZİHNİYET KALIPLARINI VE MİMARLIĞINI ANLAMLANDIRMA DENEMESİ Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Halil İbrahim DÜZENLİ MEHMED AGHA THE ARCHITECT AND HIS WORLD: A STUDY ON 16TH - 17TH CENTURIES OTTOMAN MENTAL STRUCTURES AND ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF RISALE-I MI‘MARIYYE Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Evrim DÜZENLİ CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE (1923-1960) MODERNİTE DÜŞÜNCESİNİN MEKÂNSAL KURULUŞU: MERKEZ-PERİFERİ DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TRABZON ÖRNEĞİ Doç. Dr. Ayhan USTA
Evrim DÜZENLİ THE SPATIAL CONSTRUCTION OF THE MODERN THOUGHT IN THE REPUBLICAN PERIOD (1923–1960): THE TRABZON CASE IN THE CONTEXT OF CENTER-PERIPHERY Assoc. Prof. Dr. Ayhan USTA
Derya ELMALI ŞEN MİMARLIKTA ALGILAMA VE ANLAMDIRMA (DÜZ ANLAM/YAN ANLAM) BAĞLAMINDA SAYDAMLIK VE OPAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Derya ELMALI ŞEN A RESEARCH ON TRANSPARENCY AND OPACITY CONCEPTS IN THE CONTEXT OF PERCEPTION AND SIGNIFICATION (DENOTATION/CONNOTATION) IN ARCHITECTURE Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Reyhan MİDİLLİ SARI RESEARCH ON THE SPATIAL QUALITY OF LIFE IN RESIDENTIAL HOMES IN TURKEY Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Murat TUTKUN SANTA HARABELERİ VE YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Murat TUTKUN SANTA RUINS AND A MODEL SUGGESTION FOR THE REUSAGE OF THE RUINS Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Sanem ÖZEN TURAN BÜTÜNLEŞİK KENTSEL KORUMA VE EKONOMİSİ: TRABZON KENTİ MODELİ Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Sanem ÖZEN TURAN INTEGRATED URBAN CONSERVATION AND ITS ECONOMICS: TRABZON CASE STUDY Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Süleyman ÖZGEN TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARIN CEPHELER AÇISINDAN ALGILAMAYA ETKİSİ Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Süleyman ÖZGEN EVALUATING THE EFFECT OF THREE DIMENSIONAL STUDIES TO THE PERCEPTION OF THE FACADES IN HISTORICAL ENVIRONMENTS Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Özgür HASANÇEBİ DEMİRKAN MİMARİ TASARIMDA MİMESİS; ARCHİPRİX PROJELERİ ÜZERİNDEN MİMETİK BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Doç. Dr. Ayhan USTA
Özgür HASANÇEBİ DEMİRKAN THE MIMESIS IN ARCHITECTURAL DESIGN; MIMETIC ANALYSIS ON THE PROJECTS OF INTERNATIONAL ARCHIPRIX COMPETITON Assoc. Prof. Dr. Ayhan USTA
Berna Güç Hastane Dolaşım Mekanlarının Kullanıcı Üzerindeki Etkileri: Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Örneği Yrd.Doç.Dr.Ayhan KARADAYI
Berna Güç Effects of Hospital Circulation Spaces on Users: Case of Suleyman Demirel University Hospital Yrd.Doç.Dr.Ayhan KARADAYI
Demet YILMAZ MİMARLIKTA İHTİŞAM OLGUSU’NUN FARKLILAŞAN ÖLÇEKLERDE/DÜZLEMLERDE İNCELENMESİ Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Fatih ŞAHİN GÜNÜMÜZ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KENTSEL KAMUSAL MEKAN OLGUSU Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Demet YILMAZ EXPLAINING OF THE MAGNIFICENCE CONCEPT IN ARCHITECTURE WITH DIFFERENT SCALE/PLATFORMS Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Fatih ŞAHİN The Concept Of The Urban Publıc Spaces In The Today s Shoppıng Centers Prof.Dr. Sonay ÇEVİK
Şengül YALÇINKAYA EROL DIŞA KAPALI SİTELERDE MİMARİYE DAYALI YAŞAM KALİTESİNİN İRDELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARADAYI
Şengül YALÇINKAYA EROL EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE BASED ON ARCHITECTURE IN GATED COMMUNITIES: ISTANBUL EXAMPLE Assistant Professor Dr. Ayhan KARADAYI
Zeynep YILMAZ BAYRAM TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KENTSEL AÇIK YEŞİL ALAN KULLANIM TALEBİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Zeynep YILMAZ BAYRAM Factors Affecting The Demand For Use Of Urban Open Space In Terms Of Gender Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Kıymet Sancar ÖZYAVUZ MİMARLIK DÜNYASINDA YAŞAM BOYU ÖĞRENME: İNTERAKTİF e-ATÖLYE MÖDÜLÜ ÖNERİSİ Yrd.Doç.Dr. Ayhan KARADAYI
Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ LIFELONG LEARNING IN ARCHITECTURE WORLD: THE PROPOSAL OF INTERACTIVE E-WORKSHOP MODULE Assoc. Prof. Ayhan KARADAYI
Funda KURAK AÇICI SINIR KAVRAMI VE İÇ MEKAN İLİŞKİSİ: YAŞAMA MEKANLARI ÖRNEĞİ Doç.Dr.İlkay ÖZDEMİR
Funda KURAK AÇICI THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPT OF BOUNDARY AND INNER SPACES: SAMPLE OF LIVING SPACES Assoc. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Esra LAKOT ALEMDAĞ Saydam Yalıtımlı Yapı Dış Kabuğu Isıl Performansının Deneysel İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAVRAZ
Esra LAKOT ALEMDAĞ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THERMAL PERFORMANCE OF BUILDING’S EXTERNAL SKIN WITH TRANSPARENT INSULATION Assist. Prof. Dr. Mustafa KAVRAZ
Serap DURMUŞ Mimarlık Düşüncesinin Retorik İnşası: Usûl-i Mimârî-i Osmânî Doç. Dr. Nilgün KULOĞLU
Serap DURMUŞ RHETORICAL CONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL THOUGHT: USÛL-İ MİMÂRÎ-İ OSMÂNÎ Assoc. Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU
Selda Al Eğitim Yapılarının Fiziksel Konfor Koşullarının Öğrenci Başarısına Etkisi Prof.Dr. Ayşe Sağsöz
Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA Transformation of Urban Fabric in Trabzon in the Contex of Social Dynamics (From Komnenos Dynasty to Republic) Doç. Dr. Ömer İskender TULUK
Selda AL EFFECT OF EDUCATION BULILDINGS PHYSICAL COMFORT CONDITIONS ON STUDENT’S ACHIEVEMENT Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA Toplumsal Dinamikler Bağlamında Trabzon Kent Dokusunun Dönüşümü (Komnenos Hanedanlığı ndan Cumhuriyet e Kadar) Doç. Dr. Ömer İskender TULUK
Sibel MAÇKA KALFA TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİNDE KONUT BİNALARI İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR YAKLAŞIM Prof. Dr. Yalçın YAŞAR
Selin KARAİBRAHİMOĞLU MODERNİZM BAĞLAMINDA 2000 Lİ YILLARDA TÜRİYE MİMARLIĞI ULUSAL MİMARLIK SERGİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Ayhan USTA
Selin KARAİBRAHİMOĞLU TURKISH ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF MODERNISM IN 2000S; AN ASSESMENT THROUGH NATIONAL ARCHITECTURAL EXHIBITIONS Prof. Dr. Ayhan USTA
Sibel MAÇKA KALFA The Method Using In Determination Of Heating and Coolıng Loads For Residentıal Buildings In Turkish Climate Regions Prof. Dr. Yalçın YAŞAR
Aylin ARAS MEKAN ÖRGÜTLENMESİ VE MOBİLYA SEÇİMİNDE KÜLTÜR GRUPLARI VE KÜLTÜR BİLEŞENLERİNİN ETKİLEŞİMİ: KONUT YAŞAMA MEKANLARI Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Aylin ARAS INTERACTION OF CULTURE COMPONENETS AND CULTURAL GROUPS IN SPATIAL ORGANIZATIONS CHOOSING FURNITURE: HOUSE LIVING ROOMS Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR