Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Telefon :0 462 377 2506
E-mail :sevily@ktu.edu.tr
Web :-
Adres : K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Trabzon
Telefon :0462 377 25 25
Faks :sevily@ktu.edu.tr
Web :kimya@ktu.edu.tr
Bölüm Hakkında :
Kimya Anabilim Dalı Yükseklisans ve Doktora öğrencisi yetiştirmektedir. Teorik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK Biyokimya acolak@ktu.edu.tr 0 462 377 2489
Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ Organik Kimya demirbas@ktu.edu.tr 0 462 377 2600
Prof. Dr. Celal DURAN Analitik Kimya cduran@ktu.edu.tr 0 462 377 24 91
Prof. Dr. Hakan ALP Analitik kimya hakanalrp@ktu.edu.tr 377 3252
Prof. Dr. Halit KANTEKİN Anorganik Kimya halit@ktu.edu.tr 0 462 377 2589
Prof. Dr. İrfan ACAR Anorganik kimya (Of Tek.Fak.) acar_irfan_2000@yahoo.com 377 8454
Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU Anorganik Kimya ismail61@ktu.edu.tr 0 462 377 3321
Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ Fizikokimya kakaygusuz@hotmail.com 0 462 377 2591
Prof. Dr. Kemal SANCAK Organik Kimya ksancak@ktu.edu.tr 0 462 377 2534
Prof. Dr. Melike YILDIRIM AKATIN Biyokimya Maçka MYO) melikey80@yahoo.com 377 7653
Prof. Dr. Miraç OCAK Analitik Kimya Mircak04@gmail.com 0 462 377 2596
Prof. Dr. Murat KÜÇÜK Biyokimya mkucuk@ktu.edu.tr,mxkucuk@yaho 0 462 377 24 91
Prof. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA Biyokimya nagihan@ktu.edu.tr 462 377 24 96
Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ Organik Kimya neslihan@ktu.edu.tr 0 462 377 2600
Prof. Dr. Nevin KARABÖCEK Anorganik Kimya damlagül@ktu.edu.tr 0 462 377 2598
Prof. Dr. Oktay YILDIZ Biyokimya (Maçka MYO) oktayyildiz29@hotmail.com 0 (462) 377 7646
Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN ORGANİK KİMYA obekircan@gmail.com 4296
Prof. Dr. Ömer DALMAN Analitik Kimya dalman@ktu.edu.tr 0 462 377 3615
Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU Anorganik Kimya karslıs@ktu.edu.tr 0 462 377 2533
Prof. Dr. Selçuk BİLGEN Fizikokimya selcuk61bilgen@yahoo.com 4623772595
Prof. Dr. Serdar KARABÖCEK Anorganik Kimya serdar@ktu.edu.tr 0 462 377 2598
Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI Biyokimya skolayli@ktu.edu.tr 0 462 377 2487
Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ Fizikokimya sevily@ktu.edu.tr 0 462 377 2506
Prof. Dr. Ümmühan OCAK Analitik Kimya ummuhanocak@yahoo.com 0 462 377 2596
Prof. Dr. Volkan Numan BULUT Analitik (Maçka MYO) volkannuman@yahoo.com 462 3772488
Prof. Dr. Yakup KOLCUOĞLU BİYOKİMYA - -
Prof. Dr. Yasemin ÜNVER Organik Kimya yasemincan@tu.edu.tr 0462 377 25 25
Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU Anorganik Kimya zekeriya_61@yahoo.com 377 3664
Doç. Dr. Asiye NAS Anorganik Kimya asiyenas@ktu.edu.tr 0 (532) 688 42 62
Doç. Dr. Ece Tuğba SAKA Anorganik Kimya ece_t_saka@hotmail.com 0 541 270 94 35
Doç. Dr. Gülsev DİLBER Anorganik Kimya gdilber@ktu.edu.tr 0462 377 4276
Doç. Dr. Hacer BAYRAK Organik Kimya h.bayrak@ktu.edu.tr 04623777639
Doç. Dr. İlknur ALTIN ANALİTİK KİMYA ilknurtatlidil@ktu.edu.tr 0462 377 42 72
Doç. Dr. Miraç Nedim MISIR Anorganik Kimya nedim@ktu.edu.tr 04623772525
Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN Organik Kimya nuranyayli@ktu.edu.tr 0462 377 2486
Doç. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU Organik Kimya ngumrukcuoglu@ktu.edu.tr 05335420796
Doç. Dr. Sedat KELEŞ Fizikokimya sedat@ktu.edu.tr 4275
Dr. Öğr. Üyesi Esra ULUSOY Biyokimya (Maçka MYO) esraege@yahoo.com 0462 377 7652
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YAYLACI KARAHALİL Biyokimya (Maçka MYO) fyaylaci@ktu.edu.tr 0462 377 7654
Dr. Öğr. Üyesi Neşe DOĞAN Organik Kimya ndogan@ktu.edu.tr 0 462 377 2496
Dr. Öğr. Üyesi Nuri YILDIRIM Organik Kimya nuri@ktu.edu.tr 0 462 377 2491
Öğr. Gör. Dr. Sinan NOHUT Analitik Kimya sınannohut@yahoo.com 0 462 377 2497
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
KIM 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
KIM 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
KIMT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5100 Anorganik Reaksiyon Mekanizmasına Giriş 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5110 Advanced Inorganic Chemistry 3-0-0-3 Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
KIM 5130 Koordinasyon Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5210 İleri Organik Kimya 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
KIM 5230 Stereokimya 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
KIML 5410 Kimyasal Kinetik ve Reaksiyon Dinamiği 3-0-0-3 Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
KIM 5510 Enzim Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5520 İleri Biyokimya 3-0-0-3 Prof. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
KIM 5530 Protein Kimyasında Teknikler 3-0-0-3 Prof. Dr. Melike YILDIRIM AKATIN
KIM 5580 Organometalik Bileşikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5620 İleri Heterosiklik Kimya 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
KIML 5630 Organik Kimyada Yapı Aydılatması 3-0-0-3 Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN
KIML 5705 Madde Yapısı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 5706 Kimyasal Termodinamik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 5708 Fizikokimyada Modern Metodlar 3-0-0-3 Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
KIML 5710 Biyolojik Aktivite Tayinleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 5716 Kimyasal Analiz ve İstatistik 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
KIML 5717 Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Miraç OCAK
KIML 5718 Atomik ve Moleküler Spektroskopi 3-0-0-3 Prof. Dr. Celal DURAN
KIML 5719 İleri Analitik Kimya 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
KIM 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 6010 Seminer 0-2-0-1 İlgili Öğretim Üyesi
KIM 7130 İki-Boyutlu NMR Spektroskopisi (2D-NMR) 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7131 Organik Kimyada Elektronların Akışı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7132 Doğal Ürünler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7133 Mikrodalgayla Doğal Ürünlerin Sentezi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7141 Odun ve Biomass Yakıtlar İçin Gazlaştırma Metotları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7142 Biyodizel Yakıtlar ve Analiz Metotları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7148 Biyokütle Materyalleri İçin Piroliz Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7149 Kimyasal Proseslerde Enerji Kullanımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7171 Metal-Metal Bağları ve Metal Atom Klastırları 3-0-0-3 Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
KIM 7173 Transition Metals and Some of Their Compounds 3-0-0-3 Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
KIM 7176 Structures Of Some Organometallic Compouinds 3-0-0-3 Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
KIM 7178 Organometalik Klastırlar 3-0-0-3 Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
KIM 7183 Ftalosiyanin Yapının Karakterizasyonu 3-0-0-3 Prof. Dr. Halit KANTEKİN
KIM 7184 Supramoleküler Bileşikler 3-0-0-3 Prof. Dr. Halit KANTEKİN
KIM 7185 Kompleks Bileşikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7187 Ligand Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7190 Polimerlerin Reaksiyonları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7192 Çözeltilerde Makromoleküllerin Fizikokimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7193 Emülsiyon Polimerizasyonu ve Emülsiyon Polimerleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7195 Jellenme Teorisi ve Moleküler Ağırlık Dağılımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7200 Metal İyon ve Komplekslerinin Biyomoleküllerle Etkileşimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7203 Biyoinorganik ve Çevre Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7205 İnorganik Reaksiyonların Termodinamiği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7208 13.Grup Elementlerinin Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7220 Karbonil Kimyası 3-0-0-3 Prof. Dr. Kemal SANCAK
KIML 7222 Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmaları 3-0-0-3 Prof. Dr. Kemal SANCAK
KIM 7227 Organik Kimyada Oksidasyon ve Redüksiyon Reaksiyonları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7229 Organik Kimyada Ultrasonik Yöntemler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7230 Lipidler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7233 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7235 Organik Kimyada Yapı Aydınlatılması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7236 Metabolizma 3-0-0-3 Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
KIM 7238 Klinik Biyokimya 3-0-0-3 Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
KIM 7241 Biyoaktif Kaynaşmış Heterohalkalı Bileşikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7242 Fotokimya 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7247 Serbest Radikal Substitusyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7262 Makrosiklik Bileşiklerin Analitik Uygulaması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7264 Floresans Spektroskopisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7265 Karbon Nano Materyaller ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7270 Endüstriyel Enzimlerin Yapısal Karakterizasyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7271 Biyoteknolojide Yöntemler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7272 Endüstriyel Enzimler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7273 Sentetik Enzimler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7302 Heterosiklik Bileşiklerin Mikrodalga Yöntemiyle Sentezi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7310 Acid-Base and Ionic Balance In Biological Media 3-0-0-3 Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
KIML 7315 Chromatographic Methods 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7316 Carbohydrate Biochemistry and Related Research Techniques 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7317 Combined Chromatographic Bioactivity Methods 3-0-0-3 Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
KIM 7321 Faz Transfer Katalizli Sentezler 3-0-0-3 Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
KIML 7322 Organik Reaksiyonlarda Komşu Grup Etkileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7323 Karbanyonlar ve Serbest Radikallerdeki Çevrilmeler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7324 Fiziksel Organik Kimya 3-0-0-3 Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
KIM 7333 Ftalosiyanin Kimyasında Yeni Arayışlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7334 Template Reaksiyonlarda Metal İyonlarının Fonksiyonel Görevi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7335 Ligandların Metallere Olan Reaktivitesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7336 NaBH4’ın İndirgenme Reaksiyonlarındaki Rolü 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7340 Analitik Kimyada Analiz Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7343 Biyosorpsiyon 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7344 Analitik Kimyada Güncel Konular 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7350 Asimetrik Sentezler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7391 Kararlılık Sabitleri ve Kompleks Bileşimlerinin Tayini 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7394 Analitik Kimyada Yöntem Geçerliliği ve İstatistik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7395 Sampling and Chemical Analysis Standardization 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7400 Temel Grup Elementlerinin Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7402 Kristal Katılar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7403 Molekül Orbitalleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7405 Metal Komplekslerin Yapı Tanılama Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7490 Elementlerin Kimyasal Ekserjileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7491 Kimyasal Proseslerin Ekserji Hesaplamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7492 Ekserji ve Enerji Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7493 Ekserji, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7510 Nükleotid ve Nüleik Asit Biyokimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7511 Biyomoleküllerin İncelenmesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7512 Deneysel Biyokimya 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7513 Biyolojik Moleküllerin Yapı Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7610 Azolidler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7611 İyonik Sıvılar ve Özellikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7612 Azol Sınıfı Bileşiklerinin Sentezi ve Önemi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7613 Organik Sentezler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7620 Kimyasal Sensörler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7621 Kovalent Moleküller 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7622 Moleküler Elektronik Bileşikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7623 Nanoyapılı Materyaller Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7640 Metal Tayin Teknikleri ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7641 Çözme ve Çözünürleştirme 3-0-0-3 Prof. Dr. Celal DURAN
KIM 7643 Analizlerde Hatalar ve Ölçüm Belirsizliği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7650 Polimerik Sistemlerin Protein Kromotografisindeki Kullanım Alanları 3-0-0-3 Prof. Dr. Yakup KOLCUOĞLU
KIML 7651 Protein Yapı Analizi 3-0-0-3 Prof. Dr. Yakup KOLCUOĞLU
KIML 7652 Metabolizmanın Regülasyonu ve Bütünlüğü 3-0-0-3 Prof. Dr. Yakup KOLCUOĞLU
KIML 7660 Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Özellikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
KIML 7661 Katyonik Suda Çözünebilen Ftalosiyaninler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7662 İyonik Olmayan Makromoleküller 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7663 Ftalosiyaninlerin Spektroskopik Özellikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
KIML 7670 Organik Bileşiklerin Düzenlenme Reaksiyonları 3-0-0-3 Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
KIML 7671 Organik Kimyada Reaktif Ara Ürünler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7672 İleri Organik Kimya Laboratuvarı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7673 Organik Kimyada İsim Reaksiyonları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7680 Termal Dönüşüm 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7681 Odunsu Olmayan Biyokütle ve İkincil Yakıtlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7682 Biyokütlenin Oluşumu ve Özellikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7683 Gazlaştırma Teorisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7690 Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7692 Enstrümental Gıda Analiz Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7700 Biyosensörler 3-0-0-3 Prof. Dr. Melike YILDIRIM AKATIN
KIML 7701 Adli Kimya 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7710 Metal Bileşimlerinin Simetrik Özellikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7711 Moleküler Simetrinin Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7720 Sulu Çözeltide Metal Kompleksleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7721 Titrasyon Teknikleri ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7722 Analitik Kimyada Denge Reaksiyonları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7730 Gıda Kaynaklı Antioksidanlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7731 Gıda İşlemelerinde Oluşan Toksik Maddeler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7740 Biyokimyada İnhibisyon Mekanizmaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7741 Hormon Biyokimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7750 Gıda Kimyası 3-0-0-3 Prof. Dr. Oktay YILDIZ
KIML 7751 Gıda Biyoteknolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Oktay YILDIZ
KIML 7760 Organik Kimyada Çözücü Etkileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7761 Perisiklik Reaksiyonlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7762 NMR Spektroskopisi 3-0-0-3 Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN
KIML 7770 Ftalosiyanin Fotodinamik Terapi Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7771 Ağır Metaller Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7780 İnce Tabaka ve Kolon Kromatografisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7781 Aktif Metilen Bileşikler ve Reaksiyonları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7790 Fonksiyonel Ftalosiyaninler Ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7791 Ftalosiyanin Kimyası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7800 Oksidanlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7801 Schiff Bazlarının Kimyası ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
KIML 7810 Homojen Kataliz ve Uygulamaları 3-0-0-3 Doç. Dr. Ece Tuğba SAKA
KIML 7811 Kobalt ftalosiyaninler ve Katalitik Özellikleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Ece Tuğba SAKA
KIML 7910 Fundamentals of Photocatalysis and Applications 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
KIM 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0İlgili Öğretim Üyesi
KIM 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 5110Advanced Inorganic ChemistryING3-0-0-3Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
KIML 5410Kimyasal Kinetik ve Reaksiyon DinamiğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
KIM 5520İleri BiyokimyaTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
KIM 5530Protein Kimyasında TekniklerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Melike YILDIRIM AKATIN
KIML 5630Organik Kimyada Yapı AydılatmasıTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN
KIML 5708Fizikokimyada Modern MetodlarTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
KIML 5717Ayırma ve Zenginleştirme YöntemleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Miraç OCAK
KIML 5718Atomik ve Moleküler SpektroskopiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Celal DURAN
KIM 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
KIM 7184Supramoleküler Bileşikler TRK3-0-0-3Prof. Dr. Halit KANTEKİN
KIM 7236MetabolizmaTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
KIM 7238Klinik Biyokimya TRK3-0-0-3Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
KIM 7310Acid-Base and Ionic Balance In Biological Media ING3-0-0-3Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
KIM 7317Combined Chromatographic Bioactivity MethodsING3-0-0-3Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
KIM 7321Faz Transfer Katalizli SentezlerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
KIM 7641Çözme ve ÇözünürleştirmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. Celal DURAN
KIML 7660Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal ÖzellikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
KIML 7663Ftalosiyaninlerin Spektroskopik ÖzellikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
KIML 7670Organik Bileşiklerin Düzenlenme ReaksiyonlarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
KIMU 8001Uzmanlık Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
KIMU 8002Uzmanlık Alan Dersi 2TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
KIMU 9001Uzmanlık Alan Dersi 3TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
KIMU 9002Uzmanlık Alan Dersi 4TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
KIML5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 16-17 - - - -
KIML5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Halit KANTEKİN 208 - - 11-12 - -
KIML5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI 106 - - - - 16-17
KIML5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 9-10 - - - -
KIML5010 Seminer Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 - - - 9-11 -
KIML5010 Seminer Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI 106 8-10 - - - -
KIML5110 Advanced Inorganic Chemistry Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU 201 - - 10-12/13-14 - -
KIML5410 Kimyasal Kinetik ve Reaksiyon Dinamiği Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 - - 9-12 - -
KIML5520 İleri Biyokimya Prof. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA 102 - 9-12 - - -
KIML5530 Protein Kimyasında Teknikler Prof. Dr. Melike YILDIRIM AKATIN kka - - 13-16 - -
KIML5630 Organik Kimyada Yapı Aydılatması Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN 217 - - 13-16 - -
KIML5708 Fizikokimyada Modern Metodlar Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 - 9-12 - - -
KIML5717 Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri Prof. Dr. Miraç OCAK 111 - - 9-12 - -
KIML5718 Atomik ve Moleküler Spektroskopi Prof. Dr. Celal DURAN 216 - - 9-12 - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Ümmühan OCAK 109 - - - 8-9/9-10/10-11 -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ 204 - 8-9/9-10/10-11 - - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Halit KANTEKİN 208 - 10-11 - - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Celal DURAN 216 - 9-10/10-11/11-12 - - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Miraç OCAK 111 - - - - 9-10
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 15-16 - - - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 13-14 - - - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN 202 - - - - 10-11
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Selçuk BİLGEN 118 10-11 - - - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI 106 - - - - 11-12/13-14/14-15/15-16
KIML6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Yakup KOLCUOĞLU 218 - - - - 9-10
KIML6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN 217 16-17 - - - -
KIML6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Oktay YILDIZ kka - - 8-10 - -
KIML6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Murat KÜÇÜK 108 8-9 8-9/14-15 - - -
KIML7184 Supramoleküler Bileşikler Prof. Dr. Halit KANTEKİN 208 - - 13-16 - -
KIML7236 Metabolizma Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI 106 - - - - 8-11
KIML7238 Klinik Biyokimya Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI 106 - 8-11 - - -
KIML7310 Acid-Base and Ionic Balance In Biological Media Prof. Dr. Murat KÜÇÜK 108 9-12 - - - -
KIML7317 Combined Chromatographic Bioactivity Methods Prof. Dr. Murat KÜÇÜK 108 - 9-12 - - -
KIML7321 Faz Transfer Katalizli Sentezler Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ 104 - - 9-12 - -
KIML7641 Çözme ve Çözünürleştirme Prof. Dr. Celal DURAN 216 - - 13-16 - -
KIML7660 Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Özellikleri Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 - 9-12 - - -
KIML7663 Ftalosiyaninlerin Spektroskopik Özellikleri Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 - - - - 9-12
KIML7670 Organik Bileşiklerin Düzenlenme Reaksiyonları Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN 202 - - 13-16 - -
KIML8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 - - 8-12 - -
KIML8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 - 8-9/13-15 15-16 - -
KIML8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Prof. Dr. Halit KANTEKİN 208 8-12 - - - -
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Celal DURAN 216 - - - - 8-12
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Halit KANTEKİN 208 - - - 13-17 -
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI 106 - - - 8-12 -
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 - - 13-17 - -
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN 217 - - - - 13-17
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Ümmühan OCAK 109 - - 8-12 - -
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ 204 - 13-17 - - -
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Doç. Dr. Oktay YILDIZ sra - - - 8-12 -
KIML9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Murat KÜÇÜK 108 - - 8-12 - -
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 8-12 - - - -
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI 106 - - - 13-17 -
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN 202 - - - - 13-17
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Doç. Dr. Yakup KOLCUOĞLU 218 - - - - 13-17
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Celal DURAN 216 - - - - 13-17
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Murat KÜÇÜK 108 - - 13-17 - -
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Doç. Dr. Oktay YILDIZ kka - - - 13-17 -
KIML9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Ümmühan OCAK 109 - 8-12 - - -
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5110 Advanced Inorganic Chemistry Prof. Dr.Selami KARSLIOĞLU 201 18/04/2022 09/05/2022 10:00 06/06/2022 10:00 27/06/2022 10:00
5410 Kimyasal Kinetik ve Reaksiyon Dinamiği Prof. Dr.Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 19/04/2022 10/05/2022 13:00 07/06/2022 13:00 28/06/2022 15:00
5520 İleri Biyokimya Prof. Dr.Nagihan SAĞLAM ERTUNGA 102 20/04/2022 11/05/2022 15:00 08/06/2022 10:00 29/06/2022 10:00
5530 Protein Kimyasında Teknikler Prof. Dr.Melike YILDIRIM AKATIN kka 21/04/2022 12/05/2022 15:00 09/06/2022 10:00 30/06/2022 15:00
5630 Organik Kimyada Yapı Aydılatması Doç. Dr.Nuran KAHRİMAN 217 22/04/2022 13/05/2022 10:00 13/06/2022 15:00 01/07/2022 13:00
5708 Fizikokimyada Modern Metodlar Prof. Dr.Sevil SAVAŞKAN YILMAZ 209 22/04/2022 09/05/2022 10:00 14/06/2022 13:00 27/06/2022 15:00
5717 Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri Prof. Dr.Miraç OCAK 111 18/04/2022 10/05/2022 10:00 15/06/2022 13:00 28/06/2022 15:00
5718 Atomik ve Moleküler Spektroskopi Prof. Dr.Celal DURAN 216 20/04/2022 11/05/2022 10:00 16/06/2022 13:00 29/06/2022 15:00
7184 Supramoleküler Bileşikler Prof. Dr.Halit KANTEKİN 208 22/04/2022 12/05/2022 13:00 17/06/2022 13:00 01/07/2022 15:00
7236 Metabolizma Prof. Dr.Sevgi KOLAYLI 106 18/04/2022 13/05/2022 10:00 17/06/2022 13:00 27/06/2022 15:00
7238 Klinik Biyokimya Prof. Dr.Sevgi KOLAYLI 106 19/04/2022 09/05/2022 13:00 06/06/2022 13:00 28/06/2022 15:00
7310 Acid-Base and Ionic Balance In Biological Media Prof. Dr.Murat KÜÇÜK 108 19/04/2022 10/05/2022 10:00 07/06/2022 13:00 29/06/2022 15:00
7317 Combined Chromatographic Bioactivity Methods Prof. Dr.Murat KÜÇÜK 108 20/04/2022 11/05/2022 10:00 09/06/2022 13:00 30/06/2022 15:00
7321 Faz Transfer Katalizli Sentezler Prof. Dr.Ahmet DEMİRBAŞ 104 22/04/2022 12/05/2022 10:00 13/06/2022 13:00 27/06/2022 15:00
7641 Çözme ve Çözünürleştirme Prof. Dr.Celal DURAN 216 18/04/2022 10/05/2022 10:00 14/06/2022 13:00 28/06/2022 15:00
7660 Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Özellikleri Prof. Dr.Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 20/04/2022 11/05/2022 10:00 15/06/2022 13:00 01/07/2022 15:00
7663 Ftalosiyaninlerin Spektroskopik Özellikleri Prof. Dr.Zekeriya BIYIKLIOĞLU 215 21/04/2022 09/05/2022 13:00 17/06/2022 13:00 01/07/2022 15:00
7670 Organik Bileşiklerin Düzenlenme Reaksiyonları Prof. Dr.Olcay BEKİRCAN 202 21/04/2022 13/05/2022 10:00 17/06/2022 13:00 01/07/2022 13:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Berivan Arın ÖZTÜRMEN Prof.Dr.Zekeriya BIYIKLIOĞLU Aksiyal Sübstitüe Silisyum Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulama Alanları Kimya Seminer Salonu 30/05/2022 15:00
Çiğdem GİZEM Prof.Dr.Sevgi KOLAYLI Zeytinyağının Biyoaktif Bileşenleri Kimya Seminer Salonu 31/05/2022 15:00
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Haydar YÜKSEK BAZI İMİNOESTERLER İLE ADİPİK ASİD DİHİDRAZİDİNİN REAKSİYONLARI Doç.Dr. Aysun İKİZLER
Neslihan UZUNİSMAİL Bazı 3-Alkil-4-Siklo Alkil-(delta)^2-1,2,4-Triazolin -5-on Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Saadettin GÜNER Yeni Bir Peroksiazoester Sentezi ve Stiren polimerizasyonunda Kullanılması Doç. Dr. Baki HAZER
Ahmet DEMİRBAŞ Yeni Bir Ligand Sentezi ve Kompleks Formasyonlarının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar GÖK
Neşe DOĞAN Bazı N-Substitue Amidoksimler ve 3,4-Disubstitue (delta)^2-1,2,4-Oksadiazolin-5-On Doç. Dr. Hikmet AĞIRBAŞ
Celal DURAN Sulu Asetik Asit Çözeltilerinden Asetit Asidin, DietilMetilmelanat, 1-Hekzanol ve 4-Heptanon ile Ekstraksiyonunda Üçlü Karışımların Sıvı-Sıvı Dengelerinin İncelenmesi Doç. Dr. Oktay TORUL
Mustafa TÜZEN Galanthus Elwesii Hoolcer (Kardelen) Bitktisinin Organik Asitlerinin Analizi Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Olcay BEKİRCAN 3-AMİNO-1,2,4-TRİAZOL’ÜN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Ahmet ÇOLAK Gökkuşağı Alabalığı Karaciğer Mikrozomlarında Aninin Hidroksilaz Aktivetisini Karakteri Doç. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Ayhan DEMİRBAŞ Fındık Meyvesi ve Civar Akarsularında Bulunan Tarım İlacı Karbarilin Hidroliz Ürünlerinin Tayinive Çevreye Etkisi Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Cüneyt VOLGA Yeni Bir Azo-Peroksidik Başlatıcı ile Stiren ve Metil Metakrilatin Serbest Radikal Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi Prof. Dr. Baki HAZER
Zafer OCAK BAZI ORGANİK ASİTLERİN pKa DEĞERLERİNİN TAYİNİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Cemalettin BALTACI YERSOMUNU Cyclamen coum Miller BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN DOĞAL BİLEŞİKLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI Doç. Dr. Nurettin YAYLI
Ömer DALMAN KALEM İMALATINDA KULLANILAN AĞAÇ MALZEMENİN KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Ümit MUTLU TRABZON İLİ AKARSULARINDAKİ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Çiğdem ATASOY KALKONOİD TÜRÜ MADDELERİN SENTEZİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Halit ŞENGÜL İki Çekirdek Bağlayabilecek Yeni Bir Tetratioeter-Tetretiol Ligandı İle İki ve Dört Çekirdekli Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Serdar KARABÖCEK
Zerrin KIRAN CROCUS VALLICOLA BİTKİSİNİN YAPRAK VE KÖKLERİNİN GC-MS ANALİZLERİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Selçuk BİLGEN BAZI YAKITLARIN KİMYASAL EKSERJİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Arzu YILMAZ MAKROMONOMERİK PEROKSİ BAŞLATICI İLE AKRİLİK ASİT VE AKRİLONİTRİLİN SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU Doç. Dr. Sevil YILMAZ
Ufuk CENG ÇEŞİTLİ BAŞLATICILAR İLE STİREN VE METİLMETAKRİLATIN SERSEST RADİKAL POLİMERİZASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Sevil YILMAZ
Vildan SAYIN Sempervivum glabrifolium (Crassulaceae) BİTKİSİNDEN DOĞAL MADDELERİN İZOLASYONU VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Asu USTA Campanula lactiflora (Campanulaceae) BİTKİSİNDEN DOĞAL MADDELERİN İZOLASYONU VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Cem USTA MONO / Dİ-BROMOMETİL BENZOİL PEROKSİTLER (t-BuBP / BBP) VE AgSbF_6 / ZnCl_2 BAŞLATICI SİSTEMLERİ İLE STİRENİN KATYONİK POLİMERİZASYONU Doç. Dr. Sevil YILMAZ
Nilay Devrim DURAL BAZI AĞAÇ TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN in vitro ANTİOKSİDAN AKTİVİTİLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Sibel AKYOL TİYOFEN İÇERİKLİ AZOLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Kemal SANCAK
Fatma YAYLACI Bazı Ağaç Kabuklarından Elde Edilen Metanolik Ekstrakların Radikal Temizleme Aktiviteleri Yrd. Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Ali GÜNDOĞDU Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Karalahanalarda (Brassica oleracea var. acephala) Bazı Element Tayinleri Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Nedime DÜRÜST Trabzon Yöresinde Üretilen ve Tüketilen Sebze ve Meyvelerin C Vitamini Yönünden İncelenmesi Doç. Dr. Doğan SÜMENGEN
Sevil SAVAŞKAN Sentetik İyon Değiştiriciler Üzerinde Bazı İyonlarla İyon Değişimi Dengelerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Necati BEŞİRLİ
Mehmet Maşuk KÜÇÜK Lignoselülozik Materyallerin Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ayhan DEMİRBAŞ
Alipaşa AYAS Polietilenglikol Esaslı Bazı Yeni Oligoazoperoksiester Başlatıcılarının Sentezi ve Karakterizasyonu Prof.Dr. Baki HAZER
Kamil KAYGUSUZ Isı Pompalarında Kullanılabilecek Isı Depolayıcı Maddelerin Araştırılarak En Uygun Alanının belirlenmesi Doç. Dr. Nurbay GÜLTEKİN
Mehmet KANDAZ Mebendazol‘ün NMR Spektroskopisi ile Yeni Bir Miktar Tayini Yöntemi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması Prof. Dr. Tuncel ÖZDEN
Halit KANTEKİN Yeni Crown Eter Sentezi ve Kompleks Formasyonlarının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar GÖK
İsmail ÇAKMAK Ce(IV)-Polietilenglikoazoester Redoks Başlatıcı Sistemi İle Akrilamit ve Metil Metakrilatin Polimeriasyonu ve Çok Bloklu Kopolimer Sentezi Prof. Dr. Baki HAZER
Hasan SEYMEN CaO, BaO ve SaO Katkılı Bazı Perovskitlerin Elde Edilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Güven UYANIK
Mustafa KÜÇÜKİSLAMOĞLU Bazı Geçiş Metalleri İle Çapraz Bağlanan Yeni Poliamidoksimlerin Sentezi Doç. Dr. Hamide ERTEPINAR
Salih Zeki YILDIZ Yeni Metal-Şelat Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Doç. Dr. Yaşar GÖK
Nejdet SALTEK Türk Çaylarındaki Polifenollerin Analizi Prof. Dr. Baki HAZER
Avni ASLAN Bazı Organik Bileşiklerin Susuz Ortamda Potansiyometrik Titrasyonları Yrd. Doç. Dr. Yunus ERDOĞAN
Ayşe AYTİN Bazı 3-Alkil (Aril)-4-Arilidenamino-4,5-Dihidro-1,2,4-Triazol-5-On Bileşiklerinin Sentezi Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Songül BACAN Doğu Karadeniz Sahil Şeridinde Bazı Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması Yrd .Doç. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
İsmail DEĞİRMENCİOĞLU Taç Eter Grubu Taşıyan (Karışık) Azot- Oksijen Donorlü Yeni Makrosiklik Ligantların Sentezi ve Kompleks Oluşumunun İncelenmesi Doç.Dr. Yaşar GÖK
Aysun KARAHASANOĞLU Bazı Tiyadiazol ve Oksadiazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Doç. Dr. Hikmet AĞIRBAŞ
Bahattin KAHVECİ Bazı Ester Tiyosemikarbazonların Sentezi ve Halka Kapanması Reaksiyonlarının İncelenmesi Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Sinan NOHUT Asetik Asit +Su + (Dietilfenil Malonat, Dietil Maleatı-Heptanon) Üçlü Karışımlarının Sıvı-Sıvı Dengelerinin İncelenmesi Doç. Dr. Oktay TORUL
Ümmühan OCAK Yeni Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi ve İyon Seçimliğinin İncelenmesi Doç. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Aysel KURT Serbest Radikal Yolla Bazı Polimerlerin Modifikasyonu Prof. Dr. Baki HAZER
Gamze ADALI Klora-Pentamin Krom(III) Klorür ve Klora-Pentamin Kobalt(III) Klorür Kompleks İyonlarının İyon Değiştirici Reçineler Üzerinde Akuvasyon Kinetiği Doç. Dr. Necati BEŞİRLİ
Pınar KATIRCIOĞLU Korozyon ve Kontrolü Prof Dr. Güven UYANIK
Ufuk YILDIZ Stiren ve Metil Metakrilatın Makroinimerlerle Emülsiyon Polimerizasyonu Sonucu PEG-PS ve PEG-PMMA Çapraz Bağlı Blok Kopolimerlerin Sentezi Prof. Dr. Güven UYANIK
Hakan ALP Yeni Bir Makrosiklik Ekstraksiyon Aracının Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Nurhan İNCE 3-Alkil (Aril)-4-Amino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-On Prof. Dr. Aysun İKİZLER
Durali MENDİL Doğu Karadeniz Plaserlerinden Siyah Pigment Olarak Yararlanılması Doç. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Tevfik ÖZEN Gökkuşağı Alabalığında (Salma Grairdneri) Bazı Hepatik Karışık Fonksiyonlu Oksidaz Aktivitelerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Nevin KARABÖCEK Yeni (E,E)-Dioksimlerin Mono ve Heteronükleer Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Miraç Nedim MISIR Spiro Türde Yeni Bir Makrosiklik Tetraoksim ve Polinükleer Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Serdar KARABÖCEK
Erdal SİVRİ Bazı 1,3,4-Trisubstitue-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-On Bileşiklerinin Sentezi Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Zafer OCAK Bazı Organik Asitlerin pKa Değerlerinin Tayini Prof.Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Cemalettin BALTACI Yersomunu Cyclamen Coum Miller Bitkisinden İzole Edilen Doğal Bileşiklerin Yapılarının Aydılatılması Doç.Dr. Nurettin YAYLI
Ömer DALMAN Kalem İmalatında Kullanılan Ağaç Malzemenin Kimyasal Yönden İncelenmesi Prof.Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Ümit MUTLU Trabzon Akarsularındaki Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Araştırılması Y.Doç.Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Hülya ELBEYLİ Makrosiklik İyonofor Taşıyan Yeni Bir (E,G)-Dioksimin Sentezi ve Kompleks Formasyonlarının İncelenmesi Prof. Dr. Yaşar GÖK
Ahmet SARI Enerji Depolama Sisteminin Performansının Hesaplanması İçin Enerji ve Ekserji Analizi Doç. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Ahmet BİLGİN Makrosiklik Monoazatetraokza Birimi İçeren Yeni Bir (E,E)-Dioksimin Sentezi ve Kompleks Formasyonlarının İncelenmesi Yrd. Dr. Serdar KARABÖCEK
Hulusi ÖZBAYRAK PEG-b-PS-b-PEG Blok Kopolimerlerin Yüzey Serbest Enerji Değişiminin İncelenmesi Doç. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Nuray TÜFEKÇİ Makrosiklik Birim İhtiva eden Yeni Bir Dioksimin ve Kobalt (III) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Yaşar GÖK
Bedri ERDEM PoliEtilen Glikol Birimleri İçeren Bazı Yeni Makro veya Makromonomerik Azo Başlatıcıların Stiren ile Polimerizasyonu Yrd. Doç. Sevil YILMAZ
Emine UZUNALİ Bazı 1,4-Ksilendiimin Türevlerinin Sentezi Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Muammer ERDÖL Crown Eterli Çapraz Bağlı Süperabsorplayıcı Bir Polimerin Eldesi ve Analitik Özelliklerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Sevil YILMAZ
Mehmet CAFEROĞLU Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Fenantrolin Türevlerinin Sentezi ve Kompleks Formasyonlarının İncelenmesi Doç. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Reyhan GÜMRÜKÇÜOĞLU Ester Etoksikarbonil Hidrazonların Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi Prof. Dr. Aysun İKİZLER
Hasan GENÇ Borik Asit Fabrika Atıklarının Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yunus ERDOĞAN
Nuri YILDIRIM Bazı Benzilidenamino Bileşiklerin Sentezi Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Şule BAHÇECİ 1,2,4-TRİAZOL’LER VE D 2-1,2,4-TRİAZOLİN-5-ON’LAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Doç.Dr. Aysun İKİZLER
Mehmet Arslan KANCA Trabzon İçme Sularında Bazı Kalite Parametrelerinin Araştırılması Doç. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Arzu AYTEKİN ARBUTUS UNEDO VE SCLERANTHUS UNCINATUS BİTKİLERİNİN GC-MS ANALİZLERİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Özden HASANÇEBİ Yeni Bir (E,E) – Dioksimin, Mono ve Hetero – Trinükleer Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Yaşar GÖK
Nilgün KAVAL Çeşitli Metal Kompleksleri İle Süperoksit Dismutaz Etkinliği Az Olan Mutantların Baskılanması (Supresyonu) Doç. Dr. Saadetin GÜNER
Nagihan SAĞLAM Nükleolitik Senzim Dizaynı ve Nükleik Asitlerle Etkileşiminin İncelenmesi Doç. Dr. Saadetin GÜNER
Dilek Kul Mono (t-BuBP) ve Tetra Bromometil Benzoil Peroksitler (BDBP) / ZnCl_2 Başlatıcı Sistemi İle Tetrahidrofuranın (THF) Katyonik Polimerizasyonu Yrd. Doç. Dr. Sevil SAVAŞKAN
Ali ZENGİN Cyclamen coum Miller Bitkisinden Saponin ve Karbohidrat Türü Maddelerin İzolasyonu ve Yapılarının Aydınlatılması Doç. Dr. Nurettin YAYLI
Fatih İSLAMOĞLU Alüminyum ve Çinko Metalleri Yardımı İle Sudaki Klor Artıklarının Giderilmesi Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Yasemin ÜNVER 2-AMİNO -1, 3, 4-TİYODİAZOL BİLEŞİKLERİNİN BAZI AÇİL VE AROİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Yrd. Doç. Dr. Kemal SANCAK
Beytullah ERTEM SİLİNDİRİK POLİMAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Yaşar GÖK
Yaşar GÖK Campanula Lactiflora (Campanulaceae) Bitkisinin Kimyasal Bileşiminin Analizi Prof. Dr. Nurettin Yaylı
Sedat KELEŞ LAURİK-MİRİSTİK ASİT ÖTEKTİK KARIŞIMININ ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Fatma DİNÇ MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ VİC-DİOKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKS FORMASYONLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Meltem Betül KILIÇASLAN Trisiklik Grup Taşıyan Yeni Ftalosiyanin Ve Metal Kompleksinin Sentezi Ve Karekterizasyonu Prof. Dr. Yaşar GÖK
Yavuz AKYILDIZ Galyan Havzası Akarsularının Bazı Parametrelerinin İncelenmesi Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Pınar GÖKÇE Yeni Bir Azot- Kükürt Karışık Donörlu Makrosiklik Ligandın Sentezi Ve Sulu Ortamdan İyon Ekstraksiyon Kapasitesinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ümmühan OCAK
Volkan Numan BULUT Trabzon (Maçka) Kalyan Akarsuyunun Su Kalitesinin Araştırılması ve Modellenmesi Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Yakup KOLCUOĞLU Yabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Macrolepiota mastoidea’da Polfenol Oksidaz Enziminin Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Esra ULUSOY TÜRKİYE’NİN BAZI YÖRELERİNDEN KESTANE VE ÇİÇEK BALLARININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ VE MİNERAL İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Ahmet YAŞAR Kalkonoid Ve Alnuston Benzeri Bileşiklerin Sentezi Ve Fotokimyasal Dimerleşme Reaksiyonlarının Teorik Hesaplamaları Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Serdar KARABÖCEK Vic-DİOKSİMLERLE POTANSİYOMETRİK BAKIR VE NİKEL TAYİNİ Doç. Dr. Nurbay GÜLTEKİN
Kemal SANCAK BAZI (Delta) ^2-1,2,4-TRİAZOLİN-5-ON TÜREVLERİNİN ELDE EDİLMESİ Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Atalay DEMİRCİ GEÇİŞ METAL KATYONLARININ 1,10 DİBENZİL 1,10 DİAZA-18-CROWN-6 İLE SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Yasemin ÜNVER Synthesis And Structural Identification Of Some Acyl And Aroil Derivatives Of 2-Amino-1,3,4-Thidiazoles Assist. Prof. Kemal SANCAK
Özden HASANÇEBİ THE SYNTHESİS AND CHARACTERİZASYON OF NOVEL (E,E) – DİOXİME AND İT’S MONO AND HETORO – TRİNUCLEAR COMPLEXES Prof. Yaşar GÖK
Emine ŞAHİN BAZI YABANİ MANTARLARDAN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Emine ŞAHİN POLYPHENOL OXIDASE ENZYME ISOLATION AND CHARACTERIZATION FROM SOME WILD MUSHROOMS Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Cemal ŞENÖZ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NE AİT ÇEŞİTLİ BALLARIN GC-MS VE HPLC-MS ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Ümmühan OCAK
Cemal ŞENÖZ GC-MS and HPLC-MS analysis of some East Karadeniz Region Honeys Assist. Prof. Ümmühan OCAK
İlknur EFECAN ERTAŞ 12 Üyeli Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Dioksim Sentezi ve Kompleks Formasyonlarının İncelenmesi Prof. Dr. Yaşar GÖK
Hakan BEKTAŞ BAZI 1,2/1,3-Di[ 3-FENİL-5-ARİL-4-(2-OKSİ-BENZİLİDENAMİNO)-4H-1,2,4-TRİAZOL-4-İL] ETAN/PROPAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Olcay BEKİRCAN
Hakan BEKTAŞ THE SYNTEHSIS OF SOME 1,2/1,3-DI[3-PHENYL-5-ARYL-4-(2-OXO-BENZYLIDENAMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-4-IL]ETANE/PROPANE COMPOUNDS AND INVESTIGATION OF REDUCTION REACTIONS Assist. Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
Yasemin CAMADAN LYCOPERDON PERLATUM MANTARINDAN HAZIRLANAN ÖZÜTTE ESTEROLİTİK AKTİVİTENİN TAYİNİ VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Yasemin CAMADAN ESTEROLTİC ACTİVİTY DETERMİNATİON AND CHARACTERİZATİON İN EXTRACT PREPARED FROM LYCOPERDON PERLATUM MUSHROOM Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Zekeriya BIYIKLIOĞLU 18 ÜYELİ MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ DİOKSİM SENTEZİ VE KOMPLEKS OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Zekeriya BIYIKLIOĞLU THE SYNTHESIS OF A NEW VIC-DIOXIME, CONTANING EIGHTEEN MEMBERED MACROCYCLIC GROUP AND INVESTIGATION OF ITS COMPLEX FORMATION Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Feyza GAYDAN Inula thapsoides subsp. thapsoides (Compositae) BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞININ GC-MS ANALİZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Feyza GAYDAN ESSENTIAL OIL ANALYSIS OF INULA THAPSOIDES SUBSP. THAPSOIDES PLANT BY GC-MS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Hakkı UZUN Trabzon İli Akarsularının Su Kalite Düzeylerinin Araştırılması Prof.Dr.Mehmet TÜFEKÇİ
Hakkı UZUN Investigation of Water Quality of Rivers in the City of Trabzon Ph.D.Mehmet TÜFEKÇİ
Hakkı Türker AKÇAY Bazı Bitkisel Yağlardan Biyodizel Üretimi Prof.Dr.Selami KARSLIOĞLU
Hakkı Türker AKÇAY The Production of Biodiesel from Some Vegetable Oils Ph.D.Selami KARSLIOĞLU
Şule CEYLAN 1,2,4-TRİAZOL İÇEREN BAZI KARBOTİYOAMİD TÜREVLERİNİN Doç.Dr.Neslihan DEMİRBAŞ
Şule CEYLAN Synthesis of Some Carbothioamide Derivatives Containing 1,2,4-Triazole A.PH..D.Neslihan DEMİRBAŞ
Aslıgül ARMUTCU H2Phmdo Ligandının Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin sentezi Prof.Dr.Serdar KARABÖCEK
Aslıgül Armutcu (Synthesis H2Phmdo ligands and Cu(II) and Ni(II) complexes) Ph.D.Serdar KARABÖCEK
Asiye BAKARAY Investigation of Extraction Proporties of Mixed Donors Macrocycles, the Synthesis Ph.D.Halit KANTEKİN
Asiye BAKARAY Karısık Donörlü Makrosikliklerin Ekstraksiyon Özelliklerinin ncelenmesi, vic- Prof.Dr.Halit KANTEKİN
Halil Zeki GÖK KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr.Halit KANTEKİN
Halil Zeki GÖK SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PROPERTIES OF NOVEL PHTHALOCYANINE CONTAINING MIXED-DONOR MACROCYCLES Prof.Dr.Halit KANTEKİN
Aybike SİVRİKAYA KATALAZ ENZİMİ AKTİVİTESİ ÜZERİNE PEROKSİNİTRİT ETKİSİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr.Sevgi KOLAYLI
Aybike SİVRİKAYA Determination of Peroxynitrite Effect on Catalase Enzyme Activity Assoc.Dr.Sevgi KOLAYLI
Hüseyin SERENCAM SULU ÇÖZELTİDEN KADMİYUMUN DOĞU KARADENİZ KÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. Subsp. nordmanniana) Prof.Dr.Mehmet TÜFEKÇİ
Hüseyin SERENCAM Removal of Cadmium from Aqueous Solutions by Nordmann Fir (Abies Prof.Mehmet TÜFEKÇİ
Ece Tuğba GÜNER Yeni Tip Çözünür Ftalosiyaninin Sentezi,Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özellikleri Prof.Halit KANTEKİN
Ece Tuğba GÜNER The Synthesis, Characterization and Investigation of Electrochemical Properties of A New Type Soluble Phthalocyanine Prof.Halit KANTEKİN
Nuran YAYLI Bazı Teucrıum L. Taksonlarında Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Prof.Nurettin YAYLI
Nuran YAYLI Chemical Composition and Antimicrobial Activities of the Essential Oils of Some Teucrium L. Taxa Prof.Nurettin YAYLI
Esra ŞENSES 18 ÜYELİ MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ FENANTROLİN TÜREVLERİ Prof.Selami KARSLIOĞLU
Nagihan YILMAZ İSKENDER Türkiye Doğal Vıburnum L. (Caprıfolıaceae) Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimleri Ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Prof.Nurettin YAYLI
Nagihan YILMAZ İSKENDER The Chemical Composition and Antimicrobial Activities of the Essential Oils in the Turkish Wild Viburnum L. (Caprifoliaceae) Species Prof.Nurettin YAYLI
Aybike SİVRİKAYA Katalaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Peroksinitrit Etkisinin İncelenmesi Doç.Dr.Sevgi KOLAYLI
Nesibe ARSLAN BURNAZ Viburnum opulus ve V. orientale Bitki Ekstraktlarının Kimyasal Bileşimi ve Biyolojik Assoc.Prof.Murat KÜÇÜK
Nesibe ARSLAN BURNAZ Chemical Composition of Viburnum opulus and V. orientale Extracts and Their Biological Assoc.Prof.Murat KÜÇÜK
Ümmühan ÇAKMAK Amanita vaginata var. vaginata ve Tricholoma terreum Mantarlarındaki Esterolitik Aktiviteden Sorumlu Enzimlerin Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Ümmühan ÇAKMAK Characterization of the Enzymes Having Esterolytic Activity from Amanita vaginata var. vaginata and Tricholoma terreum Mushrooms Yrd. Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Fuat TOPUZ Süs Bitkilerinden Elde Edilen Flavonoid 3’-Hidroksilaz (F3’H) ve Flavonoid 3’5’-Hidroksilaz (F3’5’H) Enzimlerinin Klonlanmaları , Karakterizasyonlar ve Substrat Spesifitelerinin Çalışılması Doç. Dr. Murat KÜÇÜK
Fuat TOPUZ Cloning and Characterization of Flavonoid 3’-Hydroxylase ve Flavonoid 3’5’- Hydroxylase from Ornemantal Plants and Studies on Their Substrate Specifities Doç. Dr. Murat KÜÇÜK
Mesut ALBAY Bazı Anthemis (Asteraceae) Türlerinin Uçucu Yağ Analizleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Mesut ALBAY Essential Oil Analysis and Antimicrobial Activities of Some Anthemis (Asteraceae) Species Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Gülbin MISIR METİL SUBSTİTUE AZAKALKONLAR, N-ALKİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Gülbin MISIR Methyl Substituted Azachalcones, The Synthesis of N-Alkyl Derivatives and Antimicrobial Activities Prof: Dr. Nurettin YAYLI
Aygül AKÇAY ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU ile STİREN ESASLI YENİ MAKROPEROKSİ BAŞLATICI SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU; BU BAŞLATICI ile BLOK ve GRAFT KOPOLİMERLERİN ELDELERİ Prof.Dr. Sevil YILMAZ
Aygül AKÇAY Atom Transfer Radical Polymerization of Styren with A New Initiating System and Its Characterizations; To Get Block and Graft Copolymers with this Initating System Prof.Dr.Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Arife Pınar EKİNCİ ERZİNCAN ÜZÜMÜNÜN (Vitis vinifera ssp. , CİMİN) FARKLI DOKULARINA AİT EKSTRAKTLARIN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Arife Pınar EKİNCİ The Investigation of Antioxidant Proporties in Extracts of Different Parts of Erzincan Grape (Vitis vinifera ssp., Cimin) in vitro Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Aysel BAŞOĞLU NAFTALDİMİN GRUBU İÇEREN YENİ FLORESENT MAKROBİSİKLİK LİGANDLARIN KOMPLEKSLEŞME ÖZELLİKLERİNİN SPEKTROSKOPİK METODLARLA İNCELENMESİ Doç.Dr. Ümmühan OCAK
Aysel BAŞOĞLU THE INVESTIGATION OF COMPLEXLATION PROPERTIES OF NOVEL FLOURESCENT MACROBICYCLIC LIGANDS CONTAINING NAPHTALDIMINE GROUPS WITH SPECTROSCOPIC METHODS Doç. Dr. Ümmühan OCAK
Özlem TARHAN TÜRKİYE’DE SIKLIKLA TÜKETİLEN YEMEKLİK YAĞLARIN VE YAĞLI TOHUMLARIN YAĞ ASİDİ BİLEŞİMLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE ANALİZİ Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Özlem TARHAN THE ANALYSIS OF FREQUENTLY CONSUMED VARIOUS COOKING OIL IN TURKEY AND FATTY ACID COMPOSITIONS OF FATTY SEEDS WITH GAS CHROMATOGRAPHY Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Hakan YILMAZ Schiff bazlı imidazo[4,5-f][1,10]fenantrolin türevi ve bakır kompleksinin sentezi Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Hakan YILMAZ The synthesis of a imidazo[4,5-f][1,10]phenanthroline derivative of a schiff base and its copper complex Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Ender ÇEKİRGE BAZI YENİ OKSİM TİPİ LİGAND KOMPLEKSLERİNİN NÜKLEOLİTİK ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Ender ÇEKİRGE Investigation of Nucleolytic Activities of Some New Oxime Type Ligand Complexes Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Ali Osman SARIKAYA KESTANE BAL VE PROPOLİSİNİN FENOLİK ASİT KOMPOZİSYONU VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİGİNİN BELİRLENMESİ Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Ali Osman SARIKAYA Determination of Antioxidant Properties and Phenolic Acid Constituents of Chestnut (Castania Sativa Mill.) Honey and Propolis Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Sevgi MEYDANAL RADİKAL SÜPÜRÜCÜ ÖZELLİK TAŞIYAN 1,2,4-TRİAZOL-3(5)-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİVE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Kemal SANCAK
Sevgi MEYDANAL Synthesis and Characterization of 1,2,4-triazol-3(5)-one CompoundsWhich Doç. Dr. Kemal SANCAK
Esra ATALAY YAPISINDA SUBSTİTUE SALİSİLİK HİDRAZON-1,3-TİAZOL HALKALARI İÇEREN YENİ METAL-FREE VE METALLO FTALOSİYANİNLERİN MİKRO DALGA IŞIK ORTAMINDA SENTEZİ VE KOMPLEKS OLUŞUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Esra ATALAY Synthesis and Structural Investigation of Novel Metal free and Metallo- Phthalocyanines Containing Substituted Salicyclic Hydrazone-1,3-Thiazole Moieties in Microwave Irradiation Media Doç. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Şaban KESKİN Characterization of Polyphenol Oxidase Activities from Russula delica (Russulaceae) Yrd. Doç. Dr. Nagihan Sağlam ERTUNGA
Dilek KOÇHAN Exo-trisiklo [3.2.1.02,4] okta-6-en ve Endo-trisiklo [3.2.1.02,4] okta-6-en moleküllerine bromun elektrofil katılma reaksiyonunun mekanizminin kuantum kimyasal araştırılması Prof. Dr. Rıza ABBASOĞLU
Dilek KOÇHAN A Quantum Chemıcal Investıgatıon of the Mechanısm of Electrophılıc Addıtıon Reactıons of Bromıne to Exo-tricyclo[3.2.1.02,4]oct-6-ene and Endo-tricyclo[3.2.1.02,4] oct-6-ene Prof. Dr. Rıza ABBASOĞLU
Salih HACIALİOĞLU Atom ve Molekül Orbitalleri Prof. Dr. Rıza ABBASOĞLU
Salih HACIALİOĞLU Atomic and Molecular Orbitals Prof. Dr. Rıza ABBASOĞLU
Nesrin ÜNAL Synthesis of some 4,5-Disubstitued-2,4-Dihydro-3H-1,2,4-Triazol-5-Ones and Investigation of Their Properties Doç. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Hamide ELVAN Lepista flaccida (Sowerby: Fr.) Pat. Mantarından Beta-Glukozidaz ve Endoglukanaz Enzimlerinin Kısmi Olarak Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Hamide Elvan Partial Purification and Characterization of β-glucosidase and Endoglucanase from Lepista flaccida (Sowerby : Fr.) Pat. Yrd. Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Ülkü TERZİ Yenilebilir Bazı Makromantar Özütlerinin ve Oksim Tipi Ligand Komplekslerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Ülkü TERZİ Investigation of Biological Activities of Some Edible Mushroom Extracts and Oxim Ligand Complexes Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Semanur PARLAYAN Antrasen Yan Kollu Yeni Floresent Makrosiklik Ligandın Sentezi ve Metal Katyonları ile Kompleksleşme Özelliklerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi Doç. Dr. Ümmühan OCAK
Semanur PARLAYAN The Synthesis and Complexation of Metal Ions with the Novel Fluorescent Crown Ether Carrying Anthracene Pendant in Acetonitril-Dichloromethane Doç. Dr. Ümmühan OCAK
Gamze DEMİRKAN Purification and Characterization of -glucosidase from Climacocystis borealis Ass.Prof.Dr.Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Sibel HAMZA BAZI 1,2,4 TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARIN AYDINLATILMASI Doç.Dr.Neslihan DEMİRBAŞ
Sibel HAMZA Synthesis Of Some 1,2,4-Triazole Derivatives And Identification Of Their Structures Assoc.Prof.Dr.Neslihan DEMİRBAŞ
Gamze DEMİRKAN Climacocystis borealis β-glukozidaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Sevda ÇAVRAR Balların Kalitesinin Belirlenmesinde Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerin İrdelenmesi Doç.Dr. Sevgi KOLAYLI
Sevda ÇAVRAR Determination of Physical, Chemical and Biological of Pure Honey to Discriminate Ass.Prof.Dr.Sevgi KOLAYLI
Seda FANDAKLI BAZI HETEROSİKLİK SHİFF BAZLARININ ASETİKASİT ESTERLERİNİN Doç.Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
Seda FANDAKLI Synthesis of some heterocyclic Schiff base acedicacide ester and Ass. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
İlyas KUTLU Balık Yemi İçeriğinin Kalkan Balığı(Psetta maxima) Gelişimi Üzerine Etkisi ve Balığın Yenilebilir Kısımlarının Biyokimyasal Analizi Doç.Dr.Ahmet ÇOLAK
İlyas KUTLU The Effect of Feed Content on Turbot Growth And Biochemical Analysis of Ediple Ass.Prpf.Dr.Ahmet ÇOLAK
Fulya ÖZ Lactarius piperatus Mantarından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması,Karakterizasyonu ve Sentetik Kimyada Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi Doç.Dr.Ahmet ÇOLAK
Fulya ÖZ Purification, Characterization of Polyphenol Oxidase from Lactarius piperatus and Investigation of its Catalytic Efficiency on Synthetic Chemistry Ass.Prof.Dr.Ahmet ÇOLAK
Zehra CAN Yomra Elmasından (Malus sylvestris) Elde Edilen Polifenol Oksidazın Monofenolaz ve Difenolaz Aktivitelerinin İncelenmesi Doç.Dr.Sevgi KOLAYLI
Zeynep İSKEFİYELİ Ormangülü (Rhododendron) Uçucu Yağ ve Ekstraktlarının Kimyasal Bileşimleri ve Biyolojik Aktiviteleri Doç.Dr.Murat KÜÇÜK
Zeynep İSKEFİYELİ Chemical Compositions and Biological Aktivities of Rhododendron Essential Oil and Extrakts Ass.Prof.Dr.Murat KÜÇÜK
Meryem KARA Nanodesenlenmiş ve Moleküler Baskılanmış Kloramfenikol Biyosensörünün Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Gıda Güvenliği Amacıyla Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Doç.Dr.Sevgi KOLAYLI
Meryem KARA Nanopatterned and molecularly imprinted chloramphenicol biosensor: Preparation, characterization and determination of utilization potential for food safety purpose Ass.Prof.Dr.Sevgi KOLAYLI
Volkan ÇAKIR 6-Hidroksikinolin Substitüe Grup İçeren Yeni Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Prof.Dr.Halit KANTEKİN
Volkan ÇAKIR Synthesis, Characterization and Investigation Electrochemical Properties of New Metal-Free and Metallophthalocyanines Substitued with 6-Hydroxyquinoline Prof.Dr.Halit KANTEKİN
Dilek BAŞARAN Diazatetraoksa Kriptand Ligandının Ekstraktant Özelliklerinin Spektrofotometrik Metotla İncelenmesi Doç.Dr.Miraç OCAK
Dilek BAŞARAN The Investigation of Extraction Properties of the Diazatetraoxa Cryptand by Spectrophotometric Method Doç.Dr.Miraç OCAK
Zehra CAN Investigation Monophenolase and Difenolase Aktivities of Polyphenoloxidase from Yomra Apple( Malus sylvestris) Doç.Dr.Sevgi KOLAYLI
Gönül HATİPOĞLU Achillea Biserrata ve Hyssopus Offıcinalis Türlerinin Antioksidan Aktiviteleri ve Fenolik Bileşen Analizleri Prof.Dr.Münevver SÖKMEN
Gönül HATİPOĞLU The Antioxidant Activities and Phenolic Compounds Analyses of Achillea biserrata and Hyssopus officinalis Species Prof.Dr.Münevver SÖKMEN
Ayşe AKTAŞ Substitue Konumda Benzotiazol Halkaları İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Ortamında Sentezi ve Karakterizasyonu Doç.Dr.İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Ayşe AKTAŞ Synthesis and Characterization of Novel Metal free and Metallo- Phthalocyanines Containing Substituted Benzothiazol Moieties in Microwave Irradiation Media Ass.Prof.Dr.İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Pınar ESKİ Yeni Bir Schiff Bazı ile Cu(II),Ni(II),Co(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Doç.Dr.Nevin KARABÖCEK
Pınar ESKİ Synthesis and Characterization of Cu(II), Ni(II), Co(II) Complexes with a New Schiff Base Ass.Prof.Dr.Nevin KARABÖCEK
Mahmut KEŞİR İNDOL TÜREVİ AZAKALKONLARIN SENTEZİ Yrd.Doç.Dr.Neşe DOĞAN
Mahmut KEŞİR Synthesis of Indole Derivatives Azachalcones Ass.Prof.Dr.Neşe DOĞAN
Muhammet ÖZYANIK Kinolin Halkası İçeren Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi Doç.Dr.Neslihan DEMİRBAŞ
Muhammet ÖZYANIK Synthesis of Some Heterocyclic Compounds Containing Quinoline Ring and Investigation of Their Antimicrobial Activities Ass.Prof.Dr.Neslihan DEMİRBAŞ
Emre ÇELİK Yeni Poliakrilik Asit Esaslı Süperabsorbent Polimer Sentezi ve Analitik Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Dilek ÜNLÜER 4-Metoksifenil ve 4-Hidroksifenilünitesi taşıyan 1,2,4- Triazollerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Doç.Dr.Kemal SANCAK
Dilek ÜNLÜER Synthesis and Characterization of 1,2,4-tiazoles Consisting of 4-methoxyphenyl and 4-hydroxyphenyl Ass.Prof.Dr.Kemal SANCAK
Tuğba KELEŞOĞLU Trabzon ve Yöresinde Üretilen/Tüketilen Tereyağlarında Bazı Elementlerin Atomik Absorpsiyon Spektrometri (AAS) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometri (ICP-OES) İle Tayinleri Prof.Dr.Hasan Basri ŞENTÜRK
Tuğba KELEŞOĞLU Determination of some elements in butter produced/consumed in the vicinity of Trabzon by atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) Prof.Dr.Hasan Basri ŞENTÜRK
Özge AKSOY Trabzon ve Yöresinde Üretilen/Tüketilen Peynirlerde Bazı Elementlerin Atomik Absorpsiyon ve Atomik Emisyon Spektrometri ile Tayini Prof.Dr.Hasan Basri ŞENTÜRK
Özge AKSOY Determination of Some Elements in Produced/Consumed Cheeses by Atomic Absorption and Atomic Emission Spectrometry at around Trabzon Prof.Dr.Hasan Basri ŞENTÜRK
Zeliha LAĞAP BİS 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARARLILIK SABİTLERİNİN TAYİNİ VE XRF ÖLÇÜMLERİ Doç. Dr. Kemal SANCAK
Zeliha LAĞAP SYNTHESIS, DETERMINATION OF STABILITY CONSTANTS AND XRF MEASUREMENTS OF BIS 1,2,4-TRIAZOLE COMPOUNDS Ass. Prof. Dr. Kemal SANCAK
Serap BAŞOĞLU Linezolid Benzeri Bileşiklerin Sentezi Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Prof.Dr.Neslihan DEMİRBAŞ
Meltem YOLAL Eperezolid Benzeri Bazı Bileşiklerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Meltem YOLAL Synthesis Of Some Eperezolid-Like Molecules and Investigation Of Their Antimicrobial Activities Prof. Neslihan DEMİRBAŞ
Nuran DERVİŞOĞLU 1,10-Fenantrolin ve Azin Türevleri İçeren Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Prof. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Nuran DERVİŞOĞLU The Synthesis of Some Transition Metal Complexes Containing 1,10-Phenanthroline and Azine Derivatives Prof.Dr. Selami KARSLIOĞLU
Serap BAŞOĞLU Synthesis of Linezolide Like Molecules and Investigation of Their Antimicrobial Activities Prof.Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Çiğdem AYNA Termofilik Geobacillus Sp. Tf17 Suşundan Esteraz Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Prof.Dr.Ahmet ÇOLAK
Çiğdem AYNA Purification and Characterization of Esterase From A Thermophilic Bacterium, Geobacillus Sp. Tf17 Prof. Ahmet ÇOLAK
Tuğba SİVLİM Süspansiyon Olarak ve Polimere Yüklenmiş Tio2 ile Prof.Dr.Münevver SÖKMEN
Tuğba SİVLİM Removal of 4-Chlorophenol by Tio2 Suspansions and Tio2 Immobilized Polymer Prof. Münevver SÖKMEN
Zekeriyya BAHADIR 1,2,4-Triazol Halkası İçeren İki Farklı Ligandın Metal Katyonları ile Kompleksleşme Özelliklerinin Spektrofotometrik Yöntemle İncelenmesi Doç.Dr.Ümmühan OCAK
Zekeriyya BAHADIR 1,2,4-Trıazoles Rıng Contaınıng of Two Different Ligand Usıng Spectroscopic Apporach Investıgatıon of Complexation Propertıes with Metal Cations Ass.Prof.Ümmühan OCAK
Ayşe TURAN Armillaria Mellea’dan Β-Glukozidaz Enziminin Kısmi Olarak Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr.Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Ayşe TURAN Partial Purification And Characterization of β-Glucosidase from Armillaria Mellea Ass. Prof. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Emre ÇELİK Synthesis of A Novel Superabsorbent Polymer Based on Polyacrylyc Acid and Investigation of Its Analytical Properties Prof. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Deniz ŞAHİN Farklı Heterohalkalar İçeren Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Antimikrobial Aktivitelerinin İncelenmesi Doç.Dr.Ahmet DEMİRBAŞ
Deniz ŞAHİN Synthesis of Hybrid Molecules Containing Different Heterocyclic Rings and Investigation of Their Antimicrobial Activites Assoc. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
Şenay AKKAN Nano Boyutta TiO2 Kullanılarak Cr(VI)’nın Fotokatalitik Giderimi Prof.Dr.Münevver SÖKMEN
Şenay AKKAN Photocatalytic Degradation of Cr(VI) Using Nano-Sized TiO2 Prof.Dr.Münevver SÖKMEN
Leyla KONAK Termofilik Geobacillus Thermodenitrificans Th2 Suşundan Glukoz İzomeraz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Leyla KONAK Purification and Characterization Of Glucose Isomerase From A Thermophilic Bacterium, Geobacillus Thermodenitrificans Th2 Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Esra ÖZBEK Termofilik Geobacillus Sp. Df20 Suşundan Esterazın Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Esra ÖZBEK Purification and Characterization Of Esterase From A Thermophilic Bacterıum, Geobacillus Sp. Df20 Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Seda MUHSİR Yeni Bir Schiff Bazı ve Cu(Ii), Ni(Ii), Co(Ii) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Serdar KARABÖCEK
Seda MUHSİR Synthesis and Characterisation Of A New Schiff Base and Its Metal Complexes (Cu(Ii), Ni(Ii), Co(Ii)) Prof. Dr. Serdar KARABÖCEK
Ayça AKTAŞ LC-ESI-MS VE ON-LİNE HPLC-ABTS YÖNTEMLERİYLE BELİRLENEN GİLABURU, KIZILCIK, KOKULU ÜZÜM VE KARAYEMİŞ MEYVELERİNİN BİYOAKTİF FENOLİK BİLEŞİMİ Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Ayça AKTAŞ BIOACTIVE PHENOLIC COMPOSITION OF SNOWBALL, EUROPEAN CORNEL, FOX GRAPE AND CHERRY LAUREL DETERMİNED WITH LC-ESI-MS AND ON-LINE HPLC-ABTS METHODS Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Ozan Emre EYUPOĞLU HPLC Analizinde Çakışan Pik Veren Bileşiklerin DAD, Online FRAP ve Peroksinitritle Reaksiyon Kullanılarak Ayırt Edilmesi Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Ozan Emre EYUPOĞLU In HPLC Analysis, Seperated of Compounds, Given Overlapped Peaks Using DAD, On-line FRAP and Peroxynitrite Reaction Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Sezgin AYDEMİR KUŞBURNU BİTKİSİNİN BİYOAKTİF KOMPOZİSYONU Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Sezgin AYDEMİR BIOACTIVE COMPOSITION OF ROSE HIP Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Kadriye SİNEK Microwave Assisted Synthesis Of 4-Aza-Flavone/Flavanone Compounds, N-Alkyl Derivatives, Catalytic Hydrogenation Reactions and Biological Activities Prof. Nurettin YAYLI
Kadriye SİNEK 4-Azaflavon/Azaflavanon Bileşiklerinin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezi, N-Alkil Türevleri, Katalitik Hidrojenasyon Reaksiyonları ve Biyolojik Aktiviteleri Prof. Dr. Nurettin YAYLI
AHMET ŞENOCAK NORBORNADİEN TÜREVLERİNİNİN DİMERLEŞME VE TRİMERLEŞME REAKSİYON ÜRÜNLERİNİN KONFORMASYONLARININ, GEOMETRİK VE ELEKTRON YAPILARININ TEORİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Rza ABBASOĞLU
AHMET ŞENOCAK Teoritically examination of conformations, geometric and elektronik structure of dimerization and trimerization reaction products Norbornadien and its derivatives Prof. Dr. Rza ABBASOĞLU
Murat YÜCEL MİKRODALGA YÖNTEMİ İLE 3- AZA-FLAVON FLAVANON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, N ALKİL TÜREVLERİ, KATALİTİK HİDROJENASYON REAKSİYONLARI VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Murat YÜCEL MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS OF 3- AZA FLAVONE FLAVANONE COMPOUNDS, N ALKYL DERIVATIVES, CATALYTIC HYDROGENATION REACTIONS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Bekir Kara ÇAY ÇALISI VE ORMAN GÜLÜNÜN HIZLI PİROLİZİ Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Bekir Kara FAST PYROLYSIS OF TEA TREE AND RHODODENDRON PONTICUM Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Havva ÖZKAN BAZI YENİ AZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KONDENZASYON REAKSİYONLARININ VE ANTİMİKROBİAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
Yıldız UYGUN BAZI METİLENBİS-4H-1,2,4-TRİAZOL-3-TİOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, REAKSİYONLARININ VE ANTİMİKROBİAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Yıldız UYGUN SYNTHESIS AND REACTIONS OF SOME METHYLENEBIS-4H-1,2,4-TRIAZOL DERIVATIVES AND INVESTIGATION OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Turgay KAR KESTANE KUPULASININ HIZLI PİROLİZİ VE SIVI ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Sedat KELEŞ
Turgay KAR FAST PYROLYSIS OF CHESTNUT CUPULAE AND İTS LIQUID PRODUCTS CHARACTERIZATION Assistant Professor Sedat KELEŞ
Havva ÖZKAN Synthesis and Condensation Reactions Of Some New Azole Derivatives And Investigation Of Antimicrobial Activities Prof. Ahmet DEMİRBAŞ
Bengü ERGENOĞLU ANOPHELES GAMBIAE VE APIS MELLIFERA GLOBİNLERİNİN KLONLANMASI VE ÖN KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Bengü ERGEOĞLU CLONNING AND PRELIMINARY CHARACTERIZATION OF ANOPHELES GAMBIAE AND APIS MELLIFERA GLOBINS Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Okan GÜVEN Triazol Grupları İçeren Bir Ftalosiyanin Ligandının Metal Katyonları İle Kompleksleşme Özelliklerinin Spektroskopik Metotla İncelenmesi Doç. Dr. Miraç OCAK
Okan GÜVEN SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF THE METAL COMPLEXATION PROPERTIES OF A PHTHALOCYANINE LIGAND INVOLVING TRIAZOLE GROUPS Doç. Dr. Miraç OCAK
Tuncay ŞEKERCİ SARMAŞIK AĞACININ HIZLI PİROLİZİ Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Tuncay ŞEKERCİ FAST PYROLYSIS OF SWEET TREE Prof.Dr. Kamil KAYGUSUZ
Nagihan YILMAZ İSKENDER SÜBSTİTÜE AZAKALKONLARDAN KATALİTİK HİDROJENASYONLA PİPERİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ELDESİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ Prof.Dr. Nurettin YAYLI
Nagihan YILMAZ İSKENDER SYNTHESIS OF PIPERIDINE DERIVATIVES COMPOUNDS FROM SUBSTITUTED AZACHALCONES VIA CATALYTIC HYDROGENATION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES Prof. Nurettin YAYLI
Hüseyin Şafak ERÇEBİ Flavonoidlerin Yapıları ve Onların Fizikokimyasal Özellikleri Prof. Dr. Rza ABBASOĞLU
Hüseyin Şafak ERÇEBİ Flavonoids Structures and Their Physicochemical Properties Prof. Dr. Rza ABBASOĞLU
Ali Kemal BAYRAKTAR REMOVAL OF LEAD(II), NICKEL(II), METHYLENE BLUE AND RHODAMINE B BY NATURAL AND ACTIVATED ALDER SAWDUST Doç. Dr. Celal DURAN
Abdurrahman ATALAY GERGİN YAPILI MOLEKÜLLERİN DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ MEKANİZMASININ, STEREOKİMYASININ VE TERMODİNAMİĞİNİN TEORİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Rza ABBASOĞLU
Abdurrahman ATALAY THEORETICAL INVESTIGATION OF MECHANISM, STEREOCHEMISTRY AND THERMODYNAMIC OF DIELS-ALDER REACTIONS OF STRAINED MOLECULES Prof. Dr.Rza ABBASOĞLU
Fatih ÇELİK TİYOFEN VE 1,2,4-TRİAZOL-3(5)-ON İÇERİKLİ SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Kemal SANCAK
Fatih ÇELİK SYNTHESIS OF SCHIFF BASES POSSESING THIOPHEN AND 1,2,4-TRIAZOLE-3(5) –ONE, CHARACTERIZATION AND EXAMINE BIOCHEMICAL PROPERTIES Assoc. Prof. Kemal SANCAK
Ali Kemal BAYRAKTAR Doğal Ve Aktifleştirilmiş Kızılağaç Talaşı ile Sulardan Kurşun (II), Nikel(II), Metilen Mavisi ve Rodamin B Nin Uzaklaştırılması Doç.Dr. Celal DURAN
Menşure MADEN ÇALIŞKOL AZERBAYCAN YÖRESİNE AİT PROPOLİS ÖRNEKLERİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Menşure MADEN ÇALIŞKOL ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF PROPOLIS OF DIFFERENT AREAS FROM AZERBAYCAN Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Hamit DEMİRCİ TRİAZOL TÜREVİ BİR LİGANT KULLANILARAK ÇEŞİTLİ MATRİKSLERDE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE ESER ELEMENT ANALİZİ Doç. Dr. Volkan Numan BULUT
Hamit DEMİRCİ ANALYSIS OF TRACE ELEMENTS IN VARIOUS MATRIX BY COPRECIPITATION METHOD USİNG A TRIAZOLE DERIVATIVE OF THE LIGAND Assoc. Prof. Volkan Numan BULUT
Serpil GÖKÇE METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KOBALT(II) FTALOSİYANİNİN SİKLOHEGZEN OKSİDASYONU ÜZERİNE KATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Serpil GÖKÇE SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF METAL-FREE, METALLOPHTHALOCYANINES AND CATALYTIC ACTIVITY OF COBALT (II) PHTHALOCYANINE IN CYCLOHEXENE OXIDATION Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Mehmet Ali TEKİNCANLI TERMOFİLİK Thermus sp. NCCB 100425T ESTERAZININ SAFLAŞTIRILMASI VE BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Melike YILDIRIM AKATIN
Mehmet Ali TEKİNCANLI PURIFICATION AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THERMOPHILIC Thermus sp. NCCB 100425T ESTERASE Assist. Prof. Dr. Melike YILDIRIM AKATIN
Melek KOÇ Bazı Ftalosiyanin Türevlerinin Titanyum Dioksit (Tio2) Üzerine Yüklenmesi ile Yeni Fotokatalizörlerin Üretimi Prof.Dr.Münevver Sökmen
Melek KOÇ Production Of New Photocatalysts By Immobilization Of Some Phytallocyaninederivatives On Titanium Dioxide (Tio2) Prof. Münevver SÖKMEN
İlksen KUYUMCU YABANİ VE YENİLEBİLİR BİR MANTAR OLAN LACTARIUS EUCALYPTI O. K. MILL & R. N. HILTON DAN POLİFENOL OKSİDAZIN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU Öğr. Gör. Dr. Yakup KOLCUOĞLU
İlksen KUYUMCU PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF POLYPHENOL OXIDASE FROM A WILD EDIBLE MUSHROOM LACTARIUS EUCALYPTI O. K. MILL & R. N. HILTON Öğr. Gör. Dr. Yakup KOLCUOĞLU
Havanur GÜNEY GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BAL TAĞŞİŞİNİN AYDINLATILMASI Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Havanur GÜNEY FOOD SAFETY IN TERMS OF HONEY ADULTURATION Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Burçin İPEK KADMİYUM(II) VE NİKEL(II) İYONLARININ KARAYOSUNU (HOMALOTHECIUM SERICEUM) ÜZERİNDE DSORPSİYONLA SU VE ATIK SULARDAN UZAKLAŞTIRILMASI Doç. Dr. Celal DURAN
Serdar ŞANLI Lab-On-A-Chıp İçerisinde İnsan-İmmünoglobulin G Tayini Doç. Dr. Celal DURAN
Serdar ŞANLI Human-Immunoglobulin G Detection In Lab-On-A-Chip Assoc. Prof. Celal DURAN
Burçin İPEK REMOVAL OF CADMIUM (II) AND NICKEL (II) ) IONS BY ADSORPTION ON MOSS (HOMALOTHECIUM SERICEUM) FROM WATER AND WASTE WATER Assoc. Prof. Celal DURAN
Sehat BAYRAK TÜRKİYEDEN İHRAÇ EDİLEN COLCHİCUM TOHUMLARININ İÇERİĞİNDEKİ KOLŞİSİNİN EKSTRAKSİYONU VE SAFLAŞTIRILMASI Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Serhat BAYRAK EXTRACTION AND PURIFICATION OF COLCHICINE IN COLCHICUM SEEDS WHICH ARE EXPORTED FROM TURKEY Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Arif MERMER METOKSİ FENİL PİPERAZİN HALKASI İÇEREN BAZI NORFLOKSAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
İpek ÖMEROĞLU PERİFERAL TETRA SÜBSTİTÜE METALSİZ VE METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
İpek ÖMEROĞLU SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF PERIPHERALLY TETRA-SUBSTITUED METAL-FREE AND METALLOPHTHALOCYANINES Doç. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
Lokman Murat AYYILDIZ HIZLI PİROLİZ YÖNTEMİ İLE BİYOKÜTLEDEN ELDE EDİLEN SIVI ÜRÜNLERİN KİMYASAL EKSERJİLERİNİN HESAPLANMASI Doç. Dr. Selçuk BİLGEN
Lokman Murat AYYILDIZ CALCULATION OF THE CHEMICAL EXERGIES OF LIQUID PRODUCTS OBTAINED FROM BIOMASS BY FAST PYROLYSIS Doç. Dr. Selçuk BİLGEN
Arif MERMER SYNTHESIS OF SOME NORFLOXACIN DERIVATES CONTAINING METHOXY PHENYL PIPERAZINE RING AND INVESTIGATION OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Onur DORUK α-AMANİTİN İLE OLUŞTURULMUŞ KARACİĞER HASARINDA ARI ÜRÜNLERİNİN ROLÜ Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Onur DORUK THE ROLE OF BEE PODUCTS IN α-AMANİTİN INDUCED HEPATIC DAMAGE Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Süreyya Oğuz TÜMAY Cu(II), Ni(II) VE Pb(II) NİN TRİAZOL TÜREVİ TOPLAYICILAR KULLANARAK BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ, SU VE GIDA ÖRNEKLERİNDE FAAS İLE TAYİNLERİ Doç.Dr. Celal DURAN
Süreyya Oğuz TÜMAY PRECONCENTRATION OF Cu(II), Ni(II) AND Pb(II) WITHCOPRECIPITATION METHODBY USING TRIAZOLE DERIVATIVE COPRECIPITANTS AND THEIR DETERMINATIONSIN WATER AND FOOD SAMPLES BY FAAS Doç. Dr. Celal DURAN
Gülbınar SARKI METALSİZ VE METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KOBALT (II) FTALOSİYANİNİN BENZİL ALKOL OKSİDASYONU ÜZERİNE KATALİTİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Gülbınar SARKI SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF METAL-FREE, METALLOPHTHALOCYANINES AND CATALYTIC EFFECTS OF COBALT (II) PHTHALOCYANINE IN BENZYL ALCOHOL OXIDATION Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Nuray CİVELEK FLOROKİNOLON-TRİAZOL HİBRİT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
Nuray CİVELEK SYNTHESİS OF FLUOROQUİNOLONE-TRİAZOLE HYBRİD COMPOUNDS AND INVESTİGATİON OF THEİR ANTİMİCROBİAL ACTİVİTİES Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
Havva Nur SEZGİ BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONUYLA SU VE GIDA ÖRNEKLERİNDE BAZI AĞIR METALLERİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİ İLE TAYİNLERİ Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Havva Nur SEZGİ WITH ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATIONS OF SOME HEAVY METALS WITH CLOUD POINT EXTRACTION IN WATER AND FOOD SAMPLES Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Emre DOKUZPARMAK TERMOFİLİK Geobacillus sp. TF16 SUŞUNDAN FİTAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE DOĞAL BİR BESİN KAYNAĞINDAKİ FİTATI PARÇALAMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Emre DOKUZPARMAK PURIFICATION AND CHARACTERİZATION OF PHYTASE FROM Geobacillus sp. TF16 AND INVESTIGATION HYDROLYSIS OF SOYMILK PHYTATE Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Sadık DENİZ TİYOFEN TAŞIYAN YENİ 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr.Yasemin ÜNVER
Sadık DENİZ SYNTHESIS OF THIOPHENE CONTAINING NEW 1,2,4-TRIAZOLE COMPOUNDS AND EXAMINE OF BİOLOGICAL PROPERTIES Doç. Dr. Yasemin ÜNVER
Hacer DOĞAN YEN B R ON-L NE HPLC ND KATÖR TAY N YÖNTEM GEL T R LMES VE MOR Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Hacer DOĞAN DEVELOPMENT OF A NEW ON-LINE HPLC-INDICATOR DETERMINATION METHOD Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Yakup ŞİRİN TERMOFİLİK Geobacillus sp. TF16 SUŞUNDAN SAFLAŞTIRILAN FİTAZIN FARKLI DESTEK MATERYALLERİNE İMMOBİLİZASYONU, İMMOBİLİZE ENZİMLERİN KARAKTERİZASYONU VE DOĞAL BİR BESİN KAYNAĞINDAKİ FİTATI PARÇALAMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Yakup ŞİRİN IMMOBILIZATION OF PHYTASE PURIFIED FROM A THERMOPHILIC Geobacillus sp. TF16 ON THE DIFFERENT CARRIYNG MATERIALS, CHARACTERIZATION OF IMMOBILIZED ENZYMES AND INVESTIGATION OF PHYTATE DEGREDATION EFFECT OF ITS FROM A NATURAL NUTRITIONAL SOURCE Doç Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Ayça TAC SIVI YAKITLARIN KİMYASAL EKSERJİLERİNİN HESAPLANMASI Doç. Dr. Selçuk BİLGEN
Ayça TAC CALCULATION OF THE CHEMICAL EXERGIES OF LIQUID FUELS Doç. Dr. Selçuk BİLGEN
Hilal Ebru ÇAKIR MUĞLA İLİ FLORASINA AİT PÜREN BALININ KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Hilal Ebru ÇAKIR CHARACTERIZATION OF HEATHER HONEYS IN MUĞLA FLORAS Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Aylin KALFA YENİ SENTEZLENMİŞ BAZI TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN ÜREAZ İNHİBİSYONU POTANSİYELLERİNİN KİNETİK OLARAK VE MOLEKÜLER MODELLEMEYLE İNCELENMESİ Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Aylin KALFA INVESTIGATION OF POTENTIAL INHIBITION EFFECTS OF SOME NEWLY SYNTHESIZED TRIAZOL COMPOUNDS ON UREASE ACTIVITY THROUGH KINETICS AND MOLECULAR DOCKING STUDIES Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Cansu ALBAY FTALOSİYANİN YÜKLÜ TİTANYUM DİOKSİT (Pc/TiO2) İLE Cr(VI) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİDEN FOTOKATALİTİK GİDERİMİ Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Cansu ALBAY FTALOSİYANİN YÜKLÜ TİTANYUM DİOKSİT (Pc/TiO2) İLE Cr(VI) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİDEN FOTOKATALİTİK GİDERİMİ Prof. Dr. Münevver SÖLMEN
Uğur KARDİL BİTKİ ÖZÜTLERİ VE DOĞAL ÜRÜNLERİN TEREYAĞININ BOZUNMASINI ÖNLEYİCİ OLARAK KULLANILMALARI Murat KÜÇÜK
Uğur KARDİL THE USE OF PLANT EXTRACTS AND NATURAL PRODUCTS IN PREVENTING THE DETERIORATION OF BUTTER Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Fulya ÖZ TERMOFİLİK GEOBACILLUS CALDOXYLOSILYTICUS TK4 REKOMBİNANT FOSFOTRİESTERAZ HOMOLOG PROTEİNİNİN MUTASYONLA BAZI ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Fulya ÖZ DEVELOPMENT OF SOME PROPERTIES OF RECOMBINANT PHOSPHOTRIESTERASE HOMOLOGY PROTEIN OBTAINED FROM THERMOPHILIC GEOBACILLUS CALDOXYLOSILYTICUS TK4 BY MUTATION Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Nurhayat ÖZBEK KALKON TÜREVİ BİR SCHIFF BAZI İLE DEMİR (III) TAYİNİ İÇİN YENİ BİR SPEKTROFLORİMETRİK METOT Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Nurhayat ÖZBEK A SPECTROFLUORIMETRIC METHOD BASED ON A SCHIFF BASE DERİVED FROM CHALCONE TO DETERMINE IRON (III) Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Tuğba AK 2-HİDROKSİ-1-NAFTALDEHİTTEN TÜRETİLEN TRİAZİN İÇEREN YENİ SCHIFF BAZLARININ METAL SENSOR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ve Hg(II) İYONUNUN TAYİNİ İÇİN SPEKTROFLORİMETRİK BİR METODUN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Miraç OCAK
Tuğba AK METAL SENSOR PROPERTIES OF SCHIFF BASES CONTAINING TRIAZINE DERIVED FROM 2-HYDROXY-1-NAPHTHALDEHYDE IN SOLUTION A SIMPLE SPECTROFLUORIMETRIC METHOD TO DETERMINATE MERCURY(II) Prof. Dr. Miraç OCAK
Şafak AKIN 2-HEPTİL-5-METİL-2,4-DİHİDRO-3H-1,2,4-TRİAZOL-3-ON TÜREVİ YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
Şafak AKIN THE SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING 2-HEPTYL-5-METHYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-ONE RING Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
Hüseyin BAŞ AKSİYAL SÜBSTİTÜE YENİ SİLİSYUM FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
Hüseyin BAŞ SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF NOVEL AXİALLY SUBSTITUED SİLİCON PHTHALOCYANİNES Doç. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
Zeynep HAŞİMOĞLU YENİ 3,5-DİSUBSTİTUE PİRAZOLİN TÜREVLERİ VE BOR KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, UV ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN
Zeynep HAŞİMOĞLU SYNTHESIS OF NEW 3,5-DISUBSTITUTED PYRAZOLINE DERIVATIVES AND BORON COMPLEXES, INVESTIGATION OF THEIR UV ABSORPTION PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITIES Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN
Ergün GÜLTEKİN 3,5-DİFENİL-1H-1,2,4-TRİAZOL HALKASI İÇEREN YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
Ergün GÜLTEKİN THE SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING 3,5-DIPHENYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE RING Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
Turgut KELEŞ REDOKS AKTİF KOBALT, TİTANYUM, MANGAN METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ELEKTROPOLİMERİZASYON ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
Turgut KELEŞ SYNTHESIS OF PHTHALOCYANINES CARRYING REDOX ACTIVE COBALT, TITANIUM, MANGANESE METAL CENTER AND THEIR ELECTROPOLYMERIZATION PROPERTIES Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
Osman Can ÇAĞILCI BAHARATLARDA KULLANILANYASAKLI BOYA SUDAN I’İN TAYİNİ İÇİN BASİT BİR SPEKTROFLORİMETRİK METOT Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Osman Can ÇAĞILCI A SIMPLE SPECTROFLUORIMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF THE BANNED SUDAN DYE I IN SPICES Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Elvan VANLI DİPİKOLİLAMİN GRUBU TAŞIYAN FLORESANS SCHİFF BAZLARININ İYON SENSÖRÜ ÖZELLİKLERİ VE CU(II) İYONUNUN TAYİNİ İÇİN YENİ BİR SPEKTROFLOROMETRİK METOTUN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Elvan VANLI ION SENSOR PROPERTIES OF FLUORESCENT SCHIFF BASES CARRYING DIPICOLYLAMINE GROUPS AND A NEW SPECTROFLUORIMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF Cu(II) ION Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Firengiz ALİYEVA MORFOLİN İÇERİKLİ 1,2,4-TRİAZOLLERDE “CLİCK REAKSİYONU” İLE 1,2,3-TRİAZOLLERİN SENTEZİ Prof. Dr. Kemal SANCAK
Firengiz ALİYEVA SYNTHESIS OF 1,2,3 TRIAZOLES WITH “CLICK REACTION” IN MORPHOLIN BASED 1,2,4 TRIAZOLES Prof. Dr. Kemal SANCAK
Vildan SERDAROĞLU YENİ 2,4,6-TRİSÜBSTİTÜE PİRİMİDİN BİLEŞİKLERİ, N-ALKİL ve PİRİMİDİN N-GLİKOZİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Nuran KAHRİMAN
Vildan SERDAROĞLU SYNTHESIS OF NEW 2,4,6-TRISBUTYTIDE PYRIMIDIN COMPOUNDS, N-ALKYL AND PYRIMIDIN N-GLYCOSYTE DERIVATIVES AND INVESTIGATION OF BIOLOGICAL PROPERTIES Assos. Prof. Nuran KAHRİMAN
İzzet YALÇIN PERİFERESİNDE İZOPROPİL GRUPLARI TAŞIYAN YENİ METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
İzzet YALÇIN SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND INVESTIGATION OF PHOTOPHYSICAL AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF NOVEL PERIPHERALLY ISOPRORYL GROUPS SUBSTITUTED PHTHALOCYANINES Prof. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Ertuğrul TÜTÜNCÜ YENİ 16 KOLLU, YILDIZ, YUMAK-HBPAE-B-PCL KOPOLİMERLERİ, 16 KOLLU, YILDIZ, YUMAK-HBPAE-B-PCL-TİCARİ PORTLAND ÇİMENTO VE 16 KOLLU, YILDIZ, YUMAK-HBPAE-B-PCL-DI, POLİ ÜRETAN-TİCARİ PORTLAND ÇİMENTO KOMPOZİT ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Ertuğrul TÜTÜNCÜ PREPARATION, IMPLEMENTATION AND INVESTIGATION OF MECHANIC PROPERTIES OF THE NEW 16 ARMS, STAR, COIL-HBPAE-B-PCL COPOLYMERS, 16 ARMS, STAR, COIL-HBPAE-B-PCL-ORDINARY PORTLAND CEMENT AND 16-ARMS, STAR, COIL-HBPAE-B-PCL-DI, POLY URETHANE-ORDINARY PORTLAND CEMENT COMPOSITE SAMPLES Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
İzzet YALÇIN Periferesinde İzopropil Grupları Taşıyan Yeni Metalli Ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotofiziksel Ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
İzzet YALÇIN Synthesis, Characterisation and Investigation Of Photophysical and Photochemical Properties Of Novel Peripherally Isoproryl Groups Substituted Phthalocyanines Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Kıvanç PEKER 2-AMİNO-4-METİLFENİL-6-PİRİDİNİLPİRİMİDİN BİLEŞİKLERİ, N-ALKİL VE PİRİMİDİN N-GLİKOZİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr.Nuran KAHRİMAN
Kıvanç PEKER SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF BIOLOGICAL PROPERTIES OF NEW 2-AMINO-4-METHYLPHENYL-6-PYRIDINYLPYRIMIDINE COMPOUNDS, N-ALKYL AND PYRIMIDIN N-GLYCOSIDE DERIVATIVES Doç.Dr. Nuran KAHRİMAN
Ümit UZUN Rhizoctonia solani AG4 ZB-34 α-AMİLAZININ KATI FAZ FERMENTASYON TEKNİĞİYLE ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI, İMMOBİLİZASYONU VE ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr. Melike YILDIRIM AKATIN
Ümit UZUN α-AMYLASE FROM Rhizoctonia solani AG4 ZB-34: PRODUCTION BY SOLID STATE FERMENTATION, PURIFICATION, IMMOBILIZATION AND ANALYSIS OF THE USABILITY FOR VARIOUS INDUSTRIAL APPLICATIONS Assoc.Prof.Dr. Melike YILDIRIM AKATIN
Halise YALAZAN YENİ SÜBSTİTÜE GRUP İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Halise YALAZAN SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PHOTOPYSICAL AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF PHTHALOCYANINES CONTAINING NEW SUBSTITUE GROUP Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Ozan SAĞIR TRABZON İLİNDE ATIK YAĞLARIN BİYODİZEL ELDESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Ozan SAĞIR INVESTIGATION OF WASTE OIL UTILIZATION TO PRODUCE BIODIESEL IN TRABZON CITY Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Abdurrahman ATALAY KAFES YAPILI MOLEKÜLLERİN DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ KUANTUM KİMYASAL İNCELENMESİ Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Abdurrahman ATALAY QUANTUM CHEMICAL INVESTIGATION OF DIELS-ALDER REACTION OF CAGED MOLECULES Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
İrem ŞEN POTANSİYEL ANTİMİKROBİAL BİLEŞİKLER OLARAK FLOROKİNOLON ANTİBİYOTİKLERİNİN YENİ ANALOGLARININ SENTEZİ Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
İrem ŞEN SYNTHESIS OF NEW ANALOGUE OF FLOROKINOLONE ANTIBIOTICS AS POTENTIAL ANTIMICROBIAL COMPOUNDS Prof. Dr. Ahmet DEMİRBAŞ
Merve KAVGACI İZABELLA ÜZÜMÜNÜN (Vitis labrusca L.) RESVERATROL VE FENOLİK KOMPOZİSYONU İLE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Merve KAVGACI DETECTING OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF ISABELLA GRAPE (Vitis labrusca L.) WITH RESVERATROL AND PHENOLIC COMPOSITION Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Nedime DÜRÜST DELPHİNİUM FORMOSUM BOİSS.et HUET. BİTKİSİNİN FLAVONOİTLERİ YÖNÜNDEN ANALİZİ Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN
Ahmet KOÇAK 2 (1H)-KİNOKSALİNON OKSİM VE BENZEN-1,2-BİS(AMİNDGLİOKSİM) İN SENTEZİ İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU
Makbule KOÇAK YENİ VİC-Dİ-VE TETRA-OKSİMLERİN SENTEZİ Ni(II), Cu(II), Co(III), Cd(II), Zn(II), ve UO2(VI) İLE OLUŞTURDUKLARI KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU
Mehmet TÜFEKÇİ TÜRK ÇAYLARINDA BAZI TOKSİK METALLERİN (KURŞUN, KADMİYUM, CİVA) ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN
Yaşar DÜRÜST BAZI 3,4-DİSUBSTİTUE-(Delta)^ 2-1,2,4-OKSADİAZOLİN-5-TİYON, TİYADİAZOLİN-5-ON VE TİYADİAZOLİN-5-TİYON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Hikmet AĞIRBAŞ
Haydar YÜKSEK 3-ALKİL(ARİL)-4-AMİNO-4,5-DİHİDRO-1,2,4-TRİAZOL -5-ON'LARIN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Mehmet Maşuk KÜÇÜK AİLANTHUS ALTİSSİMA (Kokarağaç)'NIN GLİSERİN-ALKALİ YÖNTEMİ İLE DELİGNİFİKASYONU, DELİGNİFİKASYON KİNETİĞİ VE YAĞ ASİTLERİNİN GC-MS İLE ANALİZİ Prof. Dr. Ayhan DEMİRBAŞ
Kamil KAYGUSUZ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KONUTLARIN GÜNEŞ DESTEKLİ ISI POMPALARI YARDIMIYLA ISITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Şule BAHÇECİ BAZI BİHETEROARİL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Aysun İKİZLER
Kemal SANCAK BAZI 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. Aykut İKİZLER
Sevil SAVAŞKAN YENİ İYON DEĞİŞTİRİCİLERİN SENTEZİ VE İYON DEĞİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Necati BEŞİRLİ
Ahmet DEMİRBAŞ BAZI 4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL -5-ON BİLEŞİKLERİNİN SUBSTİTUSYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Neşe DOĞAN BAZI 4,5-DİHİDRO-1H,1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Aysun İKİZLER
Neslihan DEMİRBAŞ BAZI 4,5-1,2,4-TRİAZOL VE 4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Aysun İKİZLER
Hasan GENÇ BAZI ENDEMİK YABANİ BUĞDAYGİL VE BAKLAGİLLERİN ß -D- GLUKAN BAKIMINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Halit KANTEKİN YENİ (E,E)-DİOKSİMLERİN, MONO VE HETERO-TRİNÜKLEER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Yaşar GÖK
Nuri YILDIRIM BAZI ESTER FORMİLHİDRAZON’LARIN SENTEZİ VE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Necdet SALTEK BAZI 3,4-DİSUBSTİTUE-4,5-DİHDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON’LARIN SENTEZİ VE TEORİK İNCELENMESİ Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Mustafa TÜZEN BAZI YABANİ VE KÜLTÜR MANTARLARINDA AĞIR METAL TAYİNİ İLE BU METALLERİN AKÜMÜLASYON (BİRİKME) ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Sinan NOHUT İLAÇ, GIDA VE ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE BAZI LİGANDLAR KULLANILARAK SPEKTROFOTOMETRİK BAKIR TAYİNİ Doç. Dr. Serdar KARABÖCEK
Salih Zeki YILDIZ YENİ 24-ÜYELİ AZOT -OKSİJEN KARIŞIK DONÖRLÜ SİMETRİK FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Yaşar GÖK
Ufuk YILDIZ MAKROMONOMERİK AZO BAŞLATICILARIN (MAKROAZOİNİMERLER) KÜTLE VE EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Sevil SAVAŞKAN
Nigar ALEMDAĞ GÜNEYDOĞU KARADENİZ'İN SU KOLUNDA BAZI FİZİKSEL PARAMETRELER VE ESER ELEMENTLERİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Miraç OCAK BAZI İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİN AĞIR METAL İYON TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Olcay BEKİRCAN BAZI İMİDİK VE HİDRAZONİK ASİT TÜREVLERİ İLE BAZI HETEROHALKALI BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Aykut İKİZLER
Ümmühan OCAK YENİ MAKROSİKLİK GRUPLAR İHTİVA EDEN LİGANDLARIN SENTEZİ VE AĞIR METALLERİN EKSTRAKSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELANMESİ Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Celal DURAN BAZI ESER ELEMENTLERİN XAD-2000 REÇİNESİNDE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA AAS İLE ANALİZLERİ Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Ahmet ÇOLAK PSEUDOMONAS İZOLATLARININ ÇEŞİTLİ POLİHİDROKSİALKANOATLARI BİYOPARÇALAMA YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Saadettin GÜNER
İsmail DEĞİRMENCİOĞLU KARIŞIK DONÖRLÜ YENİ FTALOSYANİNLERİN SENTEZİ VE KOMPLEKS FORMASYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Yaşar GÖK
Durali MENDİL YENİ MAKROBİSİKLİK LİGANDLARIN SENTEZİ VE ANALİTİK AMAÇLA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Hakan ALP MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ VİC-DİOKSİM VE MONONÜKLEER Nİ (II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE EKSTRAKTÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Ahmet BİLGİN MAKROBİSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KOMPLEKS FORMASYONLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Yaşar GÖK
Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU BAZI ESTER AÇİLHİDRAZONLARIN SENTEZİ, SİKLİZASYON VE İNDİRGENME REAKSİYONLARI YARDIMIYLA 4-ALKİLAMİNO-3,5-DİALKİL-4H-1,2,4-TRİAZOL’LERİN ELDE EDİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mevlüt SERDAR
Nevin KARABÖCEK Dİ- VE TETRANÜKLEER BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Selami KARSLIOĞLU
Ömer DALMAN YENİ BİR ANALİTK REAKTİF KULLANARAK DOĞRUDAN VE KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE BAKIR(II)’NİN KANTİTATİF TAYİNİ Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Mehmet TÜFEKÇİ TÜRK ÇAYLARINDA BAZI TOKSİK METALLERİN (KURŞUN, KADMİYUM, CİVA) ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN
Nedime DÜRÜST DELPHİNİUM FORMOSUM BOİSS.et HUET. BİTKİSİNİN FLAVONOİTLERİ YÖNÜNDEN ANALİZİ Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN
Hasan GENÇ BAZI ENDEMİK YABANİ BUĞDAYGİL VE BAKLAGİLLERİN ß -D- GLUKAN BAKIMINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Özlem FAİZ TERMOFİLİK Geobacillus caldoxyloliticus TK4 SUŞUNDAN GLUKOZ İZOMERAZ GENİNİN KLONLANMASI, EKSPRESYONU VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Nagihan SAĞLAM ERTUNGA TERMOFİLİK Anoxybacillus gonensis G2 SUŞUNUN FRUKTOZ-1,6-BİSFOSFAT ALDOLAZ GENİNİN KLONLANMASI, EKSPRESYONU VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Yasemin ÜNVER METİLEN KÖPRÜLÜ AZOLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Kemal SANCAK
Barbaros DİNÇER BAZI TERMOFİLİK BAKTERİLERDEKİ KATALAZ AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Temel ÖZTÜRK YENİ BİR BAŞLATICI SİSTEMİ İLE METİL METAKRİLATIN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Miraç OCAK Investigation of Uptake Properties Heavy Metal Ion of Some Ion-Exchanger Resins Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Ufuk YILDIZ Bulk and Emulsion Polymerization of Macromonomeric Azoinitiators: Macroazoinimers Assist. Prof. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Hülya KARADENİZ KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROBİSİKLİK GRUP İÇEREN PORFİRAZİN VE METAL FORMASYONLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Halit KANTEKİN
Hülya KARADENİZ The Synthesis and Characterization of New Metal-Free and Metalloporphyrazine Containing Macrobicyclic Moieties Assoc. Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Barbaros DİNÇER INVESTIGATION OF CATALASE ACTIVITIES FROM SOME THERMOPHILIC BACTERIA Assist. Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Selçuk BİLGEN BAZI KİMYASAL PROSESLERİN EKSERJİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Selçuk BİLGEN CALCULATION OF EXERGY VALUES OF SOME CHEMICAL PROCESSES Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Temel ÖZTÜRK ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION OF METHYL METHACRYLATE USING A NEW INITIATING SYSTEM Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Yasemin ÜNVER Synthesis and Characterization of Azoles linked Methylene Assist. Prof. Dr. Kemal SANCAK
Nagihan SAĞLAM ERTUNGA CLONING, EXPRESSION AND CHARACTERIZATION OF THE FRUCTOSE-1,6-BISPHOSPHATE ALDOLASE GENE FROM THERMOPHILIC Anoxybacillus gonensis G2 STRAIN Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Dilek KUL POLİ(ETİLEN OKSİT) MERKEZLİ VE POLİ(tert-BUTİL AKRİLAT) KABUKLU Prof.Dr.Sevil Savaşkan YILMAZ
Dilek KUL SYNTHESIS OF STAR-SHAPED BLOCK COPOLYMERS WITH POLY(ETHYLENE OXIDE) CORE AND POLY(tert-BUTYL ACRYLATE) SHELL AND INVESTIGATION OF THEIR MICELLIZATION PROPERTIES Ph.D.Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Fatih İSLAMOĞLU Bazı Yeni 1,2,4-Triazollerin Kimyasal Özelliklerinin Prof.Dr.Mustafa ÖZDEMİR
Fatih İSLAMOĞLU Potentiometric Investigation of Chemical Properties of Some Novel Ph.D.Mustafa ÖZDEMİR
Mustafa ER Tiyo)semikarbazonların Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi Yrd.Dç.Dr.Kemal SANCAK
Mustafa ER Synthesis of (Thio)semicarbazones and Investigation of Their Reaction Assist.Asso.Ph.Kemal SANCAK
Halil Zeki GÖK KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Halit KANTEKİN
Halil Zeki GÖK SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PROPERTIES OF NOVEL PHTHALOCYANINE CONTAINING MIXED-DONOR MACROCYCLES Prof.Halit KANTEKİN
Aybike SİVRİKAYA Determination of Peroxynitrite Effect on Catalase Enzyme Activity Assoc.Prof.Sevgi KOLAYLI
Hüseyin SERENCAM Removal of Cadmium from Aqueous Solutions by Nordmann Fir (Abies Prof.Mehmet Tüfekçi
Beytullah Ertem Karışık Donörlü Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Beytullah Ertem Studies on the Synthesis and Characterization of Novel Phthalocyanines Containing Mixed Donor Macrocyclic Moieties Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Asu USTA Tiyazakalkonların Sentezi, N-Alkil Türevleri, Dimerleşme Reaksiyonları ve Antimikrobiyal Aktiviteleri; Campanula Lactıflora (Campanulaceae) Bitkisinden Doğal Polar Bileşiklerin İzolasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Asu USTA Synthesis of Thiazahalcones, N-Alkyl Derivatives, Dimerization Reactions and Antimicrobial Activities; Isolation and Structure Elucidation of Natural Polar Compounds from Campanula lactiflora (Campanulaceae) Plant Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Arzu ÖZEL Boletus Erythropus Mantarından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Sentetik Kimyada Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Arzu ÖZEL Purification, Characterization of Polyphenol Oxidase from Boletus erythropus and Investigation of its Catalytic Efficiency on Synthetic Chemistry Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Osman ÜÇÜNCÜ Nitro-Substitue Azakalkonların N-Dekilleme ve Dimerleşme Reaksiyonları ile Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi Prof.DR.NUrettin YAYLI
Osman ÜÇÜNCÜ N-Decylation and Dimerization Reactions of Nitro-Substituted Azachalcones with Investigation of Antioxidant and Antimicrobial Properties Prof.Dr.Nurettin YAYLI
Özlem FAİZ Clonning, Expression and Characterization of Glucose Isomerase Gene From Thermophilic Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Strain Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Yakup Kolcuoğlu TERMOFİLİK Geobacillus caldoxylolyticus TK4 SUŞUNDAN MALTOJENİK AMİLAZ GENİNİN KLONLANMASI, EKSPRESYONU VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Yakup KOLCUOĞLU Cloning, Expression and Characterization of a Maltogenic Amylase of Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Zekeriya BIYIKLIOĞLU Makrosiklik Grup İhtiva Eden Yeni Çözünür Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Zekeriya BIYIKLIOĞLU The Synthesis, Characterization and Investigation of Electrochemical Properties of New Soluble Phthalocyanines Containing Macrocyclic Group Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Fatma YAYLACI KARAHALİL Mersin Balığı (Acipenser gueldenstaedti) Eritrositlerinden Elde Edilen Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Fatma YAYLACI KARAHALİL Purification, Characterization and Kinetical Properties of Carbonic Anhydrase from Sturgeon (Acipenser gueldenstaedti) Erythrocytes Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
İrfan ACAR Yeni Tip Periferal Sübstitue Ftalosyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Halit KANTEKİN
İrfan ACAR The Synthesisa and Characterization of New Type Peripherally Substituted Phthalocyanines Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Melike YILDIRIM Termofilik Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 Suşundan Fosfotriesteraz Homolog Proteinin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Melike YILDIRIM Cloning, Expression and Characterization of Phosphotriesterase Homology Protein from a Thermophilic Bacterium, Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Melek ÇOL Termofilik Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 Suşundan Alkalin Fosfatazın Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Melek ÇOL Cloning, Expression and Characterization of Alkaline Phosphatase from Thermophilic Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 Strain Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK
Musa ÖZİL MİKRODALGA YÖNTEMİYLE BAZI TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN KATI FAZ ORTAMINDA SENTEZ VE İNDİRGENME REAKSİYONLARI Doç.Dr.Bahittin KAHVECİ
Musa ÖZİL Synthesis And Reduction Reaction Of Some Triazole Compounds In The Solid Phase Condition By Using Microwave Method Asso.Prof. Bahittin KAHVECİ
Sedat KELEŞ HIZLI PİROLİZ YÖNTEMİ İLE FINDIK KUPULASININ KATALİTİK PİROLİZİ Prof.Dr.Kamil KAYGUSUZ
Sedat KELEŞ Catalytic Fast Pyrolysis of Hazelnut Cupula via Fast Pyrolysis and Liquid Products Prof.Dr.Kamil KAYGUSUZ
Fatma AĞIN SUBSTİTUE GRUP İÇEREN YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Prof.Dr.Selami KARSLIOĞLU
Fatma AĞIN Synthesis and Characterization of Novel Phthalocyanines Containing Substitue Group Prof.Dr.Selami KARSLIOĞLU
Ahmet YAŞAR HİDROKSİ AZAKALKONLARIN SENTEZİ, REAKSİYONLARI, TEORİK HESAPLAMALARI VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ Prof.Dr.Nurettin YAYLI
Ahmet YAŞAR Synthesis of Hydroxy Azachalcones, Reactions, Theoretical Chalculations, and Biologycal Activities Prof.Dr.Nurettin YAYLI
Gülsev DİLBER Makrobisiklik Grup İçeren Yeni Bir (E,E)-Dioksim, Kompleks Bileşimlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Gülsev DİLBER The Synthesis and Characterization of A New (E,E)-Dioxime, Its Complex Components Containing Macrobicyclic Group Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Barış KEMER New Type Magnetite Based Solid-State Composite pH Sensor and Applications Prof.Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Aslıgül KÜÇÜKDUMLU BAZI OKSİM VE SCHİFF BAZLARI İLE Doç.Dr. Nevin KARABÖCEK
Aslıgül KÜÇÜKDUMLU Investigation of Metal Complex of Some Oxime and Schiff Base Doç.Dr. Nevin KARABÖCEK
Hacer BAYRAK BAZI Bİ-VE POLİHETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr.Neslihan DEMİRBAŞ
Hacer BAYRAK Synthesis of Some Bi- and Polyheterocyclic Compounds and Investigation of Their Antimicrobial Activities Ass.Prof.Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Meltem Betül KILIÇASLAN Karışık Donörlü Makrosiklik Substitue Grup İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezive Karakterizasyonu Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Meltem Betül KILIÇASLAN Synthesis and characterization of New Phthalocyanine Compounds ContainingMixed-Donor Substituted Macrocyclic groups Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Ali GÜNDOĞDU Fabrika Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Prof.Dr.Hasan Basri ŞENTÜRK
Ali GÜNDOĞDU Production of Activated Carbon from Tea-Industry Waste, its Characterization and Investigation of Adsorptive Properties Prof.Dr.Hasan Basri ŞENTÜRK
Hakan BEKTAŞ 1,2,4-TRİAZOL-3-ON HALKASI İÇEREN POLİHETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr.Ahmet DEMİRBAŞ
Esra ULUSOY Anzer Balı ve Poleninin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Fenolik Bileşiminin Belirlenmesi ve Antioksidan Özellikleri Doç.Dr.Sevgi KOLAYLI
Hüseyin SERANCAM Pd(II)’nin Triazol Kompleksi Halinde Amberlit XAD–2010 Reçinesi Üzerinde Seçimli Zenginleştirilmesi ve Çevresel Örneklerde Tayini Prof.Dr.Mehmet TÜFEKÇİ
Hüseyin SERENCAM Selective Preconcentration and Determination of Pd(II) in Environmental Samples by Formation a Triazol Complex on Amberlite XAD-2010 Resin Prof.Dr.Mehmet TÜFEKÇİ
Canan ALBAY Metoksi Azakalkonlar, N-Alkil ve Dimerleşme Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri Prof.Dr.Nurettin YAYLI
Canan ALBAY Synthesis, N-Alkyl and Dimerization Derivatives and Biological Activities of Methoxy Substituted Azachalcones Prof.Dr.Nurettin YAYLI
Emine AKYÜZ Digitalis ferruginea ssp. schischkinii ve Bazı Endemik Digitalis Türlerinin Ekstraktlarında Mevcut Kardiyak Glikozitleri ve Fenolik Bileşiklerin Kromatografik Yöntemlerle Belirlenmesi Prof.Dr.Münevver SÖKMEN
Emine AKYÜZ Determination of Cardiac Glycosides and Phenolic Compunds In The Extract of Digitalis ferruginea ssp. schischkinii and Some Endemic Species of Digitalis By Chromatographic Methods Prof.Dr.Münevver SÖKMEN
Murat MISIR Yeni Başlatıcı Sistemleri ile є-Kaprolaktonun Halka Açılma Polimerizasyonu (Rop) ve Çeşitli Monomerlerin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (Atrp) Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Murat MISIR Ring Opening Polymerization (ROP) of ε-Caprolactone and Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) of Various Monomers with New Initiating Systems Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Nuran KAHRİMAN Mikrodalga Yöntemi ile Diaza-Flavon/Flavanon Bileşiklerinin Sentezi, N-Alkil Türevleri ve Biyolojik Aktiviteleri Prof.Dr. Nurettin YAYLI
Nuran KAHRİMAN Microwave Assisted Synthesis of Diaza-Flavone/Flavanone Compounds, N-Alkyl Derivatives and Biological Activities Prof.Nurettin YAYLI
Duygu ÖZDEŞ Taşıyıcı Element İlavesiz Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi ve Uygulamalar Doç.Dr.Celal DURAN
Duygu ÖZDEŞ Preconcentration Of Some Trace Elements By Carrier Element Free Coprecipitation Method And Applications Assoc. Prof. Celal DURAN
Emre MENTEŞE Yeni Bir Yöntem Kullanılarak Benzimidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Işıma İle Sentezlenmesi Ve Bu Bileşiklerin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt SERDAR
Emre MENTEŞE Synthesis Of Benzimidazole Compounds Using Microwave Irradiation As A New Technique and Screening Of Some Biological Activities Assist. Prof. Mevlüt SERDAR
Ece Tuğba SAKA Periferal Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kobalt Ftalosiyaninlerin Siklohegzen Oksidasyonu Üzerine Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Oktay YILDIZ Bir Gıda Maddesi Olarak Kestane Poleninin Kimyasal Bileşimi, Biyoaktif Özellikleri ve Karaciğer Hasarını Önlemedeki Rolü Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI
Ece Tuğba SAKA Synthesis, Characterization Of Tetra Substituted Phthalocyanines And Catalytic Activities Of Their Cobalt (Ii) Complexes On Cyclohexene Oxidation Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Oktay YILDIZ Chemical Composition, Bioactive Propertıes Of Chestnut Pollen As A Food And It s Protective Role On The Liver Injury Assoc. Prof. Sevgi KOLAYLI
Nimet BALTAŞ Anoxybacillus gonensis Z4 SuşundanEkstraselüler -Amilazın Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Nimet BALTAŞ Purification and Characterization of Extracellular a-Amylase fromAnoxybacillus gonensis Z4 Strain Prof.Sevgi KOLAYLI
Şule CEYLAN BAZI HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE ELDE EDİLEN BİLEŞİKLERİN KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE MİKROBİYOSİT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Şule CEYLAN SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND INVESTIGATION OF THEIR USAGE AS MICROBIOCIDE IN PAPER INDUSTRY Prof. Neslihan DEMİRBAŞ
Tayyibe Beyza CANSU Metoksi Substitue Biskalkon ve Bromo Substitue Azaflavanon Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri Ve Karadeniz Bölgesi’nde Yetişen Kara Yosunlarının Uçucu Yağ Bileşenlerinin Analizleri Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Tayyibe Beyza CANSU Synthesis, Biological Activities Of Methoxy Substituted Bischalcones and Bromo Substituted Azaflavanones and Essential Oil Analyses Of Land-Mosses From Black See Region Prof. Nurettin YAYLI
Esra ŞENSES THE SYNTHESIS OF A NEW SYMMETRICAL AND ASYMETRIC PYRROLE DERIVATIVES AND INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITIES OF THEIR METAL COMPLEXES Assoc. Prof. Serdar KARABÖCEK
Esra ŞENSES SİMETRİK VE ASİMETRİK YENİ PİRROL TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Serdar KARABÖCEK
Mustafa EMİRİK KISMİ ATOMİK YÜK HESAPLAMA METOTLARININ ELEKTROSTATİK POTANSİYEL HESAPLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEKTRONEGATİVİTE EŞİTLENME METODU (EEM) İLE KISMİ ATOMİK YÜK HESAPLAMADA OPTİMUM PARAMETRELER Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Mustafa EMİRİK EVALUATION OF PARTIAL ATOMIC CHARGE CALCULATION METHODS IN TERMS OF ELECTROSTATIC POTENTIAL CALCULATION AND OPTIMUM PARAMETERS OF ELECTRONEGATIVITY EQUALIZATION METHOD (EEM) Prof. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Nesibe ARSLAN BURNAZ ON-LİNE HPLC-FRAP ANTİOKSİDAN AKTİVİTE TAYİN YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BAZI DOĞAL ÜRÜNLERE UYGULANMASI Prof. Dr. Murat Küçük
Nesibe ARSLAN BURNAZ DEVELOPMENT OF ON-LINE HPLC-FRAP ANTIOXIDANT ACTIVITY DETERMINATION METHOD AND APPLICATION TO SOME NATURAL PRODUCTS Prof. Murat KÜÇÜK
Özlem SARAL APİTERAPİK ARI ÜRÜNLERİNİN (BAL, POLEN, PROPOLİS VE ARI SÜTÜ) BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİ VE KARACİĞER HASARINI ÖNLEMEDEKİ ROLLERİ Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Özlem SARAL BIOACTIVE PROPERTIES OF APITHERAPY BEE PRODUCTS (HONEY, POLLEN, PROPOLIS AND ROYAL JELLY) AND THEIR ROLES IN PREVENTION LIVER DAMAGE Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Tayfun ARSLAN BİS-AZOKALKONLARIN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Tayfun ARSLAN SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF BIS-AZOCHALCONES Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Rıza BAYRAK PERİFERAL ÇEVRESİNDE TRİAZOL GRUBU BULUNAN YENİ METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Rıza BAYRAK SYNTHESIS, INVESTIGATION OF PHOTOPHYSICAL AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF METAL FREE AND METALLOPHTHALOCYANINES THAT HAVE TRIAZOLE GROUPS ON PERIPHERAL ENVIRONMENT Prof. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
Asiye NAS TETRA SÜBSTİTÜE GRUP İÇEREN YENİ FTALOSİYANİNLERİN ELEKTROKİMYASAL, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr.Halit KANTEKİN
Asiye NAS INVESTIGATION OF ELECTROCHEMICAL, PHOTOPHYSICAL AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF NOVEL PHTHALOCYANINES BEARING TETRA SUBSTITUE GROUP Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Hüseyin ŞAHİN Orman Gülü Balı ve Bitkisindeki Grayanotoksin-Iıı (Gtx-Iıı) İzoformunun Lc-Ms/Ms ile Analizi Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Hüseyin ŞAHİN Analysis Of Grayanotoxin-III (GTX-III) Isoform In Rhododendron Honeys and Its Plants By Lc-Ms/Ms Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Hamide ELVAN BAYRAK Çeşitli Gıda Numunelerinde Eser Element Tayini İçin Analitiksel Yöntem Geliştirilmesi Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ, Doç. Dr. Volkan Numan BULUT
Hamide ELVAN BAYRAK Development Method For Determined Trace Element From Some Food and Environmental Samples Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ, Doç. Dr. Volkan Numan BULUT
Yasemin ÇAĞLAR NİKEL(II) FTALOSİYANİN KOMPLEKSİ KULLANILARAK DEMİR TAYİNİ İÇİN YENİ BİR SPEKTROFLORİMETRİK METODUN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Yasemin ÇAĞLAR A NOVEL SPECTROFLUORIMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF IRON WITH NICKEL(II) PHTHALOCYANINE COMPOUND Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Serpil DEMİRCİ 6-AMİNO PENİSİLLANİK ASİTTEN TÜREYEN BAZI HİBRİT BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Serpil DEMİRCİ SYNTHESIS OF SOME HYBRID COMPOUNDS DERIVED FROM 6-AMINO PENICILLANIC ACID AND INVESTIGATION OF THEIR BIOLOGICALACTIVITIES Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Zehra CAN BİYOAKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN TÜRKİYE FLORASINA AİT BASKIN BALLAR İLE MANUKA BALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Zehra CAN MANUKA HONEYS WITH TURKEY’S DOMİNANT HONEYS COMPARISON IN TERMS OF BIOACTIVITY Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Zafer EMİR İNCİR YAPRAĞININ HIZLI PİROLİZİ VE Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
Zafer EMİR FAST PYROLYSIS OF FIG LEAF VIA FAST PYROLYSIS Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ
İlknur ALTIN MODIFICATION OF EXPANDED POLYSTYRENE WASTE WITH TiO2 AND THE INVESTIGATION OF THE USAGE FOR REMOVAL OF VARIOUS POLLUTANTS Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
İlknur ALTIN GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN ATIĞININ TiO2 İLE MODİFİKASYONU Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Nurcan ÖZTÜRK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ATIK ÇAMURUNUN SULU ÇÖZELTİDEN Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Nurcan ÖZTÜRK INVESTIGATION OF DRINKING WATER TREATMENT SLUDGE’S USABILITY FOR REMOVAL OF VARIOUS POLLUTANT SPECIES FROM AQUEOUS SOLUTION BY ADSORPTION AND MODELING USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Zeynep İSKEFİYELİ DAMLATMA İLE YENİ DPPH VE FRAP ANTİOKSİDAN TAYİN YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Zeynep İSKEFİYELİ DEVELOPMENT AND APPLICATION OF NEW DPPH AND FRAP DROPPING ANTIOXIDANT ASSAYS Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Volkan ÇAKIR TETRA SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ELEKTROPOLİMERİZASYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Volkan ÇAKIR SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF ELECTROPOLYMERIZATION PROPERTIES OF TETRA SUBSTITUTED PHTHALOCYANINES Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Ezgi DEMİR YAŞ ÇAY VE SİYAH ÇAY ATIKLARINDAN BAZI EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİYLE KAFEİN VE KATEŞİNLERİN AYRILMASI Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Ezgi DEMİR ISOLATION OF CAFFEINE AND CATECHINS FROM FRESH TEA AND BLACK TEA WASTE WITH DIFFERENT EXTRACTION METHODS Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Şaban KESKİN TERMOFİLİK Geobacillus sp. TF14’TEN ENDÜSTRİYEL ÖNEME SAHİP α-AMİLAZIN SAFLAŞTIRILMASI, İMMOBİLİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Şaban KESKİN PURIFICATION, IMMOBILISATION AND CHARACTERIZATION OF INDUTRIALLY IMPORTANT α-AMYLASE FROM A THERMOPHILIC BACTERIA Geobacillus sp. TF14 Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Serap BAŞOĞLU POLİHETEROSİKLİK BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİN SENTEZİ Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Serap BAŞOĞLU SYNTHESIS OF POLYHETEROCYCLIC BIOACTIVE COMPOUNDS Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Sadık DENİZ TİYOFEN TAŞIYAN YENİ 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Yasemin ÜNVER
Pınar EMEKÇİOĞLU ALTI DİŞLİ YENİ SCHİFF BAZLARI İLE Cu(II), Ni(II) VE Co(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Nevin KARABÖCEK
Pınar EKMEKÇİOĞLU SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW SIX DENTATE SCHIFF BASES WITH Cu(II), Ni(II) AND Co(II) COMPLEXES Prof. Dr. Nevin KARABÖCEK
Dilek ÇAKIR SUDA ÇÖZÜNEBİLEN YENİ ÇİNKO FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE FOTODİNAMİK TERAPİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
Dilek ÇAKIR SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF PHOTODYNAMIC THERAPY PROPERTIES OF NEW WATER SOLUBLE ZINC PHTHALOCYANINES Doç. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU
Zekeriyya BAHADIR DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ÇEŞİTLİ ÇEVRESEL NUMUNELERDE KADMİYUM, PALLADYUM VE ALTIN ELEMENTLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FAAS İLE TAYİNLERİ Doç. Dr. Volkan Numan BULUT
Zekeriyya BAHADIR DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION FOR THE DETERMINATION OF CADMIUM, PALLADIUM AND GOLD ELEMENTS IN SEVERAL ENVIRONMENTAL SAMPLES BY FAAS Doç. Dr. Volkan Numan BULUT
Ümmühan ÇAKMAK TERMOFİLİK GEOBACILLUS SP. TF16’DAN KSİLANAZIN KLONLANMASI, EKSPRESYONU, İMMOBİLİZASYONU, KARAKTERİZASYONU VE Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Ümmühan ÇAKMAK CLONING, EXPRESSION, IMMOBILISATION, CHARACTERIZATION OF XYLANASE FROM THERMOPHILIC GEOBACILLUS SP. TF16 AND INVESTIGATION OF INDUSTRIAL APPLICATIONS Doç. Dr. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA
Seda FANDAKLI SYNTHESIS OF PYRIMIDINE DERIVATIVE COMPOUNDS FROM CHALCONE BY MICROWAVE METHOD AND BIOLOGICAL ACTIVITIES Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Yıldız UYGUN CEBECİ ÇEŞİTLİ HETEROSİKLİK HALKALAR İÇEREN HİBRİT BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Neslihan Demirbaş
Yıldız UYGUN CEBECİ SYNTHESIS OF HYBRID COMPOUNDS CONTAINING VARIOUS HETEROCYCLIC RINGS AND INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITIES Prof. Neslihan DEMİRBAŞ
Sadık DENİZ SYNTHESIS OF THIOPHENE CONTAINING NEW 1,2,4-TRIAZOLE COMPOUNDS AND EXAMINE OF BİOLOGICAL PROPERTIES Doç. Dr. Yasemin ÜNVER
Seda FANDAKLI PİRİMİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN KALKONLARDAN MİKRODALGA YÖNTEMİ İLE SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Meltem MENTEŞE AZOL HALKALARI İÇEREN YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Meltem MENTEŞE SYNTHESİS OF NOVEL HETEROCYCLİC COMPOUNDS HAVING AZOLE RINGS Prof. Dr. Neslihan DEMİRBAŞ
Ümit DEMİRBAŞ SUBSTİTÜE BENZOTİYAZOL GRUBU İÇEREN YENİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Ümit DEMİRBAŞ SYNTHESIS, INVESTIGATION OF PHOTOPHYSICAL AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF NOVEL PHTHALOCYANINE COMPOUNDS THAT HAVE SUBSTITUTED BENZOTHIAZOLE GROUPS Prof. Halit KANTEKİN
Gülşah GÜL KILINÇ 1,3-TİYAZOL İÇERİKLİ İYONİK SIVILARIN SENTEZLENMESİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI, BİYOKİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Kemal SANCAK
Gülşah GÜL KILINÇ SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, INVESTIGATION OF BIOCHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF 1,3-THIAZOLIUM IONIC LIQUIDS Prof. Dr. Kemal SANCAK
Sibel ERSOY FLOR GRUPLARI İÇEREN YENİ F ALO İYANİNLERİN EN E İ ME AL İ E ÇİNKO F ALO İYANİNİN FO OFİ İK EL E FO OKİMYA AL ELLİKLERİNİN İN ELENME İ Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Sibel ERSOY THE SYNTHESIS OF THE NEW PHTHALOCYANINE INCLUDES FLUORINE GROUPS AND INVESTIGATION ABOUT PHOTOPHYSICAL AND PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF THE METAL-FREE AND ZINC PHTHALOCYANINE Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Merve KESKİN PROPOLİS VE ÖZÜTLERİNİN KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE ENKAPSÜLASYONU Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
Merve KESKİN DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF PROPOLIS AND PROPOLIS EXTRACTS AND ENCAPSULATION Prof. Sevgi KOLAYLI
Semra ALKAN TÜRKUÇAR DEVELOPMENT OF A NEW ON-LINE HPLC-CA METHOD FOR DETERMINING INHIBITORS AND APPLICATION OF BIOACTIVE PLANT EXTRACTS Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Semra ALKAN TÜRKUÇAR YENİ BİR ON-LİNE HPLC-CA İNHİBİTÖR BELİRLEME YÖNTEMİNİN Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Fatih ÇELİK CLICK REAKSİYONU UYGULAMALARI İLE HİBRİT 1,2,3-TRİAZOLLERİN SENTEZİ VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Kemal SANCAK
Fatih ÇELİK INVESTIGATION OF THE SYNTHESIS AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF HYBRID 1,2,3-TRIAZOLS WITH CLICK REACTION PRACTICES Prof. Dr. Kemal SANCAK
Melek KOÇ KEŞİR FTALOSİYANİNLERLE DUYARLAŞTIRILMIŞ TiO2 FOTOKATALİZÖRLERİNİN SULARDAN AMOKSİSİLİN VE Cr(VI) KALINTILARININ GİDERİLMESİNDE KULLANIMI Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
Melek KOÇ KEŞİR THE USE OF PHTHALOCYANINE SENSITIZED TiO2 PHOTOCATALYSTS FOR REMOVAL OF AMOXICILLIN AND Cr(VI) RESIDUE FROM WATER Prof. Dr. Münevver SÖKMEN