Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Tülay ZORLU
Telefon : 377 1676
E-mail :zorlut@ hotmail.com
Web :.
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 61080 TRABZON, TÜRKİYE
Telefon :+90 462 3772695
Faks :zorlut@ hotmail.com
Web :http://www.icmimarlik.ktu.edu.tr
Bölüm Hakkında :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu 1993 yılından 2000 yılına kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden KTÜ İç Mimarlık Bölümü 2000 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1993’te kurulan KTÜ İç Mimarlık Bölümü 1 profesör, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretime başlamış olmasına karşın, bugün giderek büyüyen genç, yetenekli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öte yandan ders programlarındaki derslerin bazıları başla KTÜ Mimarlık Bölümü olmak üzere, Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği ve diğer ilgili bölümlerin öğretim üyelerinin katılımı ile yürütülmektedir. Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyal ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iç mimarlık uzmanlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. KTÜ İç Mimarlık Bölümü bu anlamda işlevsel, simgesel, tinsel, estetik konforlu iç mekanların yaratılması için nitelikli, uzman, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, mekan sorunlarına ekonomik ve çağdaş gereksinimler üreten iç mimarlar yetiştirmektedir. Önerilen lisans programı iç mimar adayına yaşam kalitesini geliştirecek üretkenliği artıracak, kamu güvenliği ve sağlığını koruyacak iç mekanlar tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenmiş bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dallarından; eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca benimsenen bütünsel ve katılmalı yaklaşım serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile pekiştirilmektedir. Böylelikle öğrencilerin deneyimli mimar ve iç mimarlardan meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Lisans düzeyinde diploma veren eğitim süresi 4 yıldır ve mezunlar “İç Mimar” diploması almaktadır. Fen Bilimleri bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Tülay ZORLU İç Mimarlık zorlut@ hotmail.com 377 1676
Doç. Dr. Erkan AYDINTAN İç Mimarlık aydintan61@hotmail.com 3771678
Doç. Dr. Filiz TAVŞAN İç Mimarlık ftavsan @hotmail.com 3771675
Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI İç Mimarlık fundaacici@windowslive.com 3771684
Doç. Dr. Muteber ERBAY İç Mimarlık merbay@ktu.edu.tr 3771677
Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA İç Mimarlık sengulyk@yahoo.com 3771681
Dr. Öğr. Üyesi Dilara ONUR İç Mimarlık dilara.onur@hotmail.com -
Dr. Öğr. Üyesi Özge İSLAMOĞLU İç Mimarlık - -
Öğr. Gör. Dr. Hande Gül KANCA İç Mimarlık Anasanat Dalı handegulkanca@ktu.edu.tr 533 618 19 39
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
IMB 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5010 Seminer 0-2-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
IMB 5040 Tasarım İlkeleri ve Teorileri 3-0-0-3 Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
IMB 5050 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
IMB 5060 Mekan ve Temel Tasarım İlkeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5120 Antik Çağdan 19.yy ’a Kadar Mobilya ve İç Mekan 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5140 Aydınlatma ve Renk 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5190 Estetik Kuramı ve Mimarlık 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5290 Sanat, Bilim ve Teknoloji 3-0-0-3 Doç. Dr. Erkan AYDINTAN
IMBL 5291 Mimarlık ve Küreselleşme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 5292 Mimarlık Okumaları 3-0-0-3 Doç. Dr. Muteber ERBAY
IMBL 5293 İç Mekanda Ergonomi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5294 Kültür ve Konut 3-0-0-3 Prof. Dr. Tülay ZORLU
IMB 7650 Çocuk Mekanları 3-0-0-3 Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
IMBL 7651 İç Mekan Tasarımında Sürdürülebililik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 7652 İç Mekanda Dekoratif Elemanlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7660 Cumhurıyetten Günümüze Konut Tasarımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7661 Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Mimarisinde Camiler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7662 Konutlarda İç Mekan Organizasyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 7663 İç Mimarlıkta Restorasyonun Temel Prensipleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 7740 Konut Tipolojileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7741 Konutta Değişim 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7750 Mimari Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 7751 Çağdaş Mobilya ve İç Mimari 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7752 Kırsal Yerleşmelerde Turizm Amaçlı İç Mekanların Değerlendirilmesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7760 Nanomaterials in İnterior Architecture 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7761 Smart Home and its Applications 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7770 Mekanda Sınır Algısı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7771 Tasarımda Göstergebilim 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7772 İç Mekan Analiz Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7780 Yaratıcılık ve Tasarım İlişkisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 7790 İç Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımları 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Özge İSLAMOĞLU
IMBL 7800 Mimari Tasarım Eğitiminde Güncel Metodolojiler 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Hande Gül KANCA
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
IMBL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Tülay ZORLU Böl. Bşk 8-12 - - - -
IMBL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Erkan AYDINTAN 3045 - - - 9-10 -
IMBL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI 3025 - - - 8-10 -
IMBL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA 3019 - - - 13-15 -
IMBL5040 Tasarım İlkeleri ve Teorileri Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI YLD-1 9-12 - - - -
IMBL5050 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA YLD1 - - 9-12 - -
IMBL5290 Sanat, Bilim ve Teknoloji Doç. Dr. Erkan AYDINTAN Tekn.2 - - 13-16 - -
IMBL5292 Mimarlık Okumaları Doç. Dr. Muteber ERBAY Tekn.2 - - 9-12 - -
IMBL5294 Kültür ve Konut Prof. Dr. Tülay ZORLU Tekn2 - 9-12 - - -
IMBL7790 İç Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımları Dr. Öğr. Üyesi Özge İSLAMOĞLU YLD1 - - - 9-12 -
IMBL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI 3025 - - 8-12 - -
IMBL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Erkan AYDINTAN 3045 - - 8-12 - -
IMBL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Tülay ZORLU Böl.Bşk - - - 13-17 -
IMBL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA 3019 - - 13-17 - -
IMBL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA 3019 8-12 - - - -
IMBL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI 3025 - - 13-17 - -
IMBL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Prof. Dr. Tülay ZORLU Böl.Bşk - - - - 13-17
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5040 Tasarım İlkeleri ve Teorileri Doç. Dr.Funda Kurak AÇICI YLD1 18/04/2022 09/05/2022 09:00 06/06/2022 09:00 27/06/2022 09:00
5050 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr.Şengül YALÇINKAYA YLD1 21/04/2022 12/05/2022 13:00 09/06/2022 13:00 30/06/2022 13:00
5290 Sanat, Bilim ve Teknoloji Doç. Dr.Erkan AYDINTAN YLD1 20/04/2022 11/05/2022 13:00 08/06/2022 13:00 29/06/2022 13:00
5292 Mimarlık Okumaları Doç. Dr.Muteber ERBAY YLD1 20/04/2022 11/05/2022 09:00 08/06/2022 09:00 29/06/2022 09:00
5294 Kültür ve Konut Prof. Dr.Tülay ZORLU Bölüm Başkanlığı 19/04/2022 10/05/2022 09:00 07/06/2022 09:00 28/06/2022 09:00
7790 İç Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımları Dr. Öğr. ÜyesiÖzge İSLAMOĞLU YLD1 21/04/2022 12/05/2022 09:00 09/06/2022 09:00 30/06/2022 09:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Aylin ARAZ Spatial Organization In Cafes: Trabzon Samples Assistant Professor İlkay ÖZDEMİR
Aylin ARAZ Kafelerde Mekan Örgütlenmesi:Trabzon Örneği Yrd.Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Funda KURAK AÇICI İç Mekan Örgütlenmesinde Sınır Öğeleri : Post Modern ve Minimal Mekanlar Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Funda KURAK AÇICI THE COMPONENTS OF BOUNDARY IN SPATIAL ORGANIZATION OF INNER SPACES: POSTMODERN AND MINIMAL SPACES Asst. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Burcu EFE BRUNO TAUT’UN MİMARLIK ANLAYIŞININ TRABZON LİSESİÖZELİNDE Prof. Dr. Gülay USTA
Güler KARABEKİR KULLANICI BAĞLAMINDA PROJE ATÖLYELERİNDE FİZİKSEL KONFORUN İNCELENMESİ Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Şebnem ERTAŞ The Space Analysis of Shopping Unit Stores in Turkey Prof.Dr. Gülay K. USTA
Dilara ONUR Hastane Yapılarının İç Mekanlarının Görsel Algı Açısından Değerlendirilmesi: Acıbadem Hastaneleri Örneği Prof. Dr. Gülay K. USTA
Dilara ONUR The Evaluation of the Interior Spaces of the Health Care Buildings from the Point of Prof. Dr. Gülay K. USTA
Çiğdem DEMİRBAŞ Deprem Bölgesi Konutları İçin İç Mekanların Güvenlik Analizi Ve Çözüm Önerileri Yrd.Doç.Dr.Figen KARS
Çiğdem DEMİRBAŞ Safety Analysis and Suggestions of Solution in Interior Spaces for Earthquake Region Housing Yrd.Doç.Dr.Figen KARS
Özge SEVER Otellerde Mekansal Analiz Prof. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Özge SEVER The Space Analysis at Hotels Prof. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Gaye İlknur ÇELİK İç Mimarlık Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Analizine Yönelik Bir Çalışma Prof. Dr. Gülay USTA
Gaye İlknur ÇELİK A Study Directed to the Comparability Analysis of the Interior Architecture Educational Programs Prof. Dr. Gülay USTA
Armağan Seçil MELİKOĞLU Marka Mekanı Olarak Vitrin Tasarımının Önemi, Tüketici Davranışları Üzerinden Deneysel Bir Araştırma Doç. Dr. Ayhan USTA
Armağan Seçil MELİKOĞLU The Importance Of Shopwindow Design As A Trademark Space; An Experimental Study On Consumer Attitude Associate Prof. Dr. Ayhan USTA
Kübra ÖZLÜ Konut Yaşama Mekanlarında Yapay Aydınlatma: Trabzon Örneği Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Kübra ÖZLÜ Artificial Lighting In the House-Living Space: Sample Trabzon Ass. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Pınar KÜÇÜK Mutfak Mekanlarına Ait Sabit Donatı Yüzeylerinde Kullanıcı Tercihleri: Trabzon Örneği Yrd.Doç.Dr. Filiz TAVŞAN
Elif Sönmez Günümüz Klasik/Modern Yaşama Mekanlarında Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir İrdeleme: Trabzon Kenti Örneği Yrd.Doç.Dr. Filiz Tavşan
Elif SÖNMEZ A Study On User’s Preferences for the Present Day Classic/Modern Living Rooms: The Case Study of Trabzon Yrd. Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Erdal Güner Avangard Kuramı Modern Sanat ve Mimarlık İlişkisi Yrd.Doç. Dr. Asu Gençosmanoğlu
Erdal Güner The Relation of Avant-garde Theory, Modern Art and Architecture Asist. Prof. Asu Gençosmanoğlu
Erdinç ALP The Effect Of Interdisciplinary Teaching Approach On Students' Academic Successes And Permanence Of Learning In Probability Subject Assoc. Prof. Dr. Bülent GÜVEN
Burcu EFE The Examining of the Architectural Understanding of Bruno Taut in the Example of Prof.Dr. Gülay K. USTA
Hamide TEMEL YAPAY AYDINLATMA - VİTRİN İŞLEVİ İLİŞKİSİ;GİYİM MAĞAZALARI ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN
Hamide TEMEL The Relationship Between Artificial Lighting and Store Function; A Case of Apparel Stores Assist.Prof.Dr. Erkan AYDINTAN
Pınar Yorulmaz Poliklinik Oturma Elemanı Kullanıcı Tercihleri: Trabzon Kent Hastaneleri Örneği Yr.Doç.Dr. Erkan Aydıntan
Pınar Yorulmaz Polyclinic Seating Furniture’s Users Choices: City of Trabzon asist. Prof. Erkan Aydıntan
Serap FAİZ Cumhuriyet Modernizmi Bağlamında 1960-1979 Dönemi Apartman Tipi Konutlardaki Mekansal Değişimler: Trabzon Örneği Yrd. Doç. Dr. Tülay ZORLU
Serap FAİZ SPATIAL CHANGES IN THE APARTMENT TYPE OF RESIDENCE OF THE 1960-1979 PERIODS AS RESPECT TO REPUBLIC MODERNISM: TRABZON EXAMPLE Yrd. Doç. Dr. Tülay ZORLU
Nihle BOZDAĞ Gerçeklik ve Mekan:Melez Mekan Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN
Serkan Sipahi Otel İç Mekanlarında Enerji Kullanımı Açısından Sürdürürebilirlik Antalya Örneği Doç.Dr. Filiz TAVŞAN
Nihle BOZDAĞ REALITY AND SPACE HYBRID SPACE ARCHITECTURE Assist. Prof. Dr. Erkan AYDINTAN
Hande Gül KANCA Alışveriş Merkezlerindeki Yapay Aydınlatmanın Niteliksel ve Niceliksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi:TraBZON örneği Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Narmin AKBARİHAMED YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN GÜNÜMÜZ KONUTLARINDA İÇMEKAN YÜZEY KAPLAMA MALZEME TERCİHLERİ VE TERCİH NEDENLERİ ÜZERİNE BİR İRDELEME: TRABZON ÖRNEĞİ Doç.Dr. Erkan AYDINTAN
Semiha İSLAMOĞLU İLK KADEME EĞİTİM YAPILARINDAKİ DERSLİKLER ÜZERİNE ERGONOMİK BİR DEĞERLENDİRME Doç.Dr. Tülay ZORLU
Aslan NAYEB KHOSROSHANİ HASTANE ACİL SERVİS İÇ MEKAN ORGANİZASYONU VE HİZMET KALİTESİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TRABZON ÖRNEĞİ Doç.Dr. Erkan AYDINTAN
Gamze ÇAPKINOĞLU BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ VE MİMARLIK: BERNARD TSCHUMI ÖRNEĞİ Doç. Dr. Muteber ERBAY
Gamze ÇAPKINOĞLU THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND ARCHITECTURE: THE CASE OF BERNARD TSCHUMI Doç. Dr. Muteber ERBAY
Asiye SIRTKAYA UZUN THE EFFECT OF THE INTERIOR DESIGN OF KONYA SCIENCE CENTER ON ITS USERS Assoc. Prof. Şebnem ERTAŞ BEŞİR
Ece YILDIRIM DÖNÜŞÜMSEL PLANLAMA KAPSAMINDA ATIL KALAN OFİS BİNALARININ ÜNİVERSİTE OLARAK YENİDEN KULLANILMASI DOÇ.DR. FİLİZ TAVŞAN
Asiye SIRTKAYA UZUN KONYA BİLİM MERKEZİNİN İÇMEKAN TASARIMININ KULLANICILARI ÜZERİNDEKİ ETKİS Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR
ZEYNEP YANILMAZ SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMEL EĞİTİM YAPILARINDA İÇ MEKÂN KONFOR KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DOÇ.DR. FİLİZ TAVŞAN
Semiha İSMAİLOĞLU İLK KADEME EĞİTİM YAPILARINDAKİ DERSLİKLER ÜZERİNE ERGONOMİK BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Tülay ZORLU
Semiha İSMAİLOĞLU AN ERGONOMIC ASSESSMENT ABOUT THE CLASSROOMS IN THE FIRST STAGE EDUCATION BUILDING Assoc. Prof. Tülay ZORLU
İmran KAVAZ ÇOCUKLARDA MEKANSAL ALGI VE TERCİHLER: İLKOKUL DERSLİKLERİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tülay Zorlu
Sümeyra AKGÜN İÇ MEKÂN VE MOBİLYA TASARIMI KAPSAMINDA AKILLI MALZELERİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Sümeyra AKGÜN INVESTIGATION OF SMART MATERIALS WITHIN THE SCOPE OF INTERIOR AND FURNITURE DESIGN Assoc. Prof. Filiz TAVŞAN
Dilara ONUR Hastane Yapılarının İç Mekanlarının Görsel Algı Açısından Değerlendirilmesi: Acıbadem Hastaneleri Örneği Doç. Dr. GÜLAY USTA
Aslan NAYEB KHOSROSHAHI A SURVAY ON THE RELATION BETWEEN INTERIOR ORGANIZATION AND Assoc.Prof.Dr.Erkan AYDINTAN
Zeynep YANILMAZ EVALUATION OF INDOOR COMFORT CONDITIONS IN SUSTAINABLE BASIC EDUCATION BUILDINGS Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Serkan SİPAHİ SUSTAİNABİLİTY ENERGY USAGE OF HOTEL INTERIORS: EXAMPLE OF ANTALYA Assoc. Prof. Filiz TAVŞAN
Narmin AKBARIHAMED STRUCTURAL BIOLOGY IN TERMS OF USE AN INTERIOR SURFACE COATING MATERIALS DISCUSSION IN PRESENT-DAY HOUSING: THE CASE OF TRABZON Doç. Dr. Erkan AYDINTAN
İmran KAVAZ SPATIAL PERCEPTION AND PREFERENCES IN CHILDREN: PRIMARY SCHOOL CLASSROOMS EXAMPLE Doç. Dr. Tülay Zorlu
Hüseyin KESKİN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KIRSAL MEDRESELER: TRABZON YÖRESİ KIRSAL MEDRESELERİ Doç. Dr. Tülay ZORLU
Hüseyin KESKİN ABSTRACTION RURAL MEDRESE AS A CULTURAL HERITAGE: TRABZON PROVINCE’S RURAL MEDRESES Doç.Dr. Tülay ZORLU
Zeynep Nilsun KONAKOĞLU ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ İÇ MEKÂN YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Doç. Dr. Funda KURAK AÇICI
Zeynep Nilsun KONAKOĞLU AN INVESTIGATION OF THE INDOOR EFFICACY OF SPECIAL EDUCATION CLASSROOMS: A CASE OF TRABZON Assoc. Prof. Funda KURAK AÇICI
Pınar KÜÇÜK The User s Choices for the Fixed Cabinet Surfaces in the Kitchen Area: Yrd. Doç. Dr. Filiz OVALI TAVŞAN
İrem BEKAR PANDEMİ/AFET DURUMU VE SONRASINDA MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM EĞİTİMİNDE BOLOGNA PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÜZERİNDEN DİJİTAL STAJ KURGUSUNUN GELİŞMESİ Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR
Hande EYÜBOĞLU Yaşlılık, Yerinde Yaşlanma ve Konut Prof. Dr. Tülay ZORLU
Hande EYÜBOĞLU Aging, Aging in Place and Housing Prof. Dr. Tülay ZORLU
İrem BEKAR Development Of The Digital Internship Over Bologna Program Competences In The Education Of Architecture, Plannıng and Desıgn On Pandemic/Calamity Assoc. Prof. Şebnem ERTAŞ BEŞİR
Serenay ULUSOY ÜST YÜZEY KAPLAMALARI ÖZELİNDE İÇ MEKÂN YAPISAL DETAYLARI ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA ÖNERİSİ Doç. Dr. Muteber ERBAY
Serenay ULUSOY A CLASSIFICATION PROPOSAL ON INTERIOR STRUCTURAL DETAILS SPECIFIC TO UPPER SURFACE COATINGS Assoc. Prof. Muteber ERBAY
Şebnem ERTAŞ Türkiye’de Alışveriş Birimleri Mağazaların Mekansal Analizleri Prof. Dr. Gülay USTA
Güler KARABEKİR INVESTIGATION OF PHYSICAL COMFORT IN PROJECT WORKSHOPS REGARDING THE CONTEXT OF USERS Associate Professor Filiz TAVŞAN
Ece YILDIRIM DÖNÜŞÜMSEL PLANLAMA KAPSAMINDA ATIL KALAN OFİS BİNALARININ ÜNİVERSİTE OLARAK YENİDEN KULLANILMASI Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Ece YILDIRIM REUSE OF IDLE OFFICE BUILDINGS AS UNIVERSITY WITHIN THE SCOPE OF TRANSFORMATIONAL PLANNING Assoc. Prof. Dr. Filiz TAVŞAN
Havva Beril BAL ÇOCUK MOBİLYASI TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Havva Beril BAL SUSTAINABLE APPROACHES FOR CHILDRENS FURNITURE DESIGN Assoc. Prof. Dr. Filiz TAVŞAN
Hande Gül KANCA ASSESSMENT OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE FEATURES OF ARTIFICIAL LIGHTING IN SHOPPING MALLS: TRABZON EXAMPLE Asst. Prof. Dr. Filiz TAVŞAN
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı