Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Erol ÇAPKIN
Telefon :04623778056
E-mail :ecapkin@ktu.edu.tr
Web :http://aves.ktu.edu.tr/ecapkin
Adres : KTÜ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 61530 ÇAMBURNU/ TRABZON
Telefon :+90 462 752 24 19
Faks :ecapkin@ktu.edu.tr
Web :www.deniz.ktu.edu.tr
Bölüm Hakkında :
Fakültenin ana yerleşkesinde bulunan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 1982 de kurulmuştur. Bölüm eş zamanlı olarak iki lisans programını yürütmekte olup her program için yılda 85 öğrenci kabul etmektedir.Bölüm dört ana Bilim Dalından oluşmaktadır.Bunlar; Balıkçılık Yönetimi, Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları , Deniz Ekolojisi, İşleme ve Değerlendirme dir. Bölümün araştırma alanları genel olarak; balıkçılık yönetimi, akuakültür, işleme ve pazarlama, akuatik toksikoloji, moleküler biyoloji, deniz ekolojisi, oşinografi ve balık hastalıklarıdır.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU Deniz Ekolojisi aguner@ktu.edu.tr 04623778068
Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER Balıkçılık Yönetimi cdincer@ktu.edu.tr 04627464045 (8279)
Prof. Dr. Erol ÇAPKIN Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları ecapkin@ktu.edu.tr 04623778056
Prof. Dr. Ersan BAŞAR Balıkçılık Yönetimi ebasar@ktu.edu.tr 0462 3778283
Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ Balıkçılık Yönetimi ertug@ktu.edu.tr 7522419
Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ Deniz Ekolojisi fatma.tellikarakoc@ktu.edu.tr 3778065
Prof. Dr. Hacer SAĞLAM Balıkçıklık Yönetimi hemral@yahoo.com 04623778030
Prof. Dr. İlhan ALTINOK Deniz Ekolojisi ialtinok@ktu.edu.tr 0462 752 2805/130
Prof. Dr. Kadir SEYHAN Balıkçılık Yönetimi seyhan@ktu.edu.tr 0462 3778079
Prof. Dr. Kadir SEYHAN Denizcilik Ekonomisi ve Politikası seyhan@ktu.edu.tr +90 462 377 8079
Prof. Dr. Muhammet BORAN Deniz Ekolojisi mboran@ktu.edu.tr 0462 3778103
Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU Deniz Ekolojisi muzaffer@ktu.edu.tr 04623778057
Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları nbascinar@gmail.com 0462 3778082
Prof. Dr. Nigar ALKAN Deniz Ekolojisi nalemdag @ktu.edu.tr 04623778009
Prof. Dr. Sevim KÖSE İşleme ve Değerlendirme sevimk@ktu.edu.tr 3778063
Doç. Dr. Coşkun ERÜZ Deniz Ekolojisi ceruz@ktu.edu.tr 04623778080
Doç. Dr. Sercan EROL Su Ürünleri İşlemeTeknolojisi sercerol@ktu.edu.tr 04627464045 (8279)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHİN Balıkçılık Yönetimi asahin@ktu.edu.tr 462- 3778053
Dr. Öğr. Üyesi İlknur YILDIZ Deniz Ekolojisi ilknurkktu.edu.tr 3778060
Dr. Öğr. Üyesi Koray ÖZŞEKER Deniz Ekolojisi koray_ozseker@mynet.com 0462-3778077
Dr. Öğr. Üyesi Rafet Çağrı ÖZTÜRK Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları rcozturk@ktu.edu.tr 462- 3778066
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ATASARAL Deniz Ekolojisi satasaral@ktu.edu.tr 0462 377 80 94
Öğr. Gör. Dr. Bekir TUFAN Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme bekirtufan@ktu.edu.tr 04623778053
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
BTB 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
BTB 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
BTB 5010 Seminer 0-2-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
BTB 5110 Su Ür. Sekt. Yapı ve Politikalar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 5150 Data Processing in Fisheries 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 5170 Balık Fizyolojisi 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BTB 5180 Fisheries Oceanography 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BTBL 5221 Marine Nutraceuticals and Functional Foods 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 5240 Deniz Kirliliği 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BTB 5270 Denizel Fitoplankton ve Fitoplankton Dinamiği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 5300 Kıyısal Oşinografi 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BTB 5310 Laboratory Techniques in Fisheries Research 3-0-0-3 Prof. Dr. Kadir SEYHAN
BTBL 5410 Balık Fenolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5420 Türkiye Denizleri Oşinografisi 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BTBL 5430 Techniques in Microbiology 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5440 Deniz Ekosistemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5450 Seafood Storage and Transportation Techniques 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5451 Analysis in Seafood Safety 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5460 Balıkçılıkta Kimyasal Toksikoloji 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BTBL 5470 Ecosystem Modelling 3-0-0-3 Prof. Dr. Kadir SEYHAN
BTBL 5500 Su Ürünlerinde Kalite Analizleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5510 Akuakültürde Kapalıdevre Sistemler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 5511 Su Ürünlerinde Gıda Güvenliği ve Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5512 International Seafood Trade 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 5514 Balıkçılık Arş.Örnekleme Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 6010 Seminer 0-2-0-1 İlgili Öğretim Üyesi
BTB 7110 Balıkçılık ve Kıyı Ekosistemine Etkileri 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
BTBL 7111 Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7113 Balıkçı Organizasyonları ve Balıkçılık Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7115 Deniz Koruma Alanları 3-0-0-3 Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
BTB 7130 Deniz Kirliliği Ölçüm Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7131 Deniz Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kont. 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7132 Su Ürünlerinde Kimyasal Analiz Yöntemleri 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Bekir TUFAN
BTB 7141 Av Araçlarının Model Deneyleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7143 Av Gücü Standardizasyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7150 Denizlerde Pelajik Canlıların Dinamikleri ve Dağılımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7151 İçsu Balıkçılığı ve Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7152 Gastric emptying and modelling in fishes 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7153 Denizlerde Dip Canlıların Dinamikleri ve Dağılımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7170 Fisheries By-Products 3-0-0-3 Prof. Dr. Sevim KÖSE
BTBL 7171 Gıdalarda Duyusal Değerlendirme Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7174 Monitoring Biotoxins in Seafoods 3-0-0-3 Prof. Dr. Sevim KÖSE
BTBL 7177 Su Ürünleri Pazarlamasında Ecolabelling. 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7180 Denizlerde Birincil Üretim 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7181 Toksik Mikro Algler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7182 Zooplankton 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7183 Türk Denizleri Biyolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7191 Deniz ve Balıkçılık Meteorolojisi 3-0-0-3 Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
BTB 7192 Çevresel Oşinografi 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Koray ÖZŞEKER
BTBL 7194 Oşinografik ve Meteorolojik Aletler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7214 Presentation and Writing Technique 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7215 Noninfectious Fish Diseases 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7216 Akuatik Toksikoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7218 Bakteriyel Balık Hastalık.Teşhis ve Tedavisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7220 Kirletici Kaynakların Yönetimi 3-0-0-3 Prof. Dr. Erol ÇAPKIN
BTBL 7221 Ötrofikasyon ve Kontrolü 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7222 Toksikolojide Laboratuvar Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7223 Kıyılarda Su Kirliliği Kontrolü 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7230 Yetiştiriciliğin Temel Esasları 3-0-0-3 Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR
BTBL 7232 Damızlık Yönetimi ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7233 Sucul Hayvanlarda Biyoenerjetik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7235 Kültür Balıklarında Bes. Gerek.ve Yem Haz. 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7240 Integrated Coastal Zone and Port Management 3-0-0-3 Prof. Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU
BTBL 7241 Global Climate Change and Oceanography 3-0-0-3 Prof. Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU
BTBL 7242 Ecogeographic Analysis of the Marine Ecosystems 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7243 Anthropogenic Processes in Coastal Ecosystems 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7250 Eser Element Analizlerinde Drşt. 3-0-0-3 Prof. Dr. Nigar ALKAN
BTBL 7251 Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Nigar ALKAN
BTBL 7252 Kirlilik Kay. ve Balıkçılığa Etk. 3-0-0-3 Prof. Dr. Nigar ALKAN
BTBL 7260 Deniz. İstilacı Türler ve Biyolojik İstila 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7261 Deniz Balıklarında Beslenme Ekolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Hacer SAĞLAM
BTBL 7262 Balıklarda Üreme Biyolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Hacer SAĞLAM
BTBL 7270 Balıkçılıkta Genetik Teknikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7271 Denizel Çift Kabuklu Yumuşakçalar 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ATASARAL
BTBL 7272 Omiksler ve Uygulamaları 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ATASARAL
BTBL 7275 Aquatik Canlı Populasyon Genetiği ve Evrimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7280 Ekotoksikoloji ve Biyoindikatör Organizmalar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7291 Deniz Dibi Akustik Sınıf. ve Haritalama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7312 Uluslararası Denizcilik ve Balıkçılık Sözleşmeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7320 Pelajik Copepodlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7330 Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7340 Ağların Hidrodinamik Tasarımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 7341 Balıkçı Gemileri Tasarımı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BTBL 7350 İç Su Ekosistemlerinde Ağır Metal Kirliliği 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Koray ÖZŞEKER
BTBL 7370 Gıda Üretiminde Yenilikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
BTB 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0İlgili Öğretim Üyesi
BTB 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BTB 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BTBU 8001Uzmanlık Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BTBU 9001Uzmanlık Alan Dersi 3TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BTBU 9002Uzmanlık Alan Dersi 4TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
BTBL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR D6 - /13-14 - - -
BTBL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Sevim KÖSE D6 10-11 - - - -
BTBL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. İlhan ALTINOK D2 9-12 - - - -
BTBL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR D2 - - 9-10 - -
BTBL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Nigar ALKAN D2 - - - - 8-10
BTBL6000 Doktora Tezi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ATASARAL D6 - - 9-10 - -
BTBL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Coşkun ERÜZ D2 - 13-14 - - -
BTBL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR Seminer Salonu - - 8-12 - -
BTBL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Sevim KÖSE D6 13-17 - - - -
BTBL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Nigar ALKAN D2 - 8-12 - - -
BTBL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Doç. Dr. Coşkun ERÜZ D2 - - - 13-17 -
BTBL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ATASARAL D2 - - - 8-12 -
BTBL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. İlhan ALTINOK D6 - - - 13-17 -
BTBL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. İlhan ALTINOK D6 - - - - 8-12
BTBL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR D2 - - - - 13-17
BTBL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Nigar ALKAN D2 - - 13-17 - -
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Muhammet BORAN FARKLI İŞLEM UYGULANARAK DONDURULAN HAMSİLERDE MUHAFAZA SÜRESİNCE OLUŞAN KALİTE DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİ Doç.Dr. Hikmet KARAÇAM
Huriye ARIMAN TRABZON SAHİLLERİNDE MİDYELERİN (Mytilus galloprovincialis LAM.) İLK YAZ BÜYÜMESİ Doç.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Hacer ÇANGAL TRABZON SAHİL ŞERİDİNDEKİ MİDYELERDE Mytilus galloprovincialis LAM. BÜYÜME, GELİŞME ÖZELLİKLERİ VE KONDİSYON DEĞİŞMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRRMA Doç. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Coşkun ERÜZ “UPWELLING” SİRKÜLASYONUNUN TANIMLANMASI VE GÜNEYDOĞU KARADENİZ (TRABZON) KIYILARINDA VARLIĞININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Mehmet ULUPINAR BÜYÜK GIRGIR TAKIMLARININ YATIRIM VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN EKONOMİK ANALİZİ Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Bilal AKBULUT DENİZ KAFESLERİNDE YETİŞTİRİLEN ALABALIKLARDA BÜYÜME, YEM DEĞERLENDİRME VE STOK YOĞUNLUKLARI Prof. Dr. M.Salih ÇELİKKALE
Nigar ALEMDAĞ RİZE FIRTINA DERESİNİN ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Doç. Dr. Hikmet KARAÇAM
Osman DEMİREL AKUSTİK İSKANDİL VERİLERİNE GÖRE DİP YAPILARININ HİDROGRAFİK PLANLARI VE ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLERİ Doç. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Nüket SİVRİ DENİZ SUYU KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE NİTRİFİKASYON BAKTERİLERİNİN ÖNEMİ Doç.Dr. Hikmet KARAÇAM
Mustafa ZENGİN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nord. 1840) AVCILIĞINDA DİP TROL AĞLARININ SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Doç.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Cengiz MUTLU DOĞU KARADENİZ’DEKİ HAMSİ ( Engraulis encrasicolus, LINNAEUS, 1758) BALIKLARININ BAZI POPULASYON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
İsmail ÖZTÜRK MİDYELERDE (Mytilus galloprovincialis, LAMARCK, 1819) BAKTERİYEL KONTAMİNASYON VE BAZI AĞIR METAL (Cu, Pb, Zn) BİYOAKÜMÜLASYONU Doç. Dr. Hikmet KARAÇAM
Şenol AKIN DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA DENİZ YÜZEY AKINTILARI Doç. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Bülent VEREP TRABZON KIYILARINDA DENİZ KAFESLERİNE ETKİYEN ÇEVRESEL KUVVETLER Doç. Dr. Fehmi DURUKANOĞLU
Cemalettin ŞAHİN DOĞU KARADENİZDEKİ AKMİDYE (Anadara cornea, REEVE,1844)’NİN BAZI POPULASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Nimet Selda SAĞLAM MEZGİTLERDE (Merlangius merlangus euxini, N. 1830) BESLENME FİZYOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Sebahattin KUTLU SALAMURA HAMSİLERDE DAYANMA SÜRESİ VE KALİTE DEĞİŞİMLERİ Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Nadir BAŞÇINAR PASİFİK KEFALİ (Mugilso-iuy, BASILEWSKYY,1855)’NİN BİYO-EKOLOJİK ÖZELLIKLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
İlker Zeki KURTOĞLU GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (Oncorhynchus mykiss) ÜREME ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Mustafa BAHAR TRABZON KIYILARINDA RADYASYON VE ISI DENGESİNİN TESPİTİ Prof. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Filiz ÖZER DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YER-DENİZ-ATMOSFER ETKİLEŞİMİ Prof. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Yüksel MALKOÇ SAMSUN ÜZERİNDE MEYDANA GELEN YAĞMUR MİKTARLARININ UYDU VERİLERİ YARDIMIYLA TAHMİNİ Prof. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Ersan BAŞAR SÜRMENE KOYU’NDAKİ BAZI TELEOST BALIKLARIN PELAJİK YUMURTA VE LARVALARININ MEVSİMSEL DAĞILIMI Yrd. Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Mehmet AYDIN MEZGİT GALSAMA AĞLARININ SEÇİCİLİK PARAMETRELENİN HESAPLANMASI Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Ercan KÜÇÜK DENİZ LEVREĞİNİN (Dicentrarchus labrax) DOĞU KARADENİZ’DEKİ BÜYÜME PERFORMASININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Hacer EMİRAL DOĞU KARADENİZ’DEKİ DENİZ SALYANGOZU, Rapana thomasiana GROSS, 1861, ‘NUN YUMURTA KÜTLESİ, KAPSÜL İÇİ VE DIŞI LARVAL GELİŞİMİ Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Ali Şefik SELİMOĞLU TRABZON KIYI SULARINDA BULUNAN YENGEÇ TÜRLERİNDE Liocarcinus vernalis (Risso,1816) ve Pachygrpsus marmoratus (Fabricius,1787)’ un BAZI BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNE
Serap AY TRABZON PİYASASINDA TAZE OLARAK SATILAN BALIKLARIN KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Sevim KÖSE
Cennet ÜSTÜNDAĞ DENİZ KAFESLERİ VE TATLISU HAVUZLARINDA STOKLANAN GÖKKUŞAĞI (Oncorhynchus mykiss) ANAÇLARININ YUMURTA VERİM ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Mehmet Zeki ALKAN KAYNAK ALABALIĞININ (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814) DOĞU KARADENİZ KOŞULLARINDA DENİZ SUYU VE TATLI SUDA BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Veysel BİÇER KARBAMAT GRUBU İNSEKTİSİTLERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) VE LEPİSTES BALIKLARI (Poecilia reticulata) ÜZERİNDEKİ AKUT TOKSİKOLOJİK ETKİLERİ Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Erdinç GÜNEŞ TRABZON KIYILARINDA PİSİ BALIKLARI (Platicthys flesus lucus)’NIN BAZI POPULASYON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Yücel UZUNCAN HAMSİ (Engraulis enncrasicholus), İSTAVRİT (Trachurus mediterraneaus) VE MEZGİTTEN (Merlangius merlangius) SURİMİ ÜRETİMİ Yrd. Doç. Dr. Sevim KÖSE
Kemal YILMAZ GÖKKUŞAĞI (Oncorhynchus mykiss) VE KAYNAK (Salvelinus fontinalis) ALABALIKLARININ FARKLI STOKLAMA YOĞUNLUKLARINA TEPKİLERİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Şakir ÖZÇOBAN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ SOLAKLI DERESİNİN HİDRODİNAMİK MODELİ Yrd. Doç. Dr. Ercan KÖSE
Bülent SÖNMEZ SOLAKLI DERESİNDEN GELEN KİRLETİCİLERİN KIYISAL BÖLGEDEKİ DAĞILIMININ MATEMATİKSEL MODELİ Yrd. Doç. Dr. Ercan KÖSE
Erol KAYALI DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ HAMSİ (Engraulis encrasicholus) VE İSTAVRİT (Trachurus mediterraneus) BALIKLARININ BİYOEKOLJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Kadir SEYHAN
Önder YILDIRIM BALIKHANE ATIKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NIN BESLENMESİNDE KULLANIM OLANAKLARI Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Rahşan Evren MAZLUM KARADENİZ EKOSİSTEMİNDEKİ Mnemiopsis leidyi (CTENOPHORE) ve Rhisostoma pulmo (SCYPOZOA)’NIN EKO-FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. Kadir SEYHAN
Mehmet Derya MAZLUM DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ALABALIK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN BAZI TİCARİ YEMLERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) İÇİN BİYO-EKONOMİK ANALİZİ Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Ali DEĞİRMENCİ ALBİNO VE NORMAL PİGMENTLİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NIN KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME PERFORMANSI Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Funda TABAK RİZE SAHİLLERİNDE FEKAL KİRLENMENİN BOYUTLARIÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Selda ÖZTÜRK SAGİTTA SETOSA’NIN SÜRMENE KOYU’NDAKİ ZAMANA BAĞLI DAĞILIMI VE POPULASYON YAPISI Yrd.Doç.Dr. A. Muzaffer FEYZİOĞLU
Bahadır EYÜBOĞLU ALBİNO ve NORMAL PİGMENTLİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI ( Oncorhynchus mykiss) ANAÇLARINDAN ELDE EDİLEN YUMURTA VE YAVRULARIN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Mehmet Emin ERDEM HAMSİ Ve MEZGİT BALIKLARININ BUZ İle MUAMELE EDILIP BUZDOLABINDA SAKLANMASININ KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Sevim KÖSE
Serkan PULAT BALIKTAN MANTI DENEMESİ VE MUHAFAZA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Erol ÇAPKIN TRABZON LİMANI VE ÇEVRESİNDE BAZI KİRLETİCİLERİN ZAMANSAL VE ALANSAL DAĞILIMI Doç.Dr. Muhammet BORAN
Şebnem ERKEBAY DERİN DENİZ DEŞARJI İLE BOŞALTILAN ATIKLARIN YAYILIM VE ETKİLERİNİN İZLENMESİ VE MODELLENMESİ Yrd.Doç.Dr. Ercan KÖSE
İlknur KURT KARADENİZ 'DE BİRİNCİL ÜRETİMİ ETKİLEYEN CYANOBACTERİUM SYNECHOCOCCUS 'UN MEVSİMSEL VE UZAYSAL DAĞILIMI Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Abdullah KOÇ SÖĞÜTLÜ DERESİ (TRABZON) ÜZERİNE KURULAN ALABALIK İŞLETMELERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Abdulaziz GÜNEROĞLU DENİZEL VERİLERİN CBS TEKNİĞİ İLE MODELLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Ercan KÖSE
Semih ENGİN DOĞU KARADENİZ KIYISAL DENİZ EKOSİSTEMİNDE, EŞKİNA BALIĞININ (Sciaena umbra) BAZI BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Kadir SEYHAN
Savaş KILIÇ Yeniçağa Gölündeki Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758) Populasyonu Ve Avcılığı Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Gökhan BORAN Balık Yağı Kalitesinin Depolama Sıcaklığına ve Süresine Bağlı Değişimi Prof.Dr.Hikmet KARAÇAM
Necati GENÇ Doğu Karadeniz'deki Gırgır Teknelerinin 1996-1997 ve 1997-1998 Sezonları İçin Ekonomik Değerlendirilmesi Doç Dr. Kadir SEYHAN
Kazım UYSAL RÜZGAR VERİLERİ KULLANARAK DOĞU KARADENİZ’DE TASARIM DALGASI TAHMİNİ Prof. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Adnan SAYIN DEĞİRMENDERE HAVZASINDA BAZI KİRLETİCİLERİN DÜZEYLERİ VE ORTAMA ETKİLERİ Prof. Dr.Hikmet KARAÇAM
Funda TABAK DIMENSIONS OF FECAL CONTAMINATION IN RIZE COAST Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Selda ÖZTÜRK TEMPORAL DISTRIBUTION AND POPULATION STRUCTURE OF SAGITTA SETOSA IN SURMENE BAY Asst. Prof. Dr. A. Muzaffer FEYZİOGLU
Bahadır EYÜBOĞLU THE INVESTIGATION Of DEVELOPING Of EGGS And PROGENIES WHICH HAS OCCURRENCE FROM ALBINO And NORMAL PIGMENTED RAINBOW TROUT(ONCORHYNCHUS MYKISS) BROODS Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Nurcan BALTA SAME OBSERVATION GASTRIC EMPTYING IN RAPANA THOMASIANA FED ON NATURAL PREY UNDER LABORATORY CONDITIONS Assoc. Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Adnan SAYIN SOME POLLUTANTS LEVELS AT DEĞİRMENDERE AREA AND THEİR EFFECTS TO ENVİRONMENT Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Mehmet Emin ARICI THE COMPARISON Of The STORAGING ANCHOVY And WHITING At REFRIGERATOR AFTER KEEPING THEM In ICE To The TRADITIONAL METHOD In Order To TEST THEIR QUALITY Asst. Prof. Dr. Sevim KOSE
Serkan PULAT DETERMINATION THE SHELF LIFE AND APPLICABILITY OF MANTI ON FISH Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Erol ÇAPKIN TEMPORAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF SOME POLLUTANTS IN AND AROUND THE TRABZON HARBOR Assoc. Prof. Dr. Muhammet BORAN
Şebnem ERKEBAY DISPERSION AND EFFECT MONITORING AND MODELLING OF DEEP SEA DISCHARGED POLLUTANTS Asst. Prof. Dr. Ercan KÖSE
İlknur KURT SEASONAL AND SPATİAL DİSTRİBUTİON OF CYANOBACTERİUM SYNECHOCOCCUS WHİCH INFLUENCES TO PRİMARY PRODUCTİON İN BLACK SEA Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Abdullah KOÇ THE STATUS, PROBLEMS AND POSSİBLE SOLUTİON OF RAİNBOW TROUT FARMS ON THE SÖĞÜTLÜ RİVER OF TRABZON Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Abdulaziz GÜNEROĞLU MODELING SEA DATA by USING GIS Asst. Prof. Dr. Ercan KÖSE
Semih ENGİN SOME BIO-ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BROWN MEAGRE (Sciaena umbra) Assoc. Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Gökhan BORAN Changes of Fish Oil Quality Due to Storage Temperature and Time Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Savaş KILIÇ Population And Fishing of Carp (Cyprinus Carpio L., 1758) in Yeniçağa Lake Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Zeynel Bostancı Seyhan, Ceyhan ve Asi Nehirlerinde Yaşayan Balıkların Sistematik Yönden İncelenmesi Prof. Dr. Kadir Seyhan
Zeynel Bostan Taxsonomic Investigation of Freshwater Fish Fauna Living in Seyhan, Ceyhan and Asi River Prof. Dr. KAdir Seyhan
Selda GENÇ TAZE TÜKETİME SUNULAN BAZI BALIK TÜRLERİNDE Listeria monocytogenes, Vibrio parahymoliticus, TOPLAM MEZOFİL BAKTERİ ve FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYILARININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Selda GENÇ Presence of Listeria monocytogenes and Vibrio parahymoliticus and Determination of Total Mesophilic Bacteria and Fecal Coliform Bacteria in some of the fish that consumed freshly Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
İlker Boran STCW-F Sözleşmesi ve Türkiye Prof.Dr.Ertuğ Düzgüneş
İlker Boran STCW-F Convention and Turkey Prof.Dr.Ertuğ Düzgüneş
Bekir Tufan Doğu Karadeniz Bölgesinde Ticari Olarak Avcılığı Yapılan Hamsi (Engraulis encrasicolus) Doç.Dr.Sevim Köse
Bekir Tufan Investigatig of The Total Lipid + Phospholipid and Fatty Acid Composition of Three Doç.Dr.Sevim Köse
Cemil ALTUNTAŞ : Viral Hemorajik Septisemi (VHS) Virüsünün Trabzon, Yomra Koyunda Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) Populasyonunda Yayılımı, Mevsimselliği ve Kültür Balıkçılığına Etkisinin Belirlenmesi Doç.Dr.Hamdi ÖĞÜT
Cemil Altuntaş Determining Occurence of Viral Hemorrhagic Septicemia Virus (VHSV) in Whiting (Merlangius merlangus euxinus) Population and Its Impacts on Farmed Fish in Yomra Bay Doç.Dr. Hamdi ÖĞÜT
Oğuzhan Eroğlu Karadeniz’in Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Mersin Balığı Türlerinin (Acipenser stellatus PALLAS, 1771, Acipenser gueldenstaedtti BRANDT, l833, Huso huso LINNAEUS, 1758) Mitokondrial DNA Sekans Analizi Yöntemiyle Tanımlanması Prof.Dr.İbrahim OKUMUŞ
Oğuzhan Eroğlu Characterization of Three Sturgeon Species (A. stellatus Pallas, 1771, A. gueldenstaedtii Brandt, 1833, H. huso Linnaeus, 1758) from Black Sea Coasts of Turkey by mtDNA Sequence Analysis Prof.Dr.İbrahim OKUMUŞ
Halis Boran Maneb ve Karbaril Aktif Maddelerini İçeren Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalıkları(Oncorhynchus mykiss) Üzerine Olan Histopatolojik Etkilerinin Belirlenmesi Doç.Dr. İlhan Altınok
Halis Boran Determination of Histopathological Effects of Maneb and Carbaryl to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Doç.Dr.İlhan Altınok
Tuna Özcelep Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Görülen Parazitler ve Türkiye’deki Durum Doç.Dr.İlhan Altınok
Tuna Özcelep Fish Parasites in the Turkey Asso.Prof.İlhan Altınok
Habib Bal : Deniz Levreklerinde (Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758) Sindirim Üzerine Bazı Gözlemler Prof.Dr.Kadir SEYHAN
Habib Bal Investigation Feeding Physiology of Sea Bass (Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758) Prof. Dr. Kadir Seyhan
Mehmet Bayram Akdeniz, Karadeniz Ve Paris Memorandumlarında Tutuklanan Türk Bayraklı Gemilerin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.Ersan Başar
Mehmet Bayram Analysis of Turkish Flagged Ships Detained at Paris, Mediterranean, and Blacksea Memorandums Yrd.Doç.Dr. Ersan Başar
Kenan GEDİK 2Rize Sahilinde Bazı Kirleticilerin Mevsimsel ve Hacimsel Dağılımı Prof.Dr. Muhammet BORAN
Kenan GEDİK Seasonal and Temporal Distribution of Some Pollutants off Rize Coast Prof. Dr. Muhammet BORAN
Mustafa TÜRE Lactococcus garvieae’nın Fenotipik ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Mustafa TÜRE Determination of the Phenotypic and Genetic Diversty of Lactococcus garvieae Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Şirin FİRİDİN Türkiye Sularındaki İşkine(Sciaena umbra) ve Kötek (Umbrina cirrosa) Balıklarının Populasyonlarıın Genetik Analizi Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Şirin FİRİDİN Genetic Analysis of Brown Meagre(Sciaena umbra Linneaus ,1758) and Shi Drum(Umbrina cirrosa Linneaus ,1758) Distributed Along Turkish Coastal Waters Prof. Dr. İlhan ALTINOK
Recep PARLAK Hexamitiasiz’in, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum, 1792) Larvalarının Metabolizmasına, Büyümesine ve İnfeksiyöz Pankreatik Nekrosiz Virüsü (IPNV) ‘ne Direncine Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT
Recep Parlak Effect of Hexamitiasiz on The Metabolic Rate and Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Larvae, and Relationship Between H.salmonis and Infestious Pancreatic Necrosiz Virus (IPNV) Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT
Necmettin ÇAVUŞ Mezgit Balığında (Merlangius merlangus euxinus) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) Virüsünün Ortaya Çıkışında Ektoparazitlerin Etkisinin Belirlenmesi Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT
Necmettin ÇAVUŞ The effects of ectoparasites On The Occurrence Of Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) Virus In Whiting Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT
Şahin ALSAN İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) nın Doğu Karadeniz Şartlarında Ekim-Nisan Dönemi Büyüme Performansının İrdelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nadir BAŞÇINAR
Şahin ALSAN Determination of Growth Performance of Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) in the Eastern Black Sea Between October and April Asist.Prof.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Fatma Pınar KARADUMAN Kaynak Alabalıklarında (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Sindirim Üzerine Bazı Gözlemler Prof. Dr.Kadir SEYHAN
Fatma Pınar KARADUMAN A Study of Effects of Some Factors on Gastric Emptying in Brook Trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Prof. Dr.Kadir SEYHAN
Rasim Onur CİVELEK Karadeniz Alabalığı(Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Larvalarının Düşük Tuzlluluklarda Besin KesesiTüketimi Yrd. Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Rasim Onur CİVELEK Yolk Sac Absorption of Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Alevins in Low Salinities Yrd. Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Pınar GENÇTÜRK Doğu Karadeniz deki Bazı Limanlarda(Trabzon,Rize,Hopa,Giresun,Ordu,Ünye) Atık Alım Tesislerinin İncelenmesi ve Verimliliğinin Belirlenmesi Prof. Dr. Muhammet BORAN
Pınar GENÇTÜRK Research and Determination of Efficiency of Waste Reception Facilities in Some Ports(Trabzon,Rize,Hopa,Giresun,Ordu,Ünye) of Eastern Blacksea Prof.Dr. Muhammet BORAN
Tanju MUTLU Farklı İki Av Sezonunda Karadeniz Gırgır Balıkçılığında Gırgır Gemilerinin Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER
Tanju MUTLU Performance Evaluation of Purse Seiners Operated in the Black Sea for Different Fishing Seasons Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER
Salih İLHAN Karadeniz de Hamsi (Engraulis encrasicolus L.1758)Avcılığında Uygulamaya Konulan Yönetim Stratejilerinin (Gündüz Av Yasağı ve Kota Uygulamaları)Stok Yapısına ve Balıkçılık Ekonomisine Olan Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. Kadir SEYHAN
Salih İLHAN The Investigation of The Effects of Applied Fisheries Management Strategies(Quota Arrangements and Daytime Ban)on The Anchovy(Engraulis encrasicolus L.1758)Stocks and The Fisheries Economy Prof.Dr. Kadie SEYHAN
Ayça GÜVEN Deniz Levreklerinde( Dicentrarchus labrax Linneaus,1758)Sıcaklığın Sindirim Zamanı Üzerine Olan Etkisi,Beslenme Sıklığı ve Gıda Tüketim Miktarının Belirlenmesi Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Ayça GÜVEN The Sea Basses,The Effect Of Temperature On Gastric Emptying Time,The Determination Of Frequent Of Feeding And The Amount Of Food Consumption Prof.Dr.Kadir SEYHAN
Abdulkadir Burak KIZILGÖK Doğu Karadeniz’deki İstavrit (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) Balığının Stok Yapısı ve Populasyon Parameterelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Prof.Dr. Kadir SEYHAN
Abdulkadir Burak KIZILGÖK A Research on the Determination of Stock Structure and Population Parameters of Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) in the Eastern Black Sea Prof.Dr. Kadir SEYHAN
Merve KARAKUŞ Doğu Karadeniz Bölgesinde ki Bazı Göllerin Morfo-Edafik İndeks Yöntemi İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma Prof.Dr. Kadir SEYHAN
Merve KARAKUŞ A Study On The Comparison Of The Productivity Of Some Lakes In The Eastern Black Sea Region Using By Method Morphoedaphic Index Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Berrin ÖZKILIÇ Bitkisel Proteinlerden Yenilebilir Film Elde Edilmesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi Prof.Dr. Hikmet KARAÇAM
Berrin ÖZKILIÇ Production and Characterization of Edible Films From Vegetable Proteins Prof.Dr. Hikmet KARAÇAM
Muharrem AYDINLI Türkiye nin Su Ürünleri İşleme Sanayisinin Mevcut Durumu ve İşleme Atıklarının Miktarı ve Değerlendirilme Şekillerinin Araştırılması Prof.Dr. Sevim KÖSE
Muharrem AYDINLI An Investigation Into Evaluation Of The Current Situation Of Seafood Processing Industry in Turkey, and Determination Termination Of Processing By-Products and Their Utilization Ways Prof. Dr. Sevim KÖSE
Volkan ÖRNEK Sürmene Koyu Yüzey Sedimentlerinde Ağır Metal Birikimlerinin Araştırılması Yrd. Doç.Dr. Nigar ALKAN
Volkan ÖRNEK Bay of Sürmene in Surface Sediments Investigation of Heavy Metal Accumulation Yrd. Doç.Dr. Nigar ALKAN
Halim İbrahim ERBAŞ Yemleme Sıklığının Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas,1811) nın Sperm ve Yumurta Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Halim İbrahim ERBAŞ Determination of Effects of Feeding Frequency on Sperm and Egg Quality of Black Sea Trout (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Assoc. Prof.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Nihal SIRTKAYA Saf ve Karışık Olarak Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Kalkan Balığı(Psetta maxima) nın Büyüme Performansının Karşılaştırılması Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Nihal SIRTKAYA Comparison of Growth Performance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) and Turbot (Psetta maxima) in Mono-Culture and Polyculture Assoc. Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR
Gülşah AKYILDIZ YERSİNİA RUCKERİ’NİN LİPOPOLİSAKKARİT VE DIŞ MEMBRAN PROTEİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Gülşah AKYILDIZ DETERMINATION OF THE LIPOPOLYSACCHARIDE AND OUTER MEMBRANE PROTEIN PROFILES OF Yersinia ruckeri Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Mustafa Yusuf ÖNDER Kaynak Alabalığı(Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Larvalarının Aydınlık ve Karanlıkta Besin Kesesi Tüketimi Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Mustafa Yusuf ÖNDER Yolk Sac Absorption of Brookn Trout(Salvelinus fontinalis MITCHILL, 1814) Alevins in Light and Darks Assoc.Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR
Refik ÖZYURT Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgeleri nde Yapılan Küçük Ölçekli Artisanal Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Durumu Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Refik ÖZYURT Socio-Economic Status of Small Scale Artisanal Fisheries in Middle and Eastern Black Sea Regions Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Furkan Mani Doğu Karadeniz (Trabzon) Kıyılarında Denizel Koruma Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERUZ
Furkan MANİ Determination Of Marine Protection Areas On Eastern Blacksea (Trabzon) Coast Assist. Prof. Dr. Coşkun ERUZ
Ümit Çağlar KAHRAMAN Yersiniosis Hastalığından Korunmanın Yeni Yolu: Canlı Aşı Prof. Dr. İlhan ALTINOK
Ümit Çağlar KAHRAMAN New Protection Way Against Yersiniosis Disease: Live Vaccine Prof. Dr. İlhan ALTINOK
Sait ABDULĞANİOĞLU Antimikrobiyal Kimyasal Maddelerin Gökkuşağı Alabalıklarındaki (Oncorhynchus mykiss) Akut Toksisitelerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Erol ÇAPKIN
Sait ABDULĞANİOĞLU Determination of Acute Toxicity of Antimicrobial Chemicals on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Assoc. Prof. Dr. Erol ÇAPKIN
Deniz ATEŞ Doğu Karadeniz Bölgesi Kıyısal Ekositeminde Kış Zooplanktonu Alansal Dağılımının İncelenmesi Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU
Deniz ATEŞ Study On The Spatial Distribution Of Winter Zooplanktons Along The Coastal Ecosystem Of Eastern Black Sea Region Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU
Şükran AVCI SOFTA Trabzon İlinde Yer Alan Balıkçılık Kıyı Yapıları Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Muhammet BORAN
Şükran AVCI SOFTA An Investigation on The Coastal Fishing Structures Located in Trabzon City Prof. Dr. Muhammet BORAN
Gökhan AKIN Çağlayan, Fırtına ve İkizdere Derelerinde Nutrient ve İz Metalllerin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirlmesi Doç.Dr. Nigar ALKAN
Gökhan AKIN Assesment Of Seasonal Variations Of Trace Metals and Nutrients In Çaglayan, Fırtına and İkizdere Streams Doç.Dr. Nigar ALKAN
Dilan ARSLAN Karadeniz Alabalığı(Salmo trutta labrax Pallas,1811) ve Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchiil, 1814) Hibridlerinde (Kaplan Alabalığı) Mikrosatellitİ DNA Analiz Yöntemiyle Ebeveynlerinden Gen Akışının Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr.Şebnem Atasaral Şahin
Dilan ARSLAN Identification Of Gene Flow Through Microsatellite DNA Analysis for Black Sea Ttout(Salmo trutta labraxPALLAS,1811) And Brook Trout (Salvelinus fontinalisMITCHIIL, 1814) in Their Hybrids (Tiger Trout) Yrd. Doç. Dr.Şebnem Atasaral Şahin
Neira Purwanty İSMAİL Trabzon Kıyılarında, 1957 – 2015 Dönemi, Kıyı Müdahalerine Bağlı Habitat Kayıplarının Uzaktan Algılama ve CBS Tekniği ile İrdelenmesi Yrd.Doç.Dr.Coşkun ERÜZ
Neira Purwanty İSMAİL DETERMINATION OF COASTAL LAND RECLAMATION AND HABITAT LOSS ALONG TRABZON COAST DURING PERIOD OF 1957 – 2015 USING REMOTE SENSING AND GIS TECHNIQUE Yrd.Doç.Dr.Coşkun ERÜZ
Sevcan KANAL Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kafes İşletmelerinden İzole Edilen Bakterilerin Antiyotik Hassasiyetelrinin Belirlenmesi Doç.Dr. Erol ÇAPKIN
Sevcan KANAL Determination of Antibiyotics Sensitivity of İsolated From Cage Managements In Eastern Blacksea Region Doç.Dr. Erol ÇAPKIN
Seçil TURGUT Bakteriyel Enfeksiyonlara Karşı Kahverengi Alabalıklarda Gen Ekspresyonunun Belirlenmesi Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Seçil TURGUT Determination of Brown Trout Gene Expression After Bacterial Infection Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Sevda ALTINTAŞ Escherichia coli Genotiplerinin PFGE ile Belirlenmesi Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Sevda ALTINTAŞ Genotyping of Escherichia coli by PFGE Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Şeyda KAYA Zargana Balığının (Belone Belone Euxini Günther, 1866) Beslenme Ekolojisi Doç. Dr. Hacer SAĞLAM
Şeyda KAYA Feeding Habits of Garfish (Belone Belone Euxini Günther, 1866) Assoc. Prof. Hacer SAĞLAM
Funda UĞURLU Balıkçı Gemisi Kazalarının Bayes Ağı ve Ki-Kare Yaklaşımı ile Analizi Prof.Dr.Muhammet BORAN
Funda UĞURLU Analysis of Fishing Vessel Accidents with Bayesian Network and Chi-Square Methods Prof.Dr.Muhammet BORAN
Seval ÖZŞEKER Investigation of Fish Consumption Attributes of 0-6 Years Age Group Children and Pregnant Women at East Black Sea Region Prof.Dr.Sevim KÖSE
Seval ÖZŞEKER Doğu karadeniz Bölgesi nde 0-6 Yaş Grubundaki Çocukların ve Gebe Kadınların Balık Tüketim Alışkanlığının Araştırılması Prof.Dr.Sevim KÖSE
Selen ÇAKIR Kahverengi Alabalık Hibritlerinin Yersinia ruckeri ve Lactococcus garviae Bakterilerine Karşı Dirençlerinin Belirlenmesi Prof.Dr. Erol ÇAPKIN
Selen ÇAKIR Determination of Yersinia ruckeri and Lactococcus garviae Bacteria Resistance of Brown Trout Hybrids Prof.Dr. Erol ÇAPKIN
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Nil Pembe ÖZER Rhizostoma pulmo (MACRI, 1778) DENİZ ANASININ İŞLEME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Temel ŞAHİN DENİZ KAFESLERİNDE GÖKKUSAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE OPTİMAL STOKLAMA YOĞUNLUĞU VE GÜNLÜK YEM MİKTARININ TESPİTİ Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Muhammet BORAN TRABZON SAHİLLERİNDE ÇEŞİTLİ KİRLETİCİLERİN ZAMANSAL VE ALANSAL DAĞILIMI Doç. Dr. Hikmet KARAÇAM
Muzaffer FEYZİOĞLU DOĞU KARADENİZ KIYISAL EKOSİSTEMİNDE FİTOPLANKTON DAĞILIMINDAKİ MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Ahmet Cemal DİNÇER HAMSİ AVCILIĞINDA KULLANILAN KARADENİZ TİPİ BALIKÇI GEMİLERİNİN SİMÜLASYON DİZAYNI VE EKONOMİK ANALİZİ Prof. Dr. H. Fehmi DURUKANOĞLU
Mehmet ULUPINAR DOĞU KARADENİZ’DE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (ONCORHYNCHUS MYKİSS) KROMOZON FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ Doç.Dr. İbrahim OKUMUŞ
Bilal AKBULUT DOĞU KARADENİZ KOŞULLARINDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ FİLETO AĞIRLIĞINA GETİRİLMESİNDE UYGULANABİLECEK YETİŞTİRME SİSTEMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Nükhet SİVRİ SOLAKLI DERESİ GİRDİLERİNİN KIYISAL PELAJİK EKOSİSTEME ETKİLERİ Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Cemalettin ŞAHİN DOĞU KARADENİZ'DEKİ ANADARA CORNEA(REEV, 1844)'NIN POPULASYON YAPISI VE ÜREME PERİYODUNUN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Bülent VEREP UZUNGÖL’ÜN HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ, SU ÜRÜNLERİ VE REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Cengiz MUTLU DOĞU KARADENİZ'DE HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) NİN POPULASYONUNUN ÖZELLİKLERİ ve STOK MİKTARININ TAHMİNİNDE ANALİTİK YÖNTEMLERİN UYGULANMASI Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Filiz MALKOÇ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE KIYI AKINTI SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ercan KÖSE
Nimet Selda BAŞÇINAR ÇILDIR GÖLܒNDE BULUNAN KUĞU MİDYESİ (Anodonta cygnea Linnaeus, 1758)’NİN BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Ersan BAŞAR İSTANBUL BOĞAZI’NDA TANKER KAZALARI İLE OLUŞABİLECEK PETROL DAĞILIMININ SİMÜLASYONU Yrd. Doç. Dr. Ercan KÖSE
Sefa Ayhan DEMİRHAN Güneydoğu Karadeniz’deki Mahmuzlu Camgöz’ün (Squalus Acanthias, L., 1758) Biyoekolojik Özellikleri Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Sebahattin KUTLU Salamura Edilmiş Ve Dondurulmuş Hamsilerde Protein Yıkımının Belirlenmesi Hikmet KARAÇAM
Rahşan Evren MAZLUM Güneydoğu Karadeniz’ deki Bazı Egzotik Ctenophora (Pleurobrachia Pileus O. F. Müler, 1976, Beroe Ovata Mayer, 1912) Ve Scyphozoa (Aurelia Aurita Linnaeus, 1758) Prof. Dr. Kadir SEYHAN
Coşkun ERÜZ GÜNEYDOĞU KARADENİZ KIYILARINDA SU KÜTLELERİ VE ASKIDA KATI MADDENİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
Mustafa ZENGİN TÜRKİYE’NİN DOĞU KARADENİZ KIYILARINDAKİ KALKAN (SCOPHTHALMUS MAEOTICUS, PALLAS,1811) BALIĞININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE POPULASYON PARAMETRELERİ Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Nadir BAŞÇINAR KAYNAK ALABALIĞININ (Salvelinus fontinalis MITCHILL, 1814) DOĞU KARADENİZ KOŞULLARINDA TATLISU VE DENİZ SUYUNDA KÜLTÜR POTANSİYELİNİN İRDELENMESİ: OPTİMUM ÇEVRE İSTEKLERİ, DÖL VERİMİ, BESLENME VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Doç. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Yüksel MALKOÇ ÇORUH NEHRİ HAVZASININ HİDROMETEOROLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ercan KÖSE
Mustafa BAHAR Galsama Ağlarında Barbunya Balığı (Mullus Barbatus Linnaeus, 1758) Seçiciliği Doc. Dr. A. Cemal DİNÇER
Cem ERKEBAY Sera Gölü (Trabzon) Kerevit (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823) Stoğunun Biyolojik Özellikleri, Stok Yapısı Ve Doğu Karadeniz Koşullarında Yetiştiricilik Olanakları Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Ramazan SEREZLİ Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Damızlık Stoklarının Sağım Zamanı, Damızlık Performansı Ve Kuluçka Randımanlarının Belirlenmesi Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Göktuğ DALGIÇ KARADENİZ KUM MİDYESİ Chamelea gallina (L., 1758) POPULASYONUNUN ÜREME PERİYODU VE BÜYÜME PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Göktuğ DALGIÇ Determination Of The Spawning Period And Growing Performance Of The Black Sea Striped Venus Chamelea gallina (L., 1758) Population Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Abdulaziz GÜNEROĞLU Karadeniz Oşinografisinin Yerinde Ölçüm ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması Doç. Dr. Ercan KÖSE
Abdulaziz GÜNEROĞLU Investigation of the Black Sea Oceanography by Using In-situ and Remote Sensing Techniques Assoc.Prof.Ercan KÖSE
Yaşar Genç Population Parameters and Bio-ecological Features of the Red Mullet ( Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927) Stocks from the Eastern Black Sea Coast of Turkey Prof.Dr.Ertuğ Düzgüneş
Yaşar Genç Türkiye nin Doğu Karadeniz kıyılarındaki barbunya (Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927) stoklarının biyoekolojik özellikleri ve populasyon dinamiği Prof.Dr.Ertuğ Düzgüneş
Semih engin GÜNEY DOĞU KARADENİZ KIYISAL EKOSİSTEMİNDE YAŞAYAN KAYABALIĞI TÜRLERİNDEN Neogobius platyrostris (Pallas, 1814), Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), Gobius paganellus Linnaeus, 1758 ve Gobius cobitis Pallas, 1814’İN BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr. Kadir SEYHAN
Semih Engin Bio-ecological Characteristic of Some Gobies Neogobius platyrostris (Pallas, 1814), Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), Gobius paganellus Linnaeus, 1758 and Gobius cobitis Pallas, 1814 in the South Eastern Black Sea Rocky shore Coastal Ecosystem Prof.Dr. Kadir SEYHAN
Hacer Kayhan Çayeli Bakır İşletmeleri’ne Ait Derin Deniz Deşarjı ile Yapılan Atıksu Boşaltımının,Deniz Ekosistemine Etkilerinin Belirlenmesi ve Yayılımın Modellenmesi Prof. Dr. Muhammet BORAN
Hacer Kayhan Determination of the Effects and the Distribution Modeling of Tailing Discharge done by the Deep Sea Discharge System Belonging to Çayeli Bakır İşletmeleri on the Marine Ecosystem Prof. Dr. Muhammet BORAN
Mehmet Koçabaş Comparasion of Growth Performance and Morphologic Characteristics of Brown Trout (Salmo trutta) Ecotypes of Turkey Yrd. Doç. Dr. Nadir Başçınar
Mehmet Kocabaş Türkiye Doğal Alabalık (Salmo trutta) Ekotiplerinin Kültür Şartlarında Büyüme Performansı ve Morfolojik Özelliklerinin karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr.
Şevki Kayış Trabzon ve Rize İllerinde Bulunan Bazı Balık İşletmelerinde Görülen Bakteriyel Hastalıkların Tespiti ve Bazı Etkenlerinin Çoklu PCR ile Teşhisi Doç. Dr. İlhan Altınok
Şevki Kayış Bacterial fish diseases in some of the trout farms in Trabzon and Rize and identification of some of their agents by multiplex PCR Doç. Dr.İlhan Altınok
Ertuğrul AĞIRBAŞ Interaction of Pigment Concentration and Primary Production with Environmental Condition in the Southeastern Black Sea Doç.Dr.A.Muzaffer FEYZİOĞLU
İlknur YILDIZ Güney Karadeniz’de Mesozooplankton Kompozisyonu ve Dağılımı Doç. Dr. A.Muzaffer FEYZİOĞLU
İlknur YILDIZ Composition and Seasonal Distribution Mesozooplankton in South Black Sea Doç.Dr.A.Muzaffer FEYZİOĞLU
İlhan YANDI Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus) Balıklarının Erken Larval Dönemde Beslenme Durumlarının Nükleik Asit İndeksleriyle Belirlenmesi Prof.Dr.İlhan Altınok
İlhan YANDI Determination of Early Larval Feeding Status of Anchovy (Encraulis encrasicolus) and Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus) by Using the Indices Based on Nucleic Acids Prof. İlhan ALTINOK
Ahmet ŞAHİN Distribution and Seasonal Changes of Ichthyoplankton in Southeastern Black Sea Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Ahmet ŞAHİN Güneydoğu Karadeniz’ de İhtiyoplankton Dağılımı ve Mevsimsel Değişimi Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Ercan KÜÇÜK Karadeniz Kalkani (Psetta Maxima Linnaeus, 1758) Yemlerinde Balik Unu Yerine Misir Gluteni ve Soya Unu Kullaniminin Büyüme Performansi ve Et Kalitesi Üzerine Etkis Yrd. Doç. Dr. Nadir BAŞÇINAR
Ercan KÜÇÜK Effect On Growth Performance and Flesh Quality Of The Use Of Corn Gluten and Soybean Meal Instead Of Fish Meal In Diets Of Black Sea Turbot (Psetta Maxima Linnaeus, 1758) Assist. Prof. Nadir BAŞÇINAR
İlhan AYDIN Diploid (2n) ve Triploid (3n) Karadeniz Kalkan Balıklarında (Psetta Maxima Linnaeus, 1758) Erken Dönem Yetiştiricilik Performanslarının Karşılaştırılması: Yaşam Oranı, Anormallik, Büyüme Prof. Dr. İlhan ALTINOK
İlhan AYDIN Comparative Early Stage Aquaculture Performance of Diploid (2n) and Triploid (3n) Black SeaTurbot (Psetta maxima Linnaeus, 1758): Survival Rate, Abnormality and Growth Prof. Dr. İlhan ALTINOK
Şebnem ATASARAL ŞAHİN Akdeniz Midyesi (Mytilus Galloprovincialis, Lam., 1819) Populasyonlarının Genetik Yapısının Belirlenmesi Prof. Dr. İlhan ALTINOK
Şebnem ATASARAL ŞAHİN Determınatıon Of Genetıc Structure Of Prof. Dr. İlhan ALTINOK
Özkan UĞURLU Petrol Tankerlerinde Meydana Gelen Deniz Kazalarının Risk Analizi Prof.Dr. Ercan KÖSE
Özkan UĞURLU RISK ANALYSIS OF OIL TANKER ACCIDENTS Prof.Dr. Ercan KÖSE
Şebnem ERKEBAY Trabzon Ve Rize İllerinde Derin Deniz Deşarj Sistemlerinin Dağılımı ve Modellenmesi Prof. Dr. Ercan KÖSE
Şebnem ERKEBAY Deep Sea Dıscharge Systems Effluent Dıstrıbutıon And Modellıng In Trabzon And Rize Provınces Prof. Ercan KÖSE
Koray ÖZŞEKER Güneydoğu Karadeniz’ de (Trabzon) Karasal Kökenli Ağır Metal Kirliliğinin Alansal ve Zamansal Dağılımı Yrd.Doç.Dr. Coşkun ERÜZ
Koray ÖZŞEKER Spatial and Temporal Distribution of Heavy Metal Pollution Origıned With Terrestrial in the Southeast Blacksea (Trabzon) Assist.Prof.Coşkun ERÜZ
Serkan KORAL Türkiye de Geleneksel Yöntemlerle İşlenmiş Balık Ürünlerinde Biyojenik Amin Miktarlarının Tespiti ve Oluşumuna Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi Prof.Dr.Sevim KÖSE
Serkan KORAL Determination of Biogenic Amine Contents and Factors Affecting Their Formation in The Traditional Fish Products in Turkey Prof. Dr. Sevim KÖSE
Halis BORAN Nanopartiküllerin Zebra Balığı (Danio rerio) Larvaları Üzerine Olan Etkilerinin Gen Ekspresyon Yöntemiyle Belirlenmesi Prof.Dr. İLHAN ALTINOK
Halis Boran Determination Of Nanoparticle Toxicity To Larval Zebrafish (Danio rerio) By Assessment Of Gene Expression Prof.Dr. İlhan ALTINOK
Fatma DELİHASAN SONAY Triploid Karadeniz Alabalığı ( Salmo trutta labrax Pallas,1811)Üretimi ve Büyüme Potansiyeli ve Et Kalitesinin Belirlenmesi Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Fatma DELİHASAN SONAY Determination of Triploid Black Sea Trout(Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Production and Growth Potential and Meat Quality Assoc.Prof.Dr. Nadir BAŞÇINAR
Ertuğrul TERZİ Alabalık İşletmelerinden İzole Edilen Bakterilerde Antibiyotik Direnç Genlerinin Belirlenmesi Doç.Dr.Erol ÇAPKIN
Ertugrul TERZI Determination of Antibiotics Resistance Genes in the Bacteria Isolated from Trout Farms Assoc. Prof. Erol CAPKIN
Nurgül ŞEN ÖZDEMİR Doğu Karadeniz (Trabzon Sahil Şeridi) Zooplanktonu Ve Zooplanktonda Yağ Asitleri Kompozisyonundaki Mevsimsel Değişimler Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU
Nurgül ŞEN ÖZDEMİR Zooplankton Of Eastern Black Sea (Trabzon Coastline) and Seasonal Changes in Fatty Acid Composition Of Zooplankton Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU
Cemil ALTUNTAŞ Viral Hemorajik Septisemi Virüsü nün (VHSV) Doğu Karadeniz de Yaşayan Doğal Balık Türlerinde Yayılımı, Epidemiyolojisi ve Kültür Balıkları Üzerine Virülensi Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT
Cemil ALTUNTAŞ Survey of Viral Haemorrhagic Septicemia Virus (VHSV) in The South-Eastern Blacksea and The Determination of Its Virulence on Cultured Fish Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜT
Kenan GEDİK Çeltik Tarllalarında Arsenik Biyoakümülasyonu ve Biyomagnifikasyonunun Belirlenmesi Prof.Dr.Muhammet BORAN
Kenan GEDİK Assessment of Bioaccumulation and Biomagnification Of Arsenic in Paddy Fields Prof. Dr. Muhammet BORAN
Ünal ÖZDEMİR Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Gemiler İçin Uygun Yük Seçiminin Analizi Doç.Dr.Abdulaziz GÜNEROĞLU
Ünal ÖZDEMİR The Analysis Of Suitable Cargo Selection For Ships By Using Multi Criteria Decision Making Methods Associate.Prof. Abdülaziz GÜNEROĞLU
Bekir TUFAN Somon Balığı (Salmo salar, Linnaeus, 1758) Yan Ürünlerinden Endüstriyel Balık Çorbası Üretimi ve Oda Koşullarında Raf Ömrünün Belirlenmesi Prof. Dr. Sevim KÖSE
Bekir TUFAN Production of Industial Fish Soup From Salmon (Salmo salar, Linnaeus, 1758) By-Products and Determination of Shelf-Life at Ambient Storage Conditions Prof. Dr. Sevim KÖSE
Uğur KARADURMUŞ Mezgit Avcılığında Kullanılan Derin Su Serpmesinin Yapısal Operasyonel Özellikleri ve Dip Galsama Ağları İle Kıyaslanması Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Uğur KARADURMUŞ Structural Operational Properties of Deep Water Cast Nets Used for Whiting and Comparison With Gill Nets Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Ecren Uzun YAYLACI Yapay Sinir Ağları Kullanarak Deniz Leveklerinde( Dicentrarchus labrax) Hastalığa Neden Olan Patojen Bakterilerin Tanımlanmadan Ayrıştırılması Tekniğinin Geliştirilmesi Prof.Dr. Hamdi ÖĞÜT
Ecren Uzun YAYLACI Developing a Differentiation Tecnique for The Pathogenic Bacteria Causing Disease in Sea Bass( Dicentrarchus labrax) By Using Artificial Neural Networks Prof.Dr. Hamdi ÖĞÜT