Z_11_06_Matematik - I

MAT1011 Matematik - I 4+0+0 AKTS:5
Yil / Yariyil Güz Dönemi
Ders Duzeyi Lisans
Yazilim Sekli Zorunlu
Bölümü ELEKTRIK ve ELEKTRONIK MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ
Ön Kosul Yok
Egitim Sistemi Yüz yüze , Grup çalismasi
Dersin Süresi 14 hafta - haftada 4 saat teorik
Ögretim Üyesi Fen Fakültesi, Matematik Bölümü Başkanlığınca belirlenir
Diger Ögretim Üyesi Matematik bölümü öğretim üyeleri
Ögretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Amaç
Ders esas itibariyle fonksiyonlar, limit, türev, integral ve uygulamalari konusunda genis kapsamli bir biçimde bilgi sunmayi ve ögrencilerin ilgili kavramlari fiziksel, biyolojik ve mühendislik problemlerine uygulama yeteneklerini gelistirmeyi amaçlar.
 

Ögrenme Çiktilari

BPÇK

ÖY

Bu dersi basari ile tamamlayan ögrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

fonksiyonlar ile modelleme hakkinda bilgi sahibi olurlar

1, 2, 12

1

ÖÇ - 2 :

limit, türev ve uygulamalari hakkinda bilgi sahibi olur ve ilgili problemleri çözme yeteneklerini gelistirirler

1, 2, 12

1

ÖÇ - 3 :

Integral ve uygulamalari konusunda bilgi sahibi olur ve ilgili problemleri çözme yeteneklerini gelistirmis olurlar

1, 2, 12

1

BPÇK : Bölüm program çiktilarina katki, ÖY : Ölçme ve degerlendirme yöntemi (1: Yazili Sinav, 2: Sözlü Sinav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalismasi/Sinavi, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Ögrenme Çiktisi

 

Ders Içerigi

Fonksiyonlar (polinomlar, rasyonel, cebirsel, trigonometrik, hiperbolik, üstel, logaritmik ve ters trigonometrik fonksiyonlar), limit, süreklilik, türev ve uygulamalari(Ara Deger Teoremi, L'hopital kurali, Ortalama Deger Teoremi, Optimizasyon problemleri, fonksiyon grafiginin çizilmesi), integral alma teknikleri

 

Haftalik Detayli Ders Içerigi

 Hafta

Detayli Içerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Fonksiyon kavrami, Fonksiyonlarin çesitlerinin tanitilmasi, Fonksiyonlarda toplama,çikarma vs. özellikleri

 

 Hafta 2

Basit fonksiyonlarin grafik çizimi ve grafiklerin kaydirilmasi, Ters fonksiyonlar

 

 Hafta 3

Trigonometrik fonksiyonlar, Ters trigonometrik fonksiyonlar

 

 Hafta 4

Logaritmik, üstel ve hiperbolik fonksiyonlar

 

 Hafta 5

Limit, limit hesaplama kurallari, Limitin kesin tanimi, Tek yönlü limitler

 

 Hafta 6

Süreklilik, sürekli fonksiyonlarin özellikleri, Ara deger teoremi, Sonsuzlugu içeren limitler ve Grafiklerin asimptotlari

 

 Hafta 7

Bir fonksiyonun türevi, türevin geometric anlami, Türev kurallari, Trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonlarin türevleri

 

 Hafta 8

Zincir kurali, Kapali fonksiyonun türevi, Yüksek mertebeden türevler, L'hospital kurali

 

 Hafta 9

Arasinav

 

 Hafta 10

Türev uygulamalari (Maksimum-minimum, Ortalama deger teoremi), Birinci ve Ikinci türev testi

 

 Hafta 11

Fonksiyonlarin degisimi incelenerek grafiklerinin çizimi.

 

 Hafta 12

Optimizasyon problemleri

 

 Hafta 13

Belirsiz integraller(Ters türevler) Integral hesaplama metotlari( degisken degistirme, kismi integrasyon)

 

 Hafta 14

Basit kesirlere ayirma, Trigonometrik (rasyonel) fonksiyonlarin integralleri.

 

 Hafta 15

Eksiklerin giderilmesi ve genel degerlendirme

 

 Hafta 16

Final sinavi

 

 

Ders Kitabi / Malzemesi

1 Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., Thomas' Calculus, 12th Edition, 2009, Pearson, USA.

 

 

Ilave Kaynak

1 Stewart, James, Calculus(Early transcendentals), 6th Edition, Thomson Brooks/Cole, 2008, USA.

 

2 Adams, R.A., Essex, C., Calculus a Complete Course, 2010, Pearson, USA.

 

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katki (%)

Arasinav

9

Dönem içinde ilan edilir.

1,40

50

Dönem sonu sinavi

16

Dönem içinde ilan edilir.

2

50