Z_11_05_Physics - I

PHYS1001 Physics - I 3+0+1 AKTS:5
Yil / Yariyil Güz Dönemi
Ders Duzeyi Lisans
Yazilim Sekli Zorunlu
Bölümü ELEKTRIK ve ELEKTRONIK MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ
Ön Kosul Yok
Egitim Sistemi Yüz yüze , Grup çalismasi
Dersin Süresi 14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Ögretim Üyesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanlığınca görevlendirme yapılır
Diger Ögretim Üyesi Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri
Ögretim Dili Ingilizce
Staj Yok
 
Amaç
Bu dersin amaci, ögrenciye fizigin mekanikle ilgili temel kavram ve prensiplerini açik bir sunumla vermektir.
 

Ögrenme Çiktilari

BPÇK

ÖY

Bu dersi basari ile tamamlayan ögrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

skaler ve vektör kavramlarini problem çözümlerine uygulayabilecek.

1, 2, 5, 6

1

ÖÇ - 2 :

kuvvet ve hareketi ele alan problemleri çözebilecek, düzgün dogrusal hareket, serbest düsme ve egik atis hareketi ile ilgili deneyler yapip sonuçlarini yorumlayabilecek.

1, 2, 5, 6

1,3,4

ÖÇ - 3 :

enerji, is ve güç kavramlarini içeren problemleri çözebilecek. Newton kanunlari, sürtünmeli yüzeylerde hareket ve yüzeylerin sürtünme katsayisi ile ilgili deneyleri yapip sonuçlarini yorumlayabilmek.

1, 2, 5, 6

1,3,4

ÖÇ - 4 :

dairesel yörüngede; yerdegistirme, hiz ve ivme içeren problemleri çözebilecek.

1, 2, 5, 6

1

ÖÇ - 5 :

dogrusal momentum, itme ve çarpismalari ele alan problemleri çözebilecek ve momentum korunumu ile ilgili deney yaparak sonuçlarini yorumlayabilecek.

1, 2, 5, 6

1,3,4

ÖÇ - 6 :

dönme ve yuvarlanma hareketlerini ele alan problemler çözebilecek.

1, 2, 5, 6

1

ÖÇ - 7 :

öteleme dengesi ve dönme dengesini ele alan problemleri çözebilecek

1, 2, 5, 6

 

ÖÇ - 8 :

maddenin mekanik özelliklerini ele alan problemleri çözebilecek.

1, 2, 5, 6

1

BPÇK : Bölüm program çiktilarina katki, ÖY : Ölçme ve degerlendirme yöntemi (1: Yazili Sinav, 2: Sözlü Sinav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalismasi/Sinavi, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Ögrenme Çiktisi

 

Ders Içerigi

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, Iki Boyutta Hareket, Hareket Yasalari, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarinin Diger Uygulamalari, Is ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Dogrusal Momentum ve Çarpismalar, Kati Cismin Sabit Bir Eksen Etrafinda Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açisal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titresim Hareketi, Evrensel Çekim.

 

Haftalik Detayli Ders Içerigi

 Hafta

Detayli Içerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Uzunluk , Kütle ve Zaman Standartlari, Boyut Analizi, Birimleri Dönüstürme, Anlamli Rakamlar

 

 Hafta 2

Bir Boyutta Hareket: Yerdegistirme, Hiz ve Sürat, Ortalama ve Ani Hiz, Ivme, Hareket diyagramlari, Sabit ivmeli Hareket, Serbest Düsen Cisimler

 

 Hafta 3

Vektörler: Koordinat Sisltemleri, Vektörel ve Skaler Nicelikler, Vektörlerin Bazi Özellikleri, Bir Vektörün Bilesenleri ve Birim Vektörler

 

 Hafta 4

Iki Boyutta Hareket: Yerdegistirme , Hiz ve Ivme Vektörleri, Sabit ivmeli Iki Boyutta Hareket, Egik Atis Hareketi, Düzgün Dairesel Hareket, tegetsel Ve Radyal Ivme, Bagil Hiz ve Bagil Ivme

 

 Hafta 5

Hareket Kanunlari: Kuvvet Kavrami, Newton'un II. Yasasi, Yerçekimi Kuvveti ve Agirlik, Newton'un III. Yasasi, Sürtünme Kuvvetleri, Lab.

 

 Hafta 6

Dairesel Hareket ve Newton Yasalarinin Diger Uygulamalari,Düzgün Olmayan dairesel Hareket, Lab.

 

 Hafta 7

Is ve Kinetik Enerji: Sabit Bir Kuvvet Tarafindan yapilan Is, Iki Vektörün Skaler Çarpimi, Degisen Bir Kuvvetin Yaptigi Is, Kinetik Enerji ve Is-Kinetik Enerji Teoremi, Güç, Lab.

 

 Hafta 8

Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu: Potansiyel Enerji , Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler, Lab.

 

 Hafta 9

Arasinav

 

 Hafta 10

Çizgisel momentum ve Çarpismalar: Impuls ve Momentum, Çarpismalar,Parçaciklar Sisteminin Hareketi, Lab.

 

 Hafta 11

Kati Cismin Bir Eksen Etrafinda Dönmesi, Dönme Kinematigi, Eylemsizlik Momentinin Hesabi,Tork, Dönme Hareketinde Is, Güç ve Enerji, Lab.

 

 Hafta 12

Kati bir Cismin Yuvarlanma Hareketi, Vektörel Çerpim ve Tork, Açisal Momentum, Lab.

 

 Hafta 13

Statik Denge Ve Esneklik, Dengenin Sartlari,Katilarin Esneklik Özellikleri, Lab.

 

 Hafta 14

Basit Harmonik Salinicinin Enerjisi, Sarkaç, Basit Harmonik Salinici ile Düzgün Dairesel Hareketin Karsilastirilmasi, Lab.

 

 Hafta 15

Gözden Geçirme ve Problem Çözümleri, Lab.

 

 Hafta 16

Dönem sonu sinavi

 

 

Ders Kitabi / Malzemesi

1 Serway R. A. and Jewett J. W. 1999;Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Çeviri editörü: Kemal Çolakoglu

 

 

Ilave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katki (%)

Arasinav

9

Dönem içinde ilan edilmektedir.

2

40

Lab

Dönem Boyu

Dönem içinde ilan edilmektedir.

2

10

Dönem sonu sinavi

16

Dönem içinde ilan edilmektedir.

2

50