Z_11_03_Temel Kimya

KIM1010 Temel Kimya 3+0+1 AKTS:5
Yıl / Yarıyıl Güz Dönemi
Ders Duzeyi Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön Koşul Yok
Eğitim Sistemi Yüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi 14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim Üyesi Kimya Bölümü tarafından belirlenir
Diğer Öğretim Üyesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Genel kimya hakkındaki temel bilgileri kazandırmak
Genel kimya hakkındaki temel bilgileri kazandırmak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

atomun yapısının bilir ve modellerini açıklar.

1, 2, 5

1

ÖÇ - 2 :

elementlerin periyodik özellikleri ifade eder ve reaksiyon denklemlerini yazar.

1, 2, 5

ÖÇ - 3 :

gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar.

1, 2, 5

1

ÖÇ - 4 :

kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.

1, 2, 5

1

ÖÇ - 5 :

katı ve sıvıların genel özelliklerini bilir.

1, 2, 5

1

ÖÇ - 6 :

çözelti hazırlamayı bilir.

1, 2, 5

1

ÖÇ - 7 :

kimyasal yükseltgeme ve indirgemeyi bilir, tepkimelerini açıklar.

1, 2, 5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Ders İçeriği

Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı. Kimyasal Bağlar. Periyodik Tablo ve Elementler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve Çözünürlük. Asit ve Baz Kavramı. İyonik Denge. Çözelti Reaksiyonları. Yükseltgenme ve İndirgenme.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Atom, Molekül ve İyonlar

 

 Hafta 2

Kimyasal Formüller ve Denklemler

 

 Hafta 3

Atomun Elektronik Yapısı

 

 Hafta 4

Kimyasal Bağlar

 

 Hafta 5

Periyodik Tablo ve Elementler, Lab

 

 Hafta 6

Gazlar, Lab

 

 Hafta 7

Sıvılar ve Katılar, Lab

 

 Hafta 8

Çözeltiler ve Çözünürlük, Lab

 

 Hafta 9

Arasınav

 

 Hafta 10

Asitler, Lab

 

 Hafta 11

Bazlar, Lab

 

 Hafta 12

İyonik Denge, Lab

 

 Hafta 13

İyonik Denge, Lab

 

 Hafta 14

Çözelti Reaksiyonları, Lab

 

 Hafta 15

Yükseltgenme ve İndirgenme

 

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1 Atkins, P. ve Jones, L. 1997; Temel Kimya , W. H. Freeman and Company, Türkçe çeviri, New York

 

 

İlave Kaynak

1 Petrucci, R. H. , Wismer, R. K. , 1987; Genel Kimya, Macmillan Publishing Comp. , Türkçe çeviri, New York

 

2 Kotz, J. C. , Purcell, K. F. , 1987; Kimya ve Kimyasal Reaktivite, Saunders College Publishing, Philadelphia

 

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

Dönem içinde ilan edilmektedir.

1,5

40

Lab

Dönem boyu

Dönem içinde ilan edilmektedir.

1

10

Dönem sonu sınavı

16

Dönem içinde ilan edilmektedir.

2

50