Z_11_02_Bilgisayara Giriş

ELK1005 Bilgisayara Giriş 2+0+1 AKTS:6
Yıl / Yarıyıl Güz Dönemi
Ders Duzeyi Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön Koşul Yok
Eğitim Sistemi Yüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin Süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir TÜRK
Diğer Öğretim Üyesi DR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa Şinasi AYAS,
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Amaç
Analog ve sayısal sistemler arasındaki farkları belirtmek, mantık devrelerinin temel ilkelerini kavratmak. Basit sayısal devre tasarımları yapmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

temelden başlatarak, basitce sayı sistemlerini, lojik fonksiyonları , anahtarlama sistemlerini anlama ve tasarlama becerisini kavrayacaklardır.

2, 4, 8, 12

1

ÖÇ - 2 :

programlama dilleri ,programlamaya ve algoritmalara ilişkin genel kavramları anlayabileceklerdir.

2, 4, 8, 12

1

ÖÇ - 3 :

basit Problemleri çözebilmek amacıyla , bilgisayar programlamaya ilişkin temel problem çözme yeteneği kazanacaklardır.

2, 4, 8, 12

1

ÖÇ - 4 :

donanım ve yazımlara ilişkin temel kavramları, algoritmaları ve mantık devrelerini kapsayan bilgisayar mühendisliğinin alt yapısını anlayabileceklerdir.

2, 4, 8, 12

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Ders İçeriği

Mantık Devrelerine Giriş : Analog ve Sayısal Sistemlerin Tanıtımı, Sayı Sistemleri, Lojik Kapılar, Boolean Cebri ve Fonksiyonların ile işlemler, Fonksiyonların İndirgenmesi, Kombinasyonal Lojik, Sayısal devre çizimi

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sayısal devrelerin tanıtımı

 

 Hafta 2

Bilgisayar donanımlarının tanıtımı

 

 Hafta 3

Bilgisayar mimarisi

 

 Hafta 4

Sayı Sistemleri ve Kodlar

 

 Hafta 5

Sayı Sistemleri ve Kodlar

 

 Hafta 6

Boole Cebri

 

 Hafta 7

Boole Cebri

 

 Hafta 8

Lojik kapılar

 

 Hafta 9

Arasınav

 

 Hafta 10

Cebirsel İndigeme

 

 Hafta 11

Cebirsel İndigeme

 

 Hafta 12

Boole Cebri Uygulamaları

 

 Hafta 13

Boole Cebri Uygulamaları

 

 Hafta 14

Karnaugh Diyagramları

 

 Hafta 15

Karnaugh Diyagramları

 

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1 Altan, C., Basılmamış ders notları,

 

 

İlave Kaynak

1 Nelson, P.V., Nagle H. T., Carroll D. B., Irwin J. D., 1995; Digital Logic Circuit Analysis and Design, Prentice Hall, New Jersey

 

2 Uzunoğlu A., Kızıl A., 2002; MATLAB, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

 

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

2

50

Dönem sonu sınavı

16

 

2

50