tez teslim onayı

LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİM ONAYI

22 Haziran 2015 tarihinde alınan bölüm kurulu kararına göre;

  1. 1. Yüksek Lisans programımızdaki bir öğrencinin tezini teslim edebilmesi için en az bir sempozyuma bildirili olarak katılmış ve bildiri sunmuş olması gerekmektedir.
  2. 2. Doktora programındaki bir öğrencinin tezini teslim edebilmesi için de en az bir tane uluslararsı sempozyuma bildirili olarak katılmış olması ve ayrıca en az bir tane de uluslararsı SCI veya SCI-Expanded tarafından taranan dergi yayını yapmış veya kabul yazısı almış olması gerekmektedir.


Bu uygulama 1 Eylül 2015 tarihinden sonra teslim edilecek bütün tezler için uygulanmaya başlanmıştır.
Tezinizi teslim edebileceğinize dair onay alabilmek için aşağıdaki formu istenildiği gibi doldurup, dosyalarınızı da ekleyerek gönderiniz.

Tez teslim onay formu

UYARILAR:

  • Yüksek lisans tezi teslimi için bildiri kabul yazısı, sempozyuma katılım belgesi ve Bildiri metninine ait dosyalarınızı bir tek PDF, ZIP veya RAR dosyasında birleştirerek yükleyiniz.
  • Doktora tezi teslimi için uluslar arası bildiri kabul yazısı, sempozyuma katılım belgesi, bildiri metni, SCI veya SCI-Expanded dergiden makale kabul yazısı ve makalenin metnini bir tek PDF, ZIP veya RAR dosyasında birleştirerek yükleyiniz.