MÜDEK akreditasyon değerlendirmesi

Bölümümüz 30 Eylül 2026’ya kadar MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Peki, bu akreditasyon ne anlama gelmektedir? Bu sorunun cevabı aşağıda açıklanmıştır.

MÜDEK tarafından akredite edilen bölümlerin listesi için tıklayınız.

 

MÜDEK Akreditasyon Kurumu

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir dernektir. Mühendislik eğitimi veren fakülte ve bölümlerin talepleri üzerine değerlendirme yaparak, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesine katkı sağlamaktadır.

 

MÜDEK ve YÖK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) her beş yılda bir MÜDEK’i değerlendirerek “Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi” vermekte ve böylece MÜDEK tarafından mühendislik fakülteleri ve bölümlere verilen kalite değerlendirme ve akreditasyon belgelerini tanımaktadır.

 

MÜDEK ve Uluslararası Tanınırlık

EUR-ACE Etiketi

MÜDEK 2013 yılında European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından Akreditasyon Ajansları için ENAEE Standartları ve ilkeleri kapsamında akredite ettiği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) verme yetkisi tanınmıştır.

MÜDEK, Avrupa’da 2014 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 10 akreditasyon ajansından birisidir. Bu yetkisi devam etmektedir. Dolayısıyla MÜDEK tarafından akredite edilen bir bölüm aynı zamanda EUR-ACE Etiketi sahibi de olmaktadır.

Washington Accord İmzası

International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki Washington Accord tarafından koordine edilen bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilen MÜDEK 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren Washington Accord imza yetkilisi olmaya hak kazanmıştır.

Washington Accord değişik ülkelerin akreditasyon kuruluşlarını çatısı altında toplayan bir organizasyondur.  Washington Accord’a üye akreditasyon kuruluşları kendi ülkelerinde uluslararası standartlarda mühendislik eğitimi verilip verilmediğini değerlendirirler. Dolayısıyla bu kuruluşlar tarafından akredite edilen mühendislik bölümleri International Engineering Alliance (IEA) etiketi de alarak uluslararası tanınırlıklarını artırırlar.

Washington Accord’a üye kuruluşlar

 • ABET - Amerika Birleşik Devletleri (1989)
 • Engineers Australia - Avustralya (1989)
 • Engineering Council UK - Birleşik Kırallık (1989)
 • Engineers Canada - Kanada (1989)
 • Engineers Ireland - İrlanda (1989)
 • Institution of Professional Engineers NZ - Yeni Zelanda (1989)
 • The Hong Kong Institution of Engineers - Hong Kong (1995)
 • Engineering Council of South Africa - Güney Afrika (1999)
 • Japan Accreditation Board for Engineering Education - Japonya (2005)
 • Institution of Engineers Singapore - Singapur (2006)
 • Accreditation Board for Engineering Education of Korea - Güney Kore (2007)
 • Institute of Engineering Education Taiwan - Tayvan (2007)
 • Board of Engineers Malaysia - Malezya (2009)
 • MÜDEK - Türkiye (2011)
 • Association for Engineering Education of Russia - Rusya (2012)
 • National Board of Accreditation - Hindistan (2014)
 • Institution of Engineers - Sri Lanka (2014)
 • China Institution for Science and Technology – Çin (2016)
 • Pakistan Engineering Council - Pakistan (2017)
 • Instituto de Calidad y Acreditacion de Programas de Computacion, Ingenieria y Tecnologia - Peru (2018)
 • Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica - Kosta Rika (2020)

Bu konuda daha detaylı bilgiye MÜDEK web sayfasından ulaşılabilir.  (http://www.mudek.org.tr/tr/hak/IEA-WA.shtm)

 

MÜDEK tarafından akredite edilmenin anlamı

 • Dünya standartlarında mühendislik eğitimi veriyorsunuz demektir.
 • Mezunlarınız yerel ligde değil, dünya liginde yer alıyor demektir.
 • Kendi kabuğuna çekilmeyip, dünyaya açılmak demektir.
 • Dünya genelinde en iyi mühendisler arasında varım demektir.

 

MÜDEK ve KTÜ Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

Mezunlarımız, sürekli eğitim bilinci içerisinde yeni gelişmelere açık olarak; mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra haberleşme sistemleri, elektronik donanım ve yazılımları, endüstriyel otomasyon, enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili alanlardaki gereksinimlere ulusal ve uluslar arası düzeyde çözüm üretip, bu konularda projeler tasarlar, etik kurallar çerçevesinde bunları yönetir ve yapacağı faaliyetlerin sosyal, ekonomik, politik, hukuki ve çevresel sonuçlarına hâkim olarak bu projeleri uygulamaya koyarlar.

Yukarıdaki paragraf, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak eğitim amaçlarımızı tanımlamaktadır. Eğitim müfredatımız bu amaçlara ulaşmak üzere planlanmış, program ve ders öğrenme çıktıları bu hedefe ulaşmak üzere oluşturulmuştur. Dünya standartlarında bir mühendislik eğitimi verebilmek, program çıktıları ve eğitim amaçlarına ulaşabilmek için bu süreçte görev alan bütün paydaşların üzerlerine düşeni gerektiği gibi yapması gerekir. Bu paydaşlar, başta öğrenciler olmak üzere, öğretim üyeleri, işveren, mezunlar ve eğitim kurumundan oluşmaktadırlar.

Öğrenciler program çıktılarını sağlayacak düzeyde bilgiye sahip olarak mezun olmalı ve yukarıda belirtilen eğitim amaçlarına ulaşmalıdırlar. Öğretim üyeleri öğrencilerin bölüm program çıktılarına ulaşmalarını sağlamak üzere ders içeriklerini güncellemeli, öğretme ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini buna göre uygulamalıdırlar. Mezunlar ve işverenlerden alınacak geri beslemelerle hedefe ne kadar ulaşıldığı ölçülüp, gerekli düzenlemeler eğitim kurumu da dâhil tüm paydaşların katılımıyla yapılmalıdır. Bu iyileştirme süreci sürekli bir döngüdür. Her dönemde yapılan ölçümler ilgili komisyonlarda değerlendirilip geliştirilen iyileştirme önerileri yönetim kurullarına sunulur ve uygun bulunan iyileştirme adımları atılır.

MÜDEK, bölümümüz ve Mühendislik Fakültesinin talebi üzerine gelip yukarıda açıklanan eğitim amaçlarına ve bu eğitim amaçlarına ulaşmak için hedeflenen program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirir, sürekli iyileştirme çalışmaları yapıp yapmadığımıza bakar. Kanıtları inceler ve sonunda akredite edip etmeme kararı verir. Her değerlendirme sürecinde verilen maksimum akreditasyon süresi 5 yıldır.

Bölümümüz 2021 yılında yapılan MÜDEK değerlendirmesinde bütün koşulları tam sağlayarak 5 yıllık akreditasyon almıştır. Bu akreditasyon 30 Eylül 2026’ya kadar geçerlidir.

Sonra? Tabii ki kaliteyi devam ettirip, yeniden akreditasyon değerlendirmesine girilecektir.

 

NOT:

MÜDEK akreditasyonunun alınmasında tüm öğretim üyelerimizin, araştırma görevlilerimizin, idari personelimizin, dış paydaşlarımızın ve elbette ki öğrencilerimizin katkısı büyüktür. Bölüm Başkanlığı olarak hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

--------------------------------------------