lisansüstü öğrencilerimizin yol haritası

Bu sayfa Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programındaki öğrencilerimizi bilgilendirmek ve onlara yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalındaki lisansüstü öğrencilik süreci giriş sınavı sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanmakla başlar ve aşağıdaki süreçlerle devam eder.

  • İngilizce yeterlilik (Muafiyet sınavı veya denk sayılan sınavlardan yeterli puanı aldığını gösteren belge)
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin ayrıca yeterli Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgeleri de olmalıdır.
  • İngilizce yeterliliğe sahip olan öğrenciler ders yazılımı yapmaya hak kazanırlar. Ancak bu öğrencilerin ders yazılımı yapmadan önce akademik danışman tercihinde bulunmaları ve danışman atama sürecini tamamlamaları gerekir. Yönetmelik danışman seçimine 1. dönemin sonuna kadar izin vermektedir. Fakat ders yazılımlarının danışman tarafından onaylanması gerektiğinden, Anabilim Dalımızda danışman atama işlemlerinin 1. dönem başında, ders yazılımları bitmeden tamamlanması zorunludur. Aksi durumlarda ders yazılımları onaylanmayacaktır.
  • Yüksek Lisans ve Doktora Programlarındaki her öğrenci en az 2 tane 5000 kodlu ders en az 2 tane de İngilizce ders almak zorundadır.
  • Her Yüksek Lisans öğrencisi bir seminer sunmak zorundadır. Seminer dersine yazılan öğrencilerin o dönem sunulan seminerlere en az %70 oranında katılım sağlayarak izlemelidir.
  • Doktora öğrencileri almak zorunda oldukları toplam kredi derslerine ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından zorunlu kılınan formasyon vb. dersleri de almak zorundadırlar.
  • Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlayan bir öğrencinin tezini teslim edebilmesi için yüksek lisans eğitimi sırasında en az bir ulusal veya uluslararsı bilimsel toplantıda bildiri sunmuş olması zorunludur.
  • Derslerini tamamlayan doktora öğrencileri "Bilimsel Yeterlilik" sınavına alınırlar. Bu sınavı başaran öğrenciler takip eden 6 ay içerisinde bir tez önerisi hazırlar ve "Tez İzleme Komitesi" ne sunarlar. Tez önerisinin kabul edilmesiyle tez çalışmaları başlar.
  • Doktora tez çalışmaları bittiğinde tezin teslim edilebilmesi için tez öğrencisinin uluslararası bir bilimsel toplantıda bildiri sunmuş olması ve ayrıca SCI veya SCI-Expanded  kapsamındaki bir dergide makale yayınlamış veya kabul yazısı almış olması zorunludur.

İngilizce Muafiyet Sınavı:

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan YDS, KPDS veya ÜDS gibi sınavlardan en az 60 almak veya TOEFL gibi sınavlardan buna denk bir puan almak gerekir.

Akademik Danışman Seçimi:

Ders yazılımı yapmaya hak kazandığı kesinleşen her öğrenci ilk olarak bölüm web sayfasında yer alan arayüzden ulaşabilecekleri formu doldurarak danışman isteğinde bulunmalıdır. Bu forma aşağıdaki adres ile de ulaşılabilir.

https://www.ktu.edu.tr/eee/lisansustudanismansecimi

Lisansüstü programda alınacak dersler danışman önerisiyle seçilir. Lisans programlarındaki gibi sabit bir müfredat uygulanmaz. Öğrencilerin çalışma yapacakları tez konularına göre dersler almaları gerekir. Bunun için de derslerin mutlaka danışman önerisiyle seçilmesi gerekir. Bu nedenle danışman seçimi önceliklidir.

Lisansüstü tez teslimi:

Yüksek Lisans veya Doktora tezini teslim edecek olan öğrenciler, tez teslim koşullarını sağladıklarını gösteren belgeleri aşağıdaki adreste yer alan formu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına iletmeli ve teslim onayı almalıdırlar.
https://forms.gle/ZYWnfCqfg97GT27d6