2023-2024 eğitim öğretim yılı mühendislik tasarımı konu seçimi

2023-2024 Eğitim öğretim Yılı Güz Dönemi Mühendislik Tasarımı konu seçimlerinin 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar tamamlanması gerekmektedir. Konu seçimlerini bulunduğunuz programlara göre aşağıda verilen formlardan yapabilirsiniz. 

%100 Türkçe - %30 İngilizce - II. Öğretim Programları için Mühendislik Tasarımı Konu Seçimi

Öğrencilerimizin dikkatine,
Mezuniyet sonrası kariyer hedeflerinizi, 3. Sınıfın sonuna kadar aldığınız dersleri ve 4. sınıfta seçeceğiniz dersleri dikkate alarak tercih formunda verilen konular arasından 5 konu seçiniz. Danışman atamaları seçtiğiniz konulara göre atanacaktır.  Fakat öğretim üyelerine eşit sayıda öğrenci danışmanlığı verileceğinden daha az konu seçmeniz sizin istemediğiniz bir konuya yönlendirilmenize yol açabilir. Mühendislik Tasarımı dersinde çalışmaya başlayacağınız danışman devamında Bitirme Projesi danışmanınız olacaktır. Ayrıca Bitirme Projesi danışmanı atanmayacaktır.

Prof. Dr. Ayten ATASOY
Bölüm Başkanı

UYARILAR:

  1. Danışmanlar ilan edilince hemen danışmanınız ile iletişime geçiniz.
  2. Danışmanınızla birlikte bir proje konusu belirleyiniz.
  3. TÜBİTAK Sanayi Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2209-B) veya Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2209-A) için 2023 1. Dönem son başvuru tarihine (20.04.2023) kadar başvurunuzu tamamlamaya çalışabilirsiniz. Yaz aylarında takım arkadaşlarınız ve danışmanınızla iletişim halinde olunuz. İlk başvuruyu kaçırmanız durumunda TÜBİTAK 2209-A veya 2209-B programı için ilan edilecek tarihlerde 2023 2. dönem başvurunuzu yapınız. 
  4. Üniversitemizin BAP09-lisans öğrenci projesi destek programına başvurunuzu yapınız. BAP09 için son başvuru tarihi yoktur.
  5. Bölüm web sayfasında yer alan Tasarım/Bitirme yazım Kılavuzu, İlgili yönerge ve örnek proje dosyasını inceleyiniz. Tasarım Projesi / Bitirme Projesi  Yol haritası isimli dosyayı inceleyiniz.

%100 Türkçe - %30 İngilizce - II. Öğretim Programları için Mühendislik Tasarımı Konu Seçimi tercih formuna ulaşmak için tıklayınız

100% English Program - Subject Proposal of Engineering Design 2022-2023 

To the attention of our students,
Please choose  5 subjects among the subjects given in the preference form, taking into account your career goals after graduation, the courses you have taken until the end of the 3rd year and the courses you will choose in the 4th year. Consultant assignments will be assigned according to the subject you choose. However, since each faculty member will be assigned with an equal number of student consultations, choosing fewer subjects may lead you to be directed to a subject that you do not want. The consultant you will start working with in the Engineering Design course will later be your Graduation Project consultant. The Graduation Project advisors will not be changed later.

Prof. Dr. Ayten ATASOY
Department Chair

WARNINGS

  1. When the consultants are announced, contact your consultant immediately.
  2. Determine a project topic together with your consultant.
  3. You can try to complete your application for the TUBITAK Industry-Oriented Research Projects Support Program (2209-B) or the Research Projects Support Program (2209-A) until the deadline of the first application term of this year (20.04.2023). You must be in contact with your teammates and advisor during the summer break. In case you miss the first application term, apply in the second application term of 2023 on the dates to be announced for the TUBITAK 2209-A or 2209-B program.
  4. Make your application to our university's BAP09 - Undergraduate Student Project support program. There is no application deadline for BAP09.
  5. Please review the Design/Graduation Writing Guide, Related instructions and sample project file on the department web page. Please review the file named Design Project / Graduation Project Roadmap.

 Click here to access the Engineering Design Subject Proposal preference form for 100% English Programs