tarihçe

Fakültemiz, 1982 yılında Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu olarak kurulmuş ve 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez yerleşkesinde eğitim-öğretime başlamıştır. Deniz Bilimleri Mühendisliği ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri ile eğitime başlanan yüksekokulumuzda, daha sonra bu iki bölüm birleştirilerek Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü oluşturulmuştur. 1992 yılında Sürmene ilçesindeki Çamburnu yerleşkesine taşınan Yüksekokulumuz; aynı yıl Fakülteye dönüştürülmüş ve bünyesinde, 1996 yılında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümleri açılmıştır. Balıkçılık ve denizcilik alanında nitelikli mühendisler yetiştirmek, bu konularda bilimsel araştırmalar yapmak ve ilgili sektörlere her türlü desteği sağlamak amacını güden Fakültemizde, 2012 yılında Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği ile Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümleri, 2016 yılında ise Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği bölümü açılmıştır.

Fakültemiz; eğitim-öğretim faaliyetleri yanında, alanlarında uzman ve iyi eğitimli öğretim kadrosunun yürüttüğü araştırma faaliyetleriyle sektörel, yerel ve üniversal ölçekte sorunların çözümüne yönelik öneriler üretilebilecek bilimsel çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ayrıca, uluslararası tanınmış bilimsel dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri ile bilim dünyasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda ortalama kişi başına düşen yayın sayısı oldukça yüksektir.

Çalışma alanlarına paralel olarak, uzman akademisyenlerimiz tarafından yörede yaşanan sorunların çözümüne ve kamuoyunun aydınlatılmasına yönelik olarak çok sayıda toplantı, panel, sempozyum ve kongre gibi etkinliklerle, basın, radyo ve televizyon programları yoluyla bilgilerin toplumla paylaşılmasını amaçlayan faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

Fakültemiz öğretim üyeleri bilgi birikimini yurt genelinde ihtiyaç duyan özel ve tüzel kişilerle de paylaşmaktadır. Balıkçılık sektöründe olduğu gibi denizcilik sektöründe de kamu veya özel sektör tarafından düzenlenen her türlü toplantıya, proje çalışmasına davet edilerek ilgili alanlarda katkısını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası projeler yürütülmekte, danışmanlık hizmetleriyle her türlü alanda bilgi birikimi ve deneyimlerini ihtiyaç duyan paydaşlarla paylaşmaktadır.

Bu anlayış şeklini öğrencilerine ve eğitime de yansıtan Fakültemiz, balıkçılık dahil tüm denizcilik anlamında dünyayı tanıyan, ülkedeki sektörel faaliyetleri iyi bilen, mesleğinde başarılı olacak analitik düşünme yeteneğine sahip, problemleri çözmek üzere bilgiye ulaşan ve çözüm üretebilen mezunlar yetiştirmektedir.

Sayılarla Fakültemiz

 

10.11.2020 Tarihi İtibari ile Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları (Toplam 1009 Öğrenci) (61 Kız / 948 Erkek):

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü - 77 öğrenci (14 Kız / 63 Erkek)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü  - 575 öğrenci (31 Kız / 544 Erkek)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü - 357 öğrenci (16 Kız / 341 Erkek)


Bölümlere Göre Mezun Öğrenci Sayıları (Toplam 2900 Mezun) (314 Kız / 2586 Erkek):

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü - 1317 mezun

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü  - 949 mezun

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü - 634 mezun


Ünvanlara Göre Akademik Personel Sayıları (Toplam 51 Akademisyen):

Prof. Dr. - 16

Doç. Dr. - 3

Dr. Öğr. Üyesi - 13

Öğr. Gör. - 4

Arş. Gör. - 15


İdari Personel Sayısı (Toplam 47 Personel)