emekliler ve ayrılanlar

  
Akademik Personel
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
 
 
 
 
 
 
 
Öğr. Gör. Cafer Tayyar
GENÇTÜRK
 
Prof. Dr. Orhan DURGUN
 
Prof. Dr. Nil Pembe ÖZER
 
 
Öğr. Gör. Mehmet Ali
YÜCESOY
Dr. Öğr. Üyesi Ercan
YÜKSEKYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Nebi GEDİK
 
Prof. Dr. Nüket Sivri
 
Doç. Dr. Özkan UĞURLU
 
 
İdari Personel 
 
Fakülte Sekreteri
Mehmet ALİOĞLU
 
Şef
Yüksel BAŞKAN
 
Ambar Memuru
Ahmet HOLOĞLU
 
 
Ayniyat Saymanı
Yunus ÖZMEN
 
 
Bekçi
Mehmet HASANÇEBİ
 
Bekçi
Mehmet PEKTAŞ
 
Bekçi
Rıfat TURHAN
 
Bekçi
Sefer Ali CİNCİL
Hizmetli
Adnan OĞUZ
Hizmetli
Ömer TERZİ
Kor. ve Güv. Gör.
Abdullah KARSLI
Kor. ve Güv. Gör.
Fethi ÇELİK 
Kor. ve Güv. Gör. 
Hasan AYDIN
Kor. ve Güv. Gör.
Vehbi KODAN
Memur
Adem YAĞCI
Şef
İsmail Hakkı KOLAMUÇ
Şef
Songül YÜKSEK
 
Şoför
Halil KUMBUZOĞLU
 
Şube Müdürü
Ahmet BİRiNCİ
Ayniyat Saymanı
Affan Nuri PEHLİVAN
Şef
Tahsin DERTLİ
Kaptan
Avni ERKAYA
Teknisyen Yrd.
Nizam SERDAR
Tesisatçı
Enver KANCA
Teknisyen
Burhan DUMAN