iş akışları

BAP Başvuru İş Akış Şeması

Bap Satınalma İş Akış Şeması

Kurumdışı Proje Satınalma İş Akış Şeması

Bursiyer ve Maaş İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt İş Akış Şeması

Yazı İşleri İş Akış Şeması