duyurular

21

Ağustos

BAP13 - Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi Çağrısı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

BAP13 - Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi, YÖK tarafından Araştırma Üniversitelerine yıllık ve performans bazlı tahsis edilen ödenek kapsamında desteklenen nitelikli bilimsel araştırma projelerdir. On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanlar ile YÖK tarafından üniversitelerin yetkinlikleri dikkate alınarak eşleştirildikleri alanlarda hazırlanacak BAP13 Proje başvuruları; 21/08/2023-02/10/2023 tarihleri arasında BAPSİS Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Çağrı ilanı için tıklayınız.