BAP kalite komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Üyeler Görev
Prof. Dr. Hakan ERSOY Başkan
Öğr. Gör. Şeyda YILMAZ Üye
Ali KÖKSAL Üye
Şükret AĞIRALİOĞLU Üye
Vildan ERCELEP Üye