tanıtım

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Enstitü bünyesinde Fen, Sosyal ve Tıp Bilimleri Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24 Mart 2021 tarihli kararıyla Adli Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Fen Bilimleri Anabilim Dalında "Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans" programı açılmıştır.