adli tıp sağlık kurulu raporları

 KTÜ Adli Bilimler Enstitüsü Türkiye'de faaliyet gösteren dört Adli Bilimler Enstitüsü'nden biri olarak tüm ülke genelinde  hizmet verecek şekilde çalışmakta, aşağıda belirtilen ve diğer tüm adli konular hakkında, tarafsızlık ve bilimsellik gözetilerek mağduriyet yaşanmaması adına mümkün olan en kısa sürede sonuç verebilmektedir.

  • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine (11 Ekim 2008 Tarihli ve 27021 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
  • Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe (30 Mart 2013 Tarihli ve 28603 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
  • Karayolları Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına
  • Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmeliğe (20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
  • Çocuklar İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmeliğe (20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
  • Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğine (3 Ağustos 2013 Tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)

konularında Adli Kurul Heyeti Raporu hazırlanmaktadır.

Adli Tıp Sağlık Kurulu Raporu almak için gerekli olan başvuru dilekçelerine buradan ulaşabilirsiniz.