aday öğrenci

 

 

Genel Bilgiler

Tanıtım

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Enstitü bünyesinde Fen, Sosyal ve Tıp Bilimleri Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24 Mart 2021 tarihli kararıyla Adli Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Fen Bilimleri Anabilim Dalında "Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans" programı açılmıştır.

Adli Bilimler Hakkında

Adli bilimler, meydana gelen bir olayla ilgili olan bütün bulguların titizlikle toplanmasını kapsayan, suçun aydınlatılmasına kmatkı sağlayabilecek birçok disiplinle çalışan bir alandır. Çalışma alanı çok geniş olmakla birlikte ana çalışma konuları; alkol ve toksikoloji, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, ölüm ve ölümden sonraki değişikliklerin incelenmesi, kimliklendirme, ölü muayenesi ve otopsi, travmaya uğramış kişilerin değerlendirilmesi, maluliyet olgularının değerlendirilmesi, cinsel saldırı ve aile içi şiddet olgularının değerlendirilmesi, yaş tayinleri, hekim hataları (malpraktis), yazı, imza ve fotoğraf inceleme gibi birçok alanda çalışılmaktadır. Olay olduğu zaman, zanlı ya da zanlılarının kim olduğunu bulmaya yönelik analizler yapmaktadır. Adil ve objektif bir yargılamanın yapılabilmesi için olay yerinde bulunabilecek maddi suç delillerinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılması, elde edilmesi, dokümantasyonu, usulüne uygun olarak toplanması, laboratuvarlarda incelenerek analizlerinin yapılması olay yeri, fail ve mağdur arasındaki bağı ortaya çıkaracak bağlantının kurulabilmesi açısından vazgeçilmez uygulamalardandır.

Eğitim Öğretim

Bölümün temel amacı, Adli Bilimler alanında disiplinlerarası sınırları kaldırarak bilgi akışı sağlamak, sorunlara bilimsel-yenilikçi çözümler getirmek, güncel bilişimsel gelişmeleri yakalamak, yetkin, etik değerlere bağlı, bilgiyi toplum ve adalet için kullanabilen, insan haklarına saygılı adli bilimler alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmektir.