KTÜ öğrenci kalite komisyonu temsilcisi

 

KTÜ ÖĞRENCİ KALİTE KOMİSYONU TEMSİLCİSİ

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Aziz Can ERDADA Fen Bilimleri Yüksek Lisans

  *Müdürlüğümüzün 19.10.2022 tarih ve E-14729108-060.99-454 sayılı kararı ile alınmıştır.