radyo KTÜ yayın politikası

RADYO KTÜ YAYIN POLİTİKASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyosu Yayın Politikası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyosu, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personelin katılımıyla üniversite topluluğuna hizmet etmeyi amaçlar. Aynı zamanda eğlenceli, bilgilendirici ve çeşitlendirici programlar sunarak topluluk ruhunu destekler.

Çeşitlilik: Her türden program ve müziğe yer verilir. Farklı kültürler, müzik türleri ve düşünce tarzları hoşgörüyle karşılanır.

Katılım ve İşbirliği: Öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel, radyo programlarının hazırlanmasında aktif bir rol oynar. Topluluk üyeleri program fikirleri sunar ve radyonun yönetimine katılır.

Eğitim ve Bilgi: Radyo, öğrencilere medya ve yayıncılık konularında deneyim kazanma fırsatı sunar. Bilgi ve eğitim odaklı içeriklere öncelik verilir.

Topluluk Bağlantısı: Radyo, üniversite topluluğunun etkinliklerini tanıtır, topluluk sorunlarına dikkat çeker ve kamusal hizmet sunar.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık: Radyo, politik veya ticari çıkarlardan bağımsızdır. Tarafsızlık ve objektiflik ön planda tutulur.

Kalite ve Etik: Programlar yüksek kalitede olmalıdır. İçeriklerde topluluk kurallarına ve etik standartlara uyulur.

İşbirliği ve Sorumluluk: Radyo, üniversite yönetimi ve topluluğu ile işbirliği içinde çalışır. Aynı zamanda yayın politikasına ve etik kurallarına riayet eder.

Bu yayın politikası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyosu'nun temel ilke ve hedeflerini yansıtmaktadır. Yayın içeriği ve programlar, bu ilkeler doğrultusunda belirlenir ve topluluğun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilir.