deneysel psikoloji

Deneysel psikoloji, insan davranışını ve zihinsel süreçleri bilimsel yöntemlerle inceleyen bir psikoloji dalıdır. Bu anabilim dalı, deney tasarımı, veri toplama ve istatistiksel analiz gibi araştırma yöntemlerini kullanarak, psikolojik olayları anlamak ve açıklamak için çeşitli deneyler gerçekleştirir. Deneysel psikologlar, gözlem ve ölçümleme yoluyla elde edilen verilere dayanarak, genellikle neden-sonuç ilişkilerini anlamaya çalışırlar.

Bu anabilim dalının araştırma konuları çok geniş bir yelpazede yer alabilir. Örneğin, bellek, dikkat, öğrenme, duygu durumları, motivasyon, algı, dil, problem çözme gibi birçok konu deneysel psikologlar tarafından incelenir. 

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalında, bir Doç. Dr. ve bir Öğr. Gör. Dr. faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alanda çalışmalarını sürdüren öğretim elemanlarımız bellek ve bellek yanılgıları, bilişsel stiller, iklim değişikliğinde bilişsel psikoloji, yeme davranışı, tüketicilerin et tüketim alışkanlıkları ve et ürünlerine alternatif olan vegan ve vejeteryan bitki temelli ürünlere karşı tutum ve davranışları, iştah ve obezite gibi konularda çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.