tarihçe

Orman Fakültesi, eğitim-öğretime 1971-1972 ders yılında başlamıştır. İlk öğretim yılından itibaren Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde öğretim sürdürülmüştür. Böylece Türkiye'nin ikinci, iki bölümle öğretime açılan ilk Orman Fakültesi olmuştur. Daha sonra fakülte bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıştır. Fakültede Orman Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler Orman Endüstri Mühendisi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde okuyan öğrenciler Peyzaj Mimari ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nde okuyan öğrenciler Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi alanında lisans diploması alırlar. Fakültemiz Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri MÜDEK tarafından 2021 yılına kadar akredite edilmiştir. 2021 yılı Mart ayı içerisinde yapılan ara ziyaret ve incelemeler sonucunda bölümlerimizin akreditasyonu, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Fakülte, Orman Mühendisliği ve Dekanlık İdari Memurlarının bulunduğu ana bina ile Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, büro, sera ve laboratuarlarının bulunduğu binalardan oluşmaktadır. Fakültede 5 anfi ile 25 dershane mevcuttur.

Fakültede halen 41 Profesör, 26 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 4 öğretim görevlisi, ve 23 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 102 öğretim elemanı hizmet vermektedir. Fakültede Genel İdari Hizmetler sınıfında 11, Teknik Hizmetler sınıfında 9, Yardımcı Hizmetler sınıfında 15 idari personel hizmet vermektedir.
Fakültede faaliyet gösteren Rektörlüğe bağlı Ormancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Fakülte öğretim üyeleri ve yardımcıları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmakta ve zaman zaman üniversitemizde de bu etkinliklere yer vermektedirler. Fakülte, Türkiye'nin ikinci Orman Fakültesi olması sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerindeki elemanlara, özel sektöre bağlı iş yerlerindeki elemanlara zaman zaman danışmanlık hizmetleri vermektedir. Fakülte içinde Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları çevre illerdeki özel kuruluşlara ve kuruluşların ağaç işleme tesisleri ile yakın bir ilişki içerisindedir. Yeni bir yapılanma aşamasında olan Rusya'nın Türk asıllı olan Cumhuriyetleri ile yakın bilimsel ve teknik işbirliğine gitmek fakültenin başlıca hedefleri arasındadır.