geri bildirim sistemi

Faltemiz web sayfasından aktif online geri bildirim sistemi yer almaktadır. Gelen geri bildirimler düzenli olarak incelenmekte ve çözümler / iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Geri bidirim sonucunda yapılan analizlerin fakülte web sayfasında "Geri Bildirim Sistemi Analiz Raporu" adı altında yer alması hususunda Fakülte Yönetim Kurulu karar alınmış olup, bu hususta çalışmalar devam etmektedir.

Geri Bildirim Sistemi Analiz Raporu hakkında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınan karar.