haberler

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında Fakültemizden Prof. Dr. Nuray MISIR, Doç. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU ve Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen

Yürütücü: Prof. Dr. Nuray MISIR

Proje Adı: Karadeniz Kıyı Kuşağı Ladin, Kayın, Göknar ve Sarıçam Ormanlarına Uygulanan Farklı Amenajman Senaryolarının İklim Değişikliği Üzerine Etkisi ve Uyumu

Yürütücü: Doç. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU

Proje Adı: Karadeniz Kıyısı Plajlarının Peyzaj Değerinin Belirlenmesi

Yürütücü: Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

Proje Adı: Orman Yanıcı Madde Haritalama ve Yangın Risk-Tehlike Potansiyeli Belirleme Sistemi (ORYAM-SİS)

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

DEKANLIK


24 Aralık 2021