haberler

PrepSOIL-Antalya Çalıştayı Başarıyla Gerçekleştirildi.

Bir Avrupa Birliği Projesi olan PrepSOIL kapsamında Köprülü Kanyon Milli Park alanları içinde yer alan vatandaş, kurum (OGM, Milli parklar, Belediye ve diğer paydaşlar) ve kuruluşların temsilcileri ile bir günlük farkındalık çalıştayı planlanarak gerçekleştirildi. Çalıştaya toplam 49 kişi katılım sağladı. Korunan alanlar ve çevresindeki arazi kullanımlarının  ve toprak sağlığının sürdürülebilirliği için güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler masaya yatırılarak tartışıldı.

PREPSOIL, uzun vadeli toprak sağlığının önemine ilişkin bilgi ve farkındalık eksikliğinin, toprak bozulmasının başlıca sebeplerinden olduğunu ve toprakların önemli ekosistem hizmetlerini sağlama kapasitesini etkilediğine odaklanan bir Avrupa Bilirliği Projesidir. Daha fazla insanı kendilerini toprak (arazi) gönüllüsü ve yöneticisi olarak tanımlamaya teşvik etmek ve yetkililere etkili politikalar yoluyla toprak uygulamalarını iyileştirmek için gerekli bilgileri sağlamak üzere paydaşlar; arazi yöneticileri, endüstriler, tüketiciler ve genel olarak toplum bileşenleri arasında farkındalık yaratmak amacındadır.

PrepSOIL projesi kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde Antalya Taşağıl Orman İşletme sınırları içerisinde yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkını da içerisine alan çevre köyleri kapsayan yerel halk, yerel yöneticiler, tarımsal üreticiler, turizmciler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Miili Parklar Antalya Şube Müdürlüğü, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası ve diğer ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde 26.04.2023 Çarşamba günü çalıştay düzenlenmiştir.

  

  

 


28 Nisan 2023