haberler

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler


Bazı Kişisel Veriler, Daha Hassas Veri Olarak Değerlendirilmektedir

Kişinin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık durumu, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, onun özel nitelikli kişisel veridir. Aşağıda yer alan şekilde aktarıldığı gibi en dıştan merkeze doğru gidildikçe bazı kişisel veri kategorilerinde hassasiyetin arttığı, koruma tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ve ihlali halinde verilecek cezaların ağırlaştırıldığı görülmektedir. Bu açıdan bireyin korunmaya en çok muhtaç olduğu veri kategorisi, sağlık ve cinsel hayatına ilişkin verileridir.  


08 Haziran 2023