duyurular

19

Ocak

2022 Mali Taşınır Mal Yönetimi

Taşınır Mal Yöneti Birimi

                5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. ve 45. maddeleri gereğince yürülüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğince, Kamu İdarelerinin Taşınır Kayıt Yetkilisinden aldığı harcama birimi taşınır hesapları konsolide ederek Taşınır kesin hesaplarını üst yönetici adına hazırlanması tamamlanmış olup, Üniversitemizin 2022 Mali Taşınır Mal Yönetim hesabı İcmali ve Taşınır Mal Yönetimi ayrıntılı hesabı tamamlanmıştır.