misyon ve vizyon

 Misyon

Karadeniz Teknik Üniversitesinin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, her türlü koruma ve güvenliğin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde insan onuruna yakışır, şeffaf, eşit, insan özgürlük ve haklarına saygılı, memnuniyet ilkesini ön planda tutarak etkin ve verimli hizmet sunmak.

Vizyon

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yenilikçi, her türlü koruma ve güvenlik eğitimini alan personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, sorumluluk, gerçekçilik, katılımcılık ve adil olma ilkelerine bağlı olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin saygı duyacağı, diğer üniversiteler içinde örnek alınan bir Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü olmak.