amacımız

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve bağlı birimlerinin koruma ve güvenliğinin sağlanması konusunda mesai saatleri içi ve dışında kontrolü sağlamak, sabotaj, soygun, her türlü afet ve muhtemel yıkıcı faaliyetlere karşı caydırıcı, önleyici ve durdurucu tedbirleri almak, trafik düzeninin temini amacıyla denetim yapmak ve ilgili mercileri vakit geçirmeden uyarmak, Üniversite mensuplarının ve kurumumuzdan hizmet alanların günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğini sağlamak, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlamak ve Üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunmasını ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını; hiç kimseyi rahatsız etmeden, insan onuruna yakışır, çağdaş, şeffaf, eşit, Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde kabul gören, memnuniyet ilkesini ön planda tutarak etkin ve verimli hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

 

Bu hizmetler sunulurken araçların park edilmesi, ziyaretçi giriş-çıkışlarda kimlik ve araç kontrollerinin sağlanması, Plaka Tanımlama Sistemine aracı tanımlı olmayan Üniversitemiz personeli ile kurumumuzdan hizmet alanların Üniversitemiz yerleşkelerinde dolaşımını asgari seviyeye indirilmesi, mevcut çevre güvenlik kamera sistemimizin eksik olan noktalarının tespit edilerek tamamlanması, Üniversitemiz fakülte ve idari bina içlerinde bulunan kapalı devre kamera sistemlerinin rasyonel bir şekilde verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek.

 

Üniversitemizin kampüs ve yerleşkelerimizin tamamında, tüm personelimizin görünür yerde kimliklerini taşıması, otoparkların tanzimi, kampüslerimizin tüm açık alanlarında çevre güvenlik kameralarına uygun led aydınlatmaların tamamlanması, kamera sistemlerimizin gerek kapalı devre gerekse açık alanlardaki güvenlik kameralarının genişletilmesi, bazı yerleşkelerimizde eksik olan araç plaka okuma sisteminin kurulması ile verdiğimiz hizmetin kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması vazgeçilmez hedeflerimizdir.