duyurular

16

Şubat

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Giriş Kapıları İzin Tablosu

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Kanuni Kampüsü içerisine giriş kapılarımızdan giriş yapan personel, öğrenci ve diğer ziyaretçilerin, Plaka Tanımlama Sistemine (PTS) kayıtları yapılan araçlar ile kayıtları yapılmayan araçların, ekte belirtilen Kanuni Kampüsü Giriş Kapıları İzin Tablosuna göre girişleri sağlanacaktır.

Plaka Tanımlama Sistemine Kaydı Yapılacak Araçlar;

 1. Tüm Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Hukuk Fakültesi, Trabzon Yurt Müdürlüğü (KYK), Kanuni Kampüsü içerisinde bulunan bankaların personeli ile lojmanlarda ikameti bulunan tüm sakinlerin araçlarının ruhsatı kendisi, eşi, annesi veya babası adına ise ücretsiz olarak sisteme kayıtları yapılacaktır.
 2. Engelli ve heyet raporu olan öğrencilerin araçlarının ruhsatı kendisi, eşi, annesi veya babası adına olanların, Rektörlüğümüzce veya görevlendireceği bir komisyon tarafından uygun görülmesi halinde ücretsiz olarak PTS’ye kayıtları yapılacaktır.
 3. Lisansüstü öğrenciler (Yüksek Lisans, Doktora) ile Kamu çalışanı olan diğer öğrenciler (kurum kimlik belgesi ibrazı ile) kampüse araç ile girmek istiyorsa, araçlarının ruhsatı kendisi, eşi, annesi veya babası adına ise500,00 TL ücret karşılığında bir yıl süre için PTS’ye tanımlaması yapılacaktır. Öğrencilik durumu devam ettiği sürece 1 yıllık süreler halinde izin uzatılabilecektir.
 4. Bir, iki ve üçüncü maddede belirtilen araçların ruhsat bilgileri, eğer belirtilen kişiler adına değil ise, devir işlemi yapılması için kendilerine 1 ay süre verilecek olup bu süre içerisinde ilgili araçların PTS’ye kaydı yapılacaktır.
 5. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları yetkililerinin, Rektörlüğümüzce uygun görülenleri ücretsiz olarak PTS’ye kayıtları yapılacaktır.
 6. Üniversitemiz içerisinde bulunan KTÜ dolmuş durağı araçları ve KTÜ taksilerinin araç tanımlama yapması zorunlu olup,1000,00 TL ücret karşılığında bir yıl süre ile PTS tanımlaması yapılacaktır. Bu süre yıllık ücret karşılığında uzatılabilecektir.
 7. Üniversitemiz Kanuni Kampüsü içerisinde en az bir yıl sürekli faaliyet gösteren ticari işletmelerin (Kantin, Kafeterya, Market, Fırın, İnşaat firmaları) gerek işletme sahibi gerekse işletme çalışanlarının binek araçları için kayıt yapılması zorunlu olup,500,00 TL ücret karşılığında bir yıl süre ile PTS tanımlaması yapılacaktır.
 8. Üniversitemizde öğrenim gören ve özel yurtlarda kalan öğrencileri Kanuni Kampüsü içerisine taşıyan öğrenci yurt servisi araçlarının araç tanımlama yapması zorunlu olup, hangi öğrenci yurduna çalıştığını belgelemesi koşulu ile750,00 TL ücret karşılığında bir yıl süre ile PTS tanımlaması yapılacaktır.
 9. Üniversitemiz Kanuni Kampüsü içerisinde yer alan lojmanlarda ikamet eden personelin aile fertlerinin ulaşım için kullanacakları servis araçları (okul veya işyeri servisi) A kapısı dışında bir kapıdan giriş yapmak isterlerse750,00TL ücret karşılığında bir yıl süre için PTS’ye tanımlaması yapılacaktır. Öğrencilik durumu devam ettiği sürece 1 yıllık süreler halinde izin uzatılabilecektir.
 10. Üniversitemiz Kanuni Kampüsü içerisine sipariş getiren Motorlu kuryelerin A kapısı dışında bir kapıdan giriş yapmak isterlerse500,00 TL ücret karşılığında bir yıl süre için PTS’ye tanımlaması yapılacaktır. Başvuru yapılması halinde 1 yıllık süreler halinde izin uzatılabilecektir.
 11. Üniversitemiz Kanuni Kampüsü içerisinde bulunan akademik ve idari birimler ile sivil işletmelere mal-malzeme getiren ticari araçlar (medikal firmalar, Tüpçü, Toptancı, Kargo Araçları vb.) A kapısı dışında bir kapıdan giriş yapmak isterlerse750,00 TL ücret karşılığında bir yıl süre için PTS’ye tanımlaması yapılacaktır. Başvuru yapılması halinde 1 yıllık süreler halinde izin uzatılabilecektir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Giriş Kapıları İzin Tablosu

PTS Tanımlı Araçlar

Yetkili Kapılar

Giriş Şekli

KTÜ Personeli

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

TRÜ Hukuk Fak. Personeli

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

KYK Personeli

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

Banka Çalışanları

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

Lojmanda İkamet Edenler

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

Engelli ve Heyet Raporlu Öğrenciler

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

Lisansüstü Öğrenciler

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Kamu Çalışanı Öğrenciler

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Diğer Kamu Kurum Yetkilileri

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

Sivil Toplum Kuruluşları Yetkilileri

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

KTÜ Dolmuş Durağı Araçları

A-C Kapıları (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

KTÜ Taksileri

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

KTÜ Ticari İşletmelerin Araçları

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Özel Yurt Servisleri

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Özel Servis Araçları (Okul veya İşyeri)*

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Kurumsal Teknik Servis Araçları*

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

Tüpçü, Toptancı, Kargo Araçları*

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Medikal Firma Araçları*

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Motorlu Kurye*

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

Protokol Veya İşbirliği Sözleşmesi Kapsamında Gelecek Araçlar

Tüm Kapılar

Plaka Tanımlama Sistemi

Kampüs içi İşlerde Yüklenici Firma Araçları

Tüm Kapılar (Ücretli)

Plaka Tanımlama Sistemi

 

 

 

Tanımsız Araçlar

Yetkili Kapılar

Giriş Şekli

Motorlu Kurye

A ve D Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Taksiler (Kampüs dışındakiler)

Tüm Kapılar

Misafir Girişi

Kurumsal Teknik Servis Araçları

A Kapısı

Misafir Girişi

Özel Teknik Servis Araçları

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Tüpçü, Toptancı, Kargo Araçları

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Misafir Araştırmacı (Görevli Olan)

A Kapısı

Misafir Girişi

Lojman Misafirleri

Tüm Kapılar

Misafir Girişi

Koru Otel Misafirleri

Tüm Kapılar

Misafir Girişi

Resmi Plakalı Araçlar

Tüm Kapılar

Misafir Girişi

Medikal Firma Araçları

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Sivil Ziyaretçiler

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Personel Bırakmaya Gelenler

Tüm Kapılar

Misafir Girişi

Öğrenci Bırakmaya Gelenler

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Şarj İstasyonuna Gelen Araçlar

Tüm Kapılar

Misafir Girişi

Diğer Üniversite Personeli

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Özel Servis Araçları (Okul veya İşyeri)

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Motorlu Kurye

A Kapısı

Ehliyet veya Ruhsat alınacak

Yukarıdaki tablonun “PTS Tanımlı Araçlar” bölümünde yer alıp sonunda  (*) işareti olanlardan plaka tanıma sistemine kayıt yaptırmayanlar için tablonun “Tanımsız Araçlar” bölümündeki prosedürü uygulanır.