program eğitim amaçları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları;

  • Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda veya kamu kurum ve kuruluşlarında; üretim planlama, kalite, lojistik, veri analizi, Ar-Ge, satın alma ve pazarlama gibi meslekleri ile ilgili departmanlarda endüstri mühendisleri olarak çalışabilecek (PEA-1),
  • Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edebilecek (PEA-2),
  • Çalıştığı kurumda mesleki veya disiplinler arası projeler (ARGE, sosyal sorumluluk projeleri, vb.) geliştirebilecek ya da bu projelerde çalışabilecek (PEA-3),       
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve mesleki eğitimler alarak bilgi ve beceri seviyesini geliştiren (girişimci yönü olan) endüstri mühendisleri olarak kendi işini kurabilecek ve mesleki kariyerlerinde gelişme gösterebilecektir (PEA-4).

Bu Program Eğitim Amaçları, eğitim-öğretim planları, mesleki stajlar, proje yarışmaları, seminerler, ders dışı faaliyetler ve kurumsal katkılar gibi mekanizmalarla desteklenmekte; işverenler, sanayi ve meslek odaları ile yapılan görüşmeler ve anketlerle sürekli değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme tarihi: Ocak 2023