bölüm tanıtımı ve tarihçe

Tanıtım ve Tarihçe


Endüstri Mühendisliği Bölümü, YÖK kararıyla 1995 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2005 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesi bünyesine geçmiştir. Eğitim-öğretim için yeterli fiziksel mekân ve personel ihtiyacının karşılanmasının ardından 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle yüksek lisans eğitimi; 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisans eğitimi faaliyetlerine başlanmıştır.

1995 yılında kurulan bölümümüzde üniversitemizin sahip olduğu güçlü öğretim alt yapısından yararlanarak; insan, teknoloji, bilgi, zaman, para, hammadde, enerji gibi kaynakların verimli kullanımını sağlayan, yapılan işlerin kalitesini attırmaya yönelik çalışmalarda bulunan çok yönlü mühendisler yetiştirilmektedir. Bu bağlamda verilen eğitim Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki anabilim dalı altında yürütülmektedir. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Üretim Sistemleri Tasarımı, Üretim, Bakım-Onarım, Planlama ve Kontrol, Mühendislik Ekonomisi, Kalite Mühendisliği, İşbilim ve İş Etüdü, Ergonomi, Tedarik Zinciri Yönetimi; Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı’nda ise Olasılık- İstatistik, Sistem Analizi, Benzetim, Optimizasyon, Karar Verme ve Akıllı Sistemler gibi alanlarda araştırmalar yapılmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri Erasmus değişim programı ile Avrupa üniversitelerinde staj ve öğrenim faaliyetlerine katılabildiği gibi, Farabi değişim programı ile de yurt içindeki üniversitelerde en az bir dönem öğrenim görebilmektedir.

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın kalitesinin yükseltilmesine ve sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan akreditasyon çalışmaları sonucunda Bölüm Lisans Programımız, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30.09.2026 tarihine kadar akredite edilmiş ve EURO-ACE diploma eki vermekle yetkilendirilmiştir.

Bölümümüzde 2010-2011 eğitim yılından itibaren yüksek lisans programı yürütülmektedir. Bununla birlikte, 2023-2024 bahar dönemi itibarı ile doktora programı da açılmıştır. Lisansüstü eğitim hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Bölüm tanıtım videosu