müdek akredistasyonu

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Türkiye'de mühendislik eğitim programlarının kalitesini değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuş bir kuruluştur.

MÜDEK Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) ve Washington Accord (WA) üyesidir. ENAEE tarafından Avrupa Mühendislik Eğitimi Standartlarına uygun olduğu onaylanmış mühendislik eğitim programlarına EUR-ACE Etiketi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

 

 

MÜDEK kaliteli mühendislik eğitim programları oluşturmayı amaçlar

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının kalitesini artırmayı hedefler. Bu amaçla, eğitim programlarını ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirir ve akreditasyon sürecini yönetir. Bu süreçte, programın müfredatı, öğretim kaynakları, öğrenci başarıları ve mezunların performansı gibi bir dizi kriter incelenir. Mühendislik eğitiminde kaliteyi güvence altına alır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Bu sayede mühendislik öğrencileri daha iyi bir eğitim alırken, endüstriye de daha nitelikli profesyoneller kazandırılması amaçlanır. Böylece mezunlar, iş dünyasında ve endüstriyel projelerde daha rekabetçi olabilirler.

 

MÜDEK mühendislik programlarının uluslararası tanınırlığını sağlar

MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vererek akredite ettiği programların uluslararası alanda tanınmasını sağlar. Bu, mezunların yurt dışında iş bulma veya yüksek lisans eğitimi alma şanslarını artırır.